Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Kontakty

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Správce a garant NSP

Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Tel: +420 221 921 111
email: posta@mpsv.cz

www.mpsv.cz

Fond dalšího vzdělávání
Administrátor NSP

Na Maninách 876/7
170 00 Praha 7

Tel: +420 775 436 252
Email: info@nsp.cz

www.fdv.cz