Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Podnikatelé si musí dát pozor na kombinování dotace z OPZ a programu Antivirus

pátek 24. července 2020

Mimořádný stav vyhlášený v březnu 2020 měl vliv i na schválené a spuštěné projekty Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Aby se příjemci podpoření z OPZ nedostali do problémů a bylo jim umožněno realizovat aktivity jiným vhodným způsobem a hradit vynaložené náklady při přerušení nebo omezení projektových aktivit, zavedlo MPSV výjimky z pravidel realizace projektů. Řada opatření platila do 30. 6. 2020.

S cílem ochránit pracovní místa připravilo MPSV v době mimořádného stavu program Antivirus. Podnikatelé, kteří čerpali prostředky z OPZ, mohli využít podporu také z tohoto programu. Úplný zákaz kombinace těchto podpor by však mohl být bariérou pro realizaci projektů v některých oblastech OPZ (např. další profesní vzdělávání, školní kluby, zařízení sociálních služeb, sociální podniky, projekty podporující pracovní místa obsazená cílovou skupinou znevýhodněnou na trhu práce), proto je možné využít oba programy, avšak zároveň MPSV ověřuje, zda nedochází k nepovolenému souběhu využití OPZ a programu Antivirus na stejné výdaje, aby bylo minimalizováno riziko dvojího financování. V praxi to znamená, že MPSV požádá realizátora projektu OPZ, aby u vybraných osob prokázal, že nedošlo k nepovolenému souběhu podpor, tj. že v jednom dni nevyužil současně program Antivirus a dotaci z OPZ. „Snažíme se podnikatelům pomoct v jejich těžké situaci, zároveň ale máme povinnost dohlížet na to, aby nedocházelo k financování jednoho nákladu dvakrát z veřejných prostředků,“ říká ministryně Jana Maláčová (ČSSD). Realizátoři projektů z OPZ jsou o všech výjimkách a opatřeních informováni na webu www.esfcr.cz.


Zdroj: Tiskové oddělení MPSV, 24. července 2020