Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

08

května

2019

Dva od jednoho stolu. V Česku roste obliba coworkingu

Práce se mění. Už jedno procento kanceláří v Česku tvoří coworkingová centra. Jsou židle, na které se stojí fronta. Takzvaná coworkingová centra letos dosáhnou zlomového bodu - jednoho procenta celkové rozlohy administrativních ploch v Česku.


29

dubna

2019

Bez nových nápadů a řešení se neobejdeme

Stárnoucí a stále narůstající celková populace, větší výskyt chronických onemocnění, soulad s právními předpisy, obrovský pokrok inovativních, avšak nákladných digitálních technologií – to je podle analýzy společnosti Deloitte pro rok 2019 pouze několik faktorů, které budou i nadále zvyšovat výdaje na zdravotní péči a poptávku po ní.


18

dubna

2019

Stal se vám pracovní úraz? Máte nárok na bolestné

Ošklivě jste se poranili při práci a úraz bude mít pravděpodobně následky? Vyskytla se u vás nemoc z povolání? Nezapomeňte si zažádat o bolestné. Pokud dojde k úrazu na pracovišti během výkonu povolání zaměstnance, zaměstnavatel je zaměstnanci povinen nahradit vzniklou škodu nebo nemajetkovou újmu.


04

dubna

2019

Některé pozice nelze robotizovat

České průmyslové firmy se snaží chybějící pracovní síly nahrazovat moderními automatickými systémy. I plnohodnotná robotizace by však podle odborníků současný nedostatek zaměstnanců vyřešila jen částečně. Některé pozice totiž nelze robotizovat, experti zároveň upozorňují na to, že by se poptávka pouze přesunula k jiné skupině zaměstnanců. V budoucnu tak může být největší nouze o programátory CNC strojů, inženýry organizující výrobu či pracovníky ochotné zvyšovat svoji digitální gramotnost.


29

března

2019

Kolik času strávíme v důchodovém věku

Zatímco mužům z první posuzované generace 1965 by mělo při dosažení věku 65 let zbývat v průměru 23% života, těm narozeným v roce 1994 pak téměř 26 %. V prosinci 2018 vydal ČSÚ Zprávu o očekávaném vývoji úmrtnosti, plodnosti a migrace v České republice. Tento dokument má sloužit Ministerstvu práce a sociálních věcí jako podklad pro zpracování zprávy o stavu důchodového systému.


22

března

2019

BYOD v roce 2019

Koncept „přines si své zařízení“, anglicky „bring your own device“, vznikl někdy okolo roku 2004 a je tady s námi již téměř 15 let. Za tuto dobu se značně změnil trh práce a technologie, které lidé používají pro práci. Vzrostl počet tzv. freelancerů, trh je přesycen tablety a chytrými telefony.


16

března

2019

Diskriminace žen v zaměstnání. Teprve v polovině března se dostanou na loňský výdělek mužů

Ženy v Česku se teprve v polovině března dostanou na částku, kterou si loni vydělali muži. K tomu, aby dosáhly na průměrný roční mužský výdělek, musí pracovat přes 14 měsíců. V průměru totiž pobírají zhruba o pětinu méně než muži. Takzvaný den platové rovnosti (Equal Pay Day) připadá v ČR na neděli 17. března. ČTK o tom informovala společnost Business & Professional Women ČR (BPW). Česko patří v EU k zemím s největším rozdílem v odměňování žen a mužů.


05

března

2019

Pracovní cesty

Zákoník práce upravuje pracovní cestu v § 42. Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce.
11

února

2019

Prestiž vlastního povolání v hlavním zaměstnání v ČR

Na základě dat z výzkumu Kvalita pracovního života 2018 realizovaného v květnu 2018 na reprezentativním vzorku 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku od 18 let článek představuje, jak ekonomicky aktivní lidé hodnotí prestiž své vlastní profese ve svém hlavním zaměstnání.


01

února

2019

Současný charakter vykonávané práce a výskyt některých rizikových faktorů z pohledu ekonomicky aktivní populace ČR

Dynamika pracovního trhu v České republice s sebou neodmyslitelně přináší důsledky v podobě postupné proměny charakteru práce. Ruku v ruce s uvedeným trendem přicházejí nová pracovní rizika, nebo se silněji připomínají všeobecně známá. Zmiňované trendy jsou v článku doloženy statistickými údaji zachycujícími subjektivní hodnocení charakteru práce a pracovních rizik respondenty z dotazníkového šetření 2018.


20

prosince

2018

Nový motor pro českou ekonomiku? Digitalizace!

Česká ekonomika v uplynulých dvou letech rostla rychlým tempem 3,4 % ročně. Hlavní zdroje tohoto růstu, jako je vysoká zaměstnanost a zvyšování počtu pracovních hodin na zaměstnance, ovšem naráží na své limity. Novým motorem růstu produktivity může být digitalizace. Mohla by přinést až dvojnásobný růst produktivity a zvýšit HDP až o 26 miliard EUR ročně.


13

prosince

2018

Flexibilita a mobilita práce jsou pro ČR velké výzvy

Fungoval by dánský model flexibilního pracovního trhu Flexicurity v českých podmínkách? Proč stojí za to se jím inspirovat? Co by se muselo v českém prostředí změnit? Jak se dá budovat úspěšná a udržitelná spolupráce státu, zaměstnavatelů a odborových organizací? Na tyto otázky hledali odpovědi zástupci zaměstnavatelů, sociálního dialogu, veřejných a soukromých odborných institucí na konferenci „Skandinávská inspirace II. – Flexibilita a mobilita práce, zkušenosti zaměstnavatelů v ČR“.


06

prosince

2018

Věková skladba obyvatel Česka se výrazně promění

V roce 2101 bude mít Česká republika 10,527 milionu obyvatel a téměř 30 % z nich budou senioři ve věku 65 a více let. Průměrný věk se zvýší ze současných 42,2 na 47,4 roku. Počet zemřelých bude pravidelně převyšovat počet živě narozených dětí a poměr osob v ekonomicky aktivním věku a v kategoriích 0–19 a 65 a více let bude takřka vyrovnaný.

22

října

2018

Pozor na nekalé praktiky nelegálních pracovních agentur

Dle odhadů personální agentury Grafton Recruitment tvoří zhruba desetinu agentur působících na českém trhu práce tzv. šedé agentury, které při zaměstnávání na dočasné přidělení využívají legislativních mezer a okrádají jak samotné zaměstnance, tak i stát. V jejich područí se aktuálně nachází asi 103 000 pracovníků. Jedná se zejména o pracovníky, kteří působí ve výrobních společnostech, logistických centrech a skladech.


27

září

2018

Čtvrtá revoluce: lék na chybějící zaměstnance

Průmysl 4.0 založený na digitalizaci a robotizaci má v Česku, kde je bez práce pouze 2,3 procenta obyvatel, velkou perspektivu. Jen málo slov je v současné ekonomice skloňováno tak často, jako pojem Průmysl 4.0. Tato čtvrtá průmyslová revoluce má změnit výrobu díky masivnímu nasazení robotů a digitálních technologií.


11

září

2018

Co všechno byste měli umět s PC, abyste se lépe uplatnili na trhu práce?

Při hledání práce lze narazit na nejrůznější požadavky na úroveň digitálních kompetencí. Trh práce je různorodý, potřeby zaměstnavatelů též a stejně tak způsob, jakým sami zaměstnanci nahlíží na své schopnosti. Jaké jsou ale doopravdy ony nezbytné znalosti, kterými by měl zaměstnanec oplývat, aby našel uplatnění na trhu práce v 21. století?

20

června

2018

Technické předměty dívky moc nebaví

Dlouhodobým problémem českého trhu práce je nedostatek žen v technických oborech. Průzkumy ukázaly, že předměty jako matematika, fyzika nebo informatika přestanou české dívky bavit zhruba v sedmé třídě. Když se pak rozhodují o dalším směřování své kariéry, volí spíše humanitní obory.


14

června

2018

Blízká budoucnost AI

Rétorika spojená s očekávaným rozmachem umělé inteligence se mění. Prostor dostávají podstatně pragmatičtěji popisované aspekty spolupráce a vzájemné pomoci.04

června

2018

Proměna trhu práce: příležitost pro ženský leadership

Nedostatek lidí, vysoká fluktuace, proměna procesů náboru i retence dostaly za posledních pár let oblast HR do středu pozornosti managementu. Pro ženy, které se chtějí více projevovat ve vedení firem – a kterých je hr obvykle plné – je nová realita příležitostí.21

května

2018

Člověk s autismem ve vaší firmě?

Zaměstnávání osob s autismem nemusí cílit pouze na výhody zaměstnávání osob se zdravotním postižením (oZP) a posilování image sociální odpovědnosti. Může být samo o sobě nástrojem rozvoje myšlení a kultury organizace vedoucí k inkluzi i inovacím zároveň.


10

května

2018

Díky automatizaci ženy nahrazují muže

Firmy, které hledají pracovní sílu v oblasti výroby, skladování či nákladní dopravy, se stále častěji poohlížejí po ženách. Díky automatizaci, častějšímu nasazování strojů a důrazu na ergonomii už totiž zastanou práci, která byla dříve považovaná za typicky mužskou.06

března

2018

Rekvalifikace: Kdo na ni má nárok a jaké jsou podmínky?

Jsou tři varianty rekvalifikací: ty, které si zajišťujete sami, zvolené rekvalifikace a kurzy u zaměstnavatelů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání. Na všech třech typech se může ÚP ČR finančně podílet. Ať už úplně nebo částečně....

11

ledna

2018

Osobnost roku v byznysu: dělník

Velké, střední i malé firmy v Česku řešily v končícím roce velmi rozmanité problémy – jeden ale měly všechny společný. Nedostatek lidí. V době rostoucí ekonomiky je nezaměstnanost rekordně nízká a sehnat nové zaměstnance je velmi obtížné. V roce 2017 to nejvíce dopadlo...19

prosince

2017

Švadlenky: Je nás čím dál tím méně

Karvinsko - Restaurace na každém rohu, ale krejčího či švadlenu aby člověk pohledal. Není divu. Jen na Karvinsku totiž připadá na jedno krejčovství zhruba 100 restaurací a samotní krejčí i švadleny patří mezi jedny z nejvzácnějších profesí....


12

prosince

2017

Průzkum CPL Jobs: Stěhování za prací

Mladí lidé se přizpůsobují potřebám pracovního trhu tak, že se stávají méně svázanými se svými rodnými zeměmi, raději si dům či byt pronajmou, než aby si ho koupili. Jsou více otevřeni novým řešením, dobrodružství, jinému životnímu stylu. Všechny tyto podmínky nahr...03

prosince

2017

Češi jsou pátí v EU v množství práce na směny

Na směny vloni pracovalo 1,2 miliónu Čechů. Tedy téměř třetina (29 procent) všech zaměstnanců. V rámci Evropské unie je ČR na pátém místě. Vyšší podíl zaměstnanců pracujících na směny vykazuje jen Chorvatsko, Slovinsko, Polsko a Slovensko....


16

října

2017

Víc než školní známky zajímá firmy praxe

Do stálé práce nyní míří poprvé ve svém životě ti, kteří v létě dokončili studia. Vzhledem k nízké nezaměstnanosti mají více možností na uplatnění než v minulosti. Co firmy od absolventů očekávají, a co naopak nebývá v jejich případě rozhodující, v sedmi bodech p...13

září

2017

Míst pro postižené je pořád málo

V České republice je na úřadech práce registrováno téměř 55 tisíc uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením (OZP), což představuje více než šestinu všech registrovaných žadatelů....
21

srpna

2017

Návrat z rodičovské, budu si hledat NOVÝ JOB!

Složitou situaci mají všechny maminky, které se vracejí do zaměstnání. Ale o moc horší je to pro ženy, jež v tu chvíli začínají hledat novou práci. Existují dva důvody, proč k tomu došlo: jejich místo bylo zrušeno anebo si uvědomily, že se na něj vrátit nechtějí....
25

července

2017

Specifika postavení vedoucích zaměstnanců

Zákoník práce počítá s výkonem závislé práce ve vztazích nadřízenosti a podřízenosti. Tento princip se však neuplatňuje jen mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ale i mezi jednotlivými zaměstnanci navzájem, takže někteří zaměstnanci jsou vedoucí (nadřízení) a jiní zam...13

července

2017

Tlak na bezpečnost práce ve firmách poroste

Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2016 poklesnul. Tuzemské podniky však mají stále velké rezervy v dodržování bezpečnostních pravidel na pracovišti. Šetřit náklady tímto způsobem však pro ně bude stále složitější....


03

července

2017

Registrace na letní stáže jsou v plném proudu

Stáže jsou mezi studenty oblíbeným způsobem, jak získat potřebnou praxi do budoucna. Především v létě, kdy mají studenti více času a nemusí řešit, jak zvládnout školní povinnosti i praxi dohromady. Přihlašování na letní stáže „jede naplno“ i v projektu Cesta pro mla...


26

června

2017

Děti malovaly, jak bude vypadat práce za sto let

Výtvarná soutěž „Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého“ zná své vítěze. Děti ze základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a z dětských domovů si zahrály na vizionáře a vyjádřily pomocí obrázků, jak by mohla vypadat práce za sto...


20

června

2017

MPSV vydalo Statistickou ročenku trhu práce v ČR v roce 2016

Statistická ročenka trhu práce je určena pro odborníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v ...


13

června

2017

Velká část lidí nepracuje ve vystudovaném oboru

Více než polovina vysokoškoláků pracuje v jiném oboru, než který vystudovali, stejně jsou na tom tři pětiny středoškoláků. Také pro učební obory i střední odborné školy s maturitou platí, že značná část absolventů odchází hned po ukončení studia pracovat jinam....

23

dubna

2017

Jaké bude mít digitalizace dopady na trh práce?

Je digitalizace hrozbou nebo příležitostí pro české a evropské hospodářství? Oddělení strategií a trendů EU Úřadu vlády odpovídá na tuto otázku ve studii s názvem Dopady digitalizace na trh práce v ČR a EU. Přečtěte si shrnutí jej...


02

března

2017

Zaměřeno na digitální dovednosti – test IT Fitness 2016

V závěru roku 2016 proběhlo veřejnosti přístupné testování znalostí v oblasti informačních a komunikačních technologií v rámci testu IT Fitness. Jednalo se již o páté opakování úspěšné akce z let 2010, 2012, 2014 a 2015, která je součástí evropské kampaně e-Skills for ...


28

listopadu

2016

NEWSLETTER NSP: podzim/2016

Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom Vás přivítali na stránkách nového informačního newsletteru NSP, v němž najdete všechny potřebné informace o Národní soustavě povolání (NSP). ...