Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Ministryně Maláčová převzala záštitu nad soutěží Jihočeského kraje Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55

čtvrtek 24. září 2020

Zaměstnat či nezaměstnat lidi starší 55 let řeší řada společností nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Cílem soutěže „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“ je podpořit právě zaměstnávání starších osob a rozvinout jejich potenciál do budoucna. Soutěž probíhá už druhým rokem a pořádá ji Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň a Jihočeský pakt zaměstnanosti. Přihlašování společností do soutěže bude zahájeno 25. září a potrvá do 30. listopadu 2020.

Na soutěži se podílí i další aktéři. Jsou mezi nimi např. krajská pobočka Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích, Jihočeská hospodářská komora nebo mediální partneři projektu. POTŘEBA MEZIGENERAČNÍHO DIALOGU Iniciátoři projektu vycházejí ze skutečnosti, že populace stárne a je třeba odstranit diskriminaci zaměstnanců v předdůchodovém věku. To znamená vytvářet pro ně důstojné nabídky zaměstnání, motivovat je ke vzdělávání a optimalizovat úpravu náplně jejich práce. Důležité je také respektovat zapojení aktivních seniorů v důchodovém věku, kteří se mohou uplatnit například jako mentoři. FIREMNÍ BENEFITY Soutěž „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“ přispívá také k tomu, že cena přinese zapojeným organizacím lepší image v celospolečenském kontextu, přispěje ke zlepšení mezigeneračních pracovních vztahů a ocenění zaměstnavatelé si tím zajistí vyšší ohodnocení nejen na trhu práce. Soutěž je určena pro podnikatelské subjekty, veřejnou a státní správu i neziskové organizace působící v Jihočeském kraji.


Podmínky a pravidla soutěže budou zveřejněny na stránkách Jihočeského paktu zaměstnanosti:

https://www.jcpakt.cz/


Zdroj : Tisková zpráva MPSV, 24. 9. 2020