Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

ikona katalog

Národní soustava povolání

2 165 popsaných povolání a jejich specializací

Pro názvy povolání a specializací je uváděn mužský tvar podstatného jména, jedná se vždy o variantu pro obě pohlaví, přechýlené tvary nejsou používány.
Centrální databáze kompetencí

Centrální databáze kompetencí

27098 popsaných kompetencí

Aktuality

Ikona kalendář

Projekt „Kompetence 4.0“ otevírá cestu modernizaci vzdělávání

Projekt „Kompetence 4.0“ vytváří nástroje a metodické postupy pro identifikaci nově využívaných kompetencí na trhu práce a rovněž zachycení trendů, ze kterých budou plynout kompetence budoucí. Vytváří systematické uspořádání kompetencí do kompetenčních pyramid. Inovační přístup k uspořádání a definování nových kompetencí má pozitivní přínos pro další rozvoj Národní soustavy povolání, pro kariérové poradenství a individuální poradenství a rozvoj uchazečů, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, i do změny školského učiva.

celý článek
Ikona kalendář

Veřejné připomínkování karet nových kompetencí v projektu Kompetence 4.0

Od 1. 4. do 30. 4. 2022 probíhá veřejné připomínkování Karet nových kompetencí pro 10 pilotních sektorů projektu Kompetence 4.0.

celý článek