Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Národní soustava povolání

2 472 popsaných povolání a jejich specializací

Centrální databáze kompetencí

26254 popsaných kompetencí

Aktuality

Čtvrtá revoluce: lék na chybějící zaměstnance

Průmysl 4.0 založený na digitalizaci a robotizaci má v Česku, kde je bez práce pouze 2,3 procenta obyvatel, velkou perspektivu. Jen málo slov je v současné ekonomice skloňováno tak často, jako pojem Průmysl 4.0. Tato čtvrtá průmyslová revoluce má změnit výrobu díky masivnímu nasazení robotů a digitálních technologií.

celý článek

Co všechno byste měli umět s PC, abyste se lépe uplatnili na trhu práce?

Při hledání práce lze narazit na nejrůznější požadavky na úroveň digitálních kompetencí. Trh práce je různorodý, potřeby zaměstnavatelů též a stejně tak způsob, jakým sami zaměstnanci nahlíží na své schopnosti. Jaké jsou ale doopravdy ony nezbytné znalosti, kterými by měl zaměstnanec oplývat, aby našel uplatnění na trhu práce v 21. století?

celý článek