Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Veřejné připomínkování karet nových kompetencí v projektu Kompetence 4.0

pátek 1. dubna 2022

Od 1. 4. do 30. 4. 2022 probíhá veřejné připomínkování Karet nových kompetencí pro 10 pilotních sektorů projektu Kompetence 4.0.

Připojte se k veřejnému připomínkovému řízení Karet nových kompetencí pilotních sektorů, které byly zpracovány v rámci sektorových pracovních skupin projektu Kompetence 4.0.


Karty nových kompetencí jsou prvním výstupem za každý z 10 pilotních sektorů, karta kompetencí se skládá z analýzy nových trendů a karty identifikovaných nových kompetencí.


Pod odkazem jsou k dispozici podrobné informace a připomínkované výstupy, Karty kompetencí včetně dokumentu Měkké kompetence - komplexní model měkkých kompetencí navržený v projektu Kompetence 4.0.


Výstupy projektu - připomínkové řízení (mpsv.cz)Připomínkové řízení je veřejné, proto Vás prosíme o sdílení informace případným zájemců o výstupy projektu Kompetence 4.0.

Obdržené připomínky budou vyhodnoceny a relevantní podněty budou zapracovány do výstupů ve spolupráci s experty z daného sektoru.