Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Evropské peníze pomáhají se vzděláváním zaměstnanců a rekvalifikacemi

sobota 1. srpna 2020

Operační program Zaměstnanost (OPZ) financovaný z Evropského sociálního fondu pomáhá podnikatelům a jejich zaměstnancům. Aktuálně je připravena půlmiliarda na pomoc propouštěným zaměstnancům nebo na financování podnikového vzdělávání zaměstnanců.

Na situaci spojenou se šířením onemocnění COVID-19 zareagoval Operační program Zaměstnanost vyhlášením výzvy ve výši půl miliardy korun na podporu zaměstnanců ohrožených propouštěním. Ta zajistí prostřednictvím projektu Outplacement Úřadu práce ČR podporu (poradenství, vzdělávací a rekvalifikační programy) pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací, omezujících či končících svoji činnost, včetně propouštěných či propouštěním ohrožených zaměstnanců. „Děláme, co můžeme, aby firmy nemusely propouštět a lidé nepřišli o práci. Teď to vypadá, že se řada firem znovu nadechuje, a dokonce potřebuje nabírat nové zaměstnance. Úřad práce ČR může firmám přispívat také na mzdy pracovníků, základní podmínkou je vytvoření nového pracovního místa. Budeme cílit na to, aby vznikaly nové pracovní příležitosti,“ říká ministryně Jana Maláčová (ČSSD).

Více informací k projektu naleznete na tomto odkazu:

https://www.uradprace.cz/web/cz/outplacement-out-


 Podnikatelé mohou stále získat také podporu na podnikové vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců a na mzdové náklady těchto zaměstnanců. Tuto podporu lze čerpat po dobu jejich účasti na vzdělávací aktivitě prostřednictvím Úřadu práce ČR v projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).

Více informací k projektu je k dispozici zde:

https://www.uradprace.cz/web/cz/podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii


Podnikatelé sdružení v profesních a podnikatelských sdruženích se mohou průběžně zapojovat do nabízených vzdělávacích aktivit realizovaných těmito sdruženími z výzev Vzdělávání – společná cesta k rozvoji! a Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II!. Témata kurzů jdou napříč obory a odbornostmi, od měkkých dovedností přes jazykovou výuku až po odborné, technické a IT kurzy.


Zdroj: Tiskové oddělení MPSV, 29. července 2020