Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Národní soustava povolání

2 461 popsaných povolání a jejich specializací

Centrální databáze kompetencí

26725 popsaných kompetencí

Aktuality

Bez nových nápadů a řešení se neobejdeme

Stárnoucí a stále narůstající celková populace, větší výskyt chronických onemocnění, soulad s právními předpisy, obrovský pokrok inovativních, avšak nákladných digitálních technologií – to je podle analýzy společnosti Deloitte pro rok 2019 pouze několik faktorů, které budou i nadále zvyšovat výdaje na zdravotní péči a poptávku po ní.

celý článek

Stal se vám pracovní úraz? Máte nárok na bolestné

Ošklivě jste se poranili při práci a úraz bude mít pravděpodobně následky? Vyskytla se u vás nemoc z povolání? Nezapomeňte si zažádat o bolestné. Pokud dojde k úrazu na pracovišti během výkonu povolání zaměstnance, zaměstnavatel je zaměstnanci povinen nahradit vzniklou škodu nebo nemajetkovou újmu.

celý článek