Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Národní soustava povolání

2 461 popsaných povolání a jejich specializací

Centrální databáze kompetencí

26716 popsaných kompetencí

Aktuality

Kolik času strávíme v důchodovém věku

Zatímco mužům z první posuzované generace 1965 by mělo při dosažení věku 65 let zbývat v průměru 23% života, těm narozeným v roce 1994 pak téměř 26 %. V prosinci 2018 vydal ČSÚ Zprávu o očekávaném vývoji úmrtnosti, plodnosti a migrace v České republice. Tento dokument má sloužit Ministerstvu práce a sociálních věcí jako podklad pro zpracování zprávy o stavu důchodového systému.

celý článek

BYOD v roce 2019

Koncept „přines si své zařízení“, anglicky „bring your own device“, vznikl někdy okolo roku 2004 a je tady s námi již téměř 15 let. Za tuto dobu se značně změnil trh práce a technologie, které lidé používají pro práci. Vzrostl počet tzv. freelancerů, trh je přesycen tablety a chytrými telefony.

celý článek