Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

ikona katalog

Národní soustava povolání

2 327 popsaných povolání a jejich specializací

Pro názvy povolání a specializací je uváděn mužský tvar podstatného jména, jedná se vždy o variantu pro obě pohlaví, přechýlené tvary nejsou používány.
Centrální databáze kompetencí

Centrální databáze kompetencí

26664 popsaných kompetencí

Aktuality

Ikona kalendář

Správa a aktualizace Národní soustavy povolání - Plán činnosti v roce 2021 a úkoly Administrátora

Administrátor Národní soustavy povolání (NSP) zveřejňuje plán činností, který byl vytvořen na základě dlouhodobé koncepce spojené s aktualizací nejstarších popisů jednotek práce (JP) a zeštíhlováním celé soustavy. Tento trend správy byl nastaven v roce 2016, po rozvolnění vazeb mezi NSP a Národní soustavou kvalifikací (NSK). V roce 2021 budou aktualizovány odborné směry Polygrafie, Kožedělná a obuvnická výroba a dokončena aktualizace odborného směru Doprava a logistika.

celý článek
Ikona kalendář

Národní soustava povolání rozšiřuje popis povolání o digitální kompetence

Pandemie koronaviru způsobila velké změny v požadavcích na odborné kompetence potřebné k výkonu povolání. Do popředí se dostávají „kompetence budoucnosti“, jako je schopnost rychle se přizpůsobit, učit se novým věcem, kritické myšlení a zejména ovládání digitálních technologií. Na požadavky trhu práce zareagovala také „Národní soustava povolání“, veřejně dostupná databáze povolání. Ve spolupráci se zástupci projektu „DigiKatalog“ budou u popisů povolání postupně definovány i digitální kompetence.

celý článek