Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

ikona katalog

Národní soustava povolání

2 165 popsaných povolání a jejich specializací

Pro názvy povolání a specializací je uváděn mužský tvar podstatného jména, jedná se vždy o variantu pro obě pohlaví, přechýlené tvary nejsou používány.
Centrální databáze kompetencí

Centrální databáze kompetencí

27093 popsaných kompetencí

Aktuality

Ikona kalendář

Veřejné připomínkování karet nových kompetencí v projektu Kompetence 4.0

Od 1. 4. do 30. 4. 2022 probíhá veřejné připomínkování Karet nových kompetencí pro 10 pilotních sektorů projektu Kompetence 4.0.

celý článek
Ikona kalendář

SPRÁVA A AKTUALIZACE NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ - PLÁN ČINNOSTI V ROCE 2022 A ÚKOLY ADMINISTRÁTORA

Administrátor Národní soustavy povolání (NSP) zveřejňuje plán činností, který byl vytvořen na základě dlouhodobé koncepce spojené s aktualizací nejstarších popisů jednotek práce (JP) a zeštíhlováním celé soustavy. V roce 2022 budou aktualizovány odborné směry Hutnictví a slévárenství a Těžba a úprava nerostných surovin.

celý článek