Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

ikona katalog

Národní soustava povolání

2 461 popsaných povolání a jejich specializací

Centrální databáze kompetencí

Centrální databáze kompetencí

27042 popsaných kompetencí

Aktuality

Ikona kalendář

Minimální a zaručená mzda pro rok 2020

Od 1. ledna 2020 se zvyšuje minimální mzda, a to z 13 350 Kč na 14 600 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou v délce 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste ze 79,80 Kč na 87,30 Kč. Jedná se o historicky nejvýraznější nominální navýšení od zavedení minimální mzdy v roce 1991. Společně s úrovní minimální mzdy, kterou v ČR pobírá zhruba 150 tisíc lidí, dojde také k růstu nejnižších úrovní zaručené mzdy, a to o 1250 až 2500 Kč měsíčně z nynějších 13 350 až 26 700 Kč na 14 600 až 29 200 Kč. Zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, přísluší mzda nejméně ve výši nejnižší úrovně zaručené mzdy. Sazby těchto výdělkových minim představují nejnižší výdělek odstupňovaný podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce a týká se širokého okruhu zaměstnanců.

celý článek
Ikona kalendář

Které profese se vytratí? A které naopak nově vznikají?

Robotizace a automatizace je spojovaná především s průmyslem a jeho očekávanou proměnou. „Technologická revoluce“ ale citelně zasáhne i další profese: podle jedné z tezí zmizí do 40 let až 45 % současných povolání, která budou nahrazena zcela jinými. Průzkumy a studie na téma proměny trhu práce shodně uvádějí, že tento trend dolehne zejména na nekvalifikované a rutinní profese, ale dotkne se výrazně i administrativy a služeb.

celý článek