Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Nápověda

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Využívání systému připomínkování katalogu Národní soustavy povolání je vázáno na dodržování následujících podmínek používání. Tím, že se do systému přihlásíte nebo jej budete využívat bez možnosti registrace, se zavazujete “Podmínky používání systému” dodržovat. Prosíme, pečlivě si podmínky přečtěte, a pokud s nimi nesouhlasíte, systém nepoužívejte.

Podmínky používání se mohou v průběhu času změnit. Pokud se tak stane, registrovaní uživatelé systému budou na tuto skutečnost upozorněni e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou jako kontaktní v nastavení uživatelského účtu.

Systém připomínkování dokumentů Národní soustavy povolání lze využívat bez registrace. Některé vlastnosti systému jsou ale přístupné pouze pro registrované uživatele.

Prohlášení o ochraně soukromí

Považujeme ochranu osobních dat za důležitou a stejně tak i ochranu dat, která shromáždíme o uživatelích v průběhu využívání systému. Pro další podrobnosti si, prosím, přečtěte naše “Zásady nakládání s osobními údaji”.

Jednou z podmínek používání tohoto systému je správné a přesné zadání informací do registračního (případně připomínkového) formuláře. Není také dovoleno sdílet přihlašovací údaje bez výslovného souhlasu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále MSPV).

Pokyny pro uživatele

Kromě osobních údajů, které jsou zahrnuty v “Zásadách nakládání s osobními údaji”, jakékoliv další informace, které zveřejníte na stránkách Portálu NSP.cz, nebudou považovány za důvěrné a chráněné zákonem. MPSV nebude mít žádné závazky v souvislosti s takovými informacemi. MPSV může volně kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, začlenit a používat tento materiál a všechno, co je v něm obsaženo pro své vlastní komerční a nekomerční účely.

Veřejné připomínkování katalogu NSP nesmíte provádět žádným způsobem, který by vedl k poškození systému (např. počítačové viry, logické bomby, trojské koně, červy, poškozená data nebo jiné škodlivé komponenty).

Portál NSP.cz nesmíte používat pro jakékoliv podvodné nebo nezákonné účely. Nesmíte uveřejňovat nebo prostřednictvím Portálu NSP.cz přenášet materiál, který může být výhružný, diskriminační, urážlivý, neslušný, nebo který by mohl podněcovat rasovou nebo náboženskou nenávist, nebo by mohl porušovat práva třetí strany.

Nesmíte způsobit nepříjemnosti nebo nesnáze jakékoli osobě prostřednictvím Portálu NSP.cz. MPSV je povinen spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a vyhovět soudnímu příkazu požadujícímu sdělit totožnost uživatele a dohledat materiál, který byl sdílen prostřednictvím Portálu NSP.cz v rozporu s některým z těchto ustanovení.

Zásady připomínkování

Cílem systému připomínkování katalogu Národní soustavy povolání je shromažďovat připomínky k návrhům dokumentů, zejména dokumentů popisujících povolání a specializace povolání, proto bychom ocenili, pokud by uživatelé dodržovali tyto zásady:

  • Prosíme, nepoužívejte vulgární výrazy, vyhrůžky nebo osobní útoky na autory dokumentů včetně případných odkazů na rasu, pohlaví, sexualitu nebo náboženství.
  • Prosíme, nezveřejňujte žádné osobní informace, včetně adresy, telefonního čísla, e-mailu nebo jiných on-line kontaktních údajů mimo míst on-line formuláře, která to výslovně vyžadují.
  • Prosíme, nepoužívejte systém připomínkování katalogu Národní soustavy povolání pro spam nebo inzerci jakýchkoliv obchodních nabídek. Můžete však k podpoře svých připomínek odkazovat na jiné dokumenty, výzkumy, statistiky (české, evropské i mezinárodní).
  • Prosíme, pokuste se být struční a věcní.
  • Připomínky můžete zanechávat v českém i anglickém jazyce. Preferujeme jazyk český.
  • Přijmutí Vašeho komentáře systémem neznamená, že připomínka bude zahrnuta do finální verze dokumentu.

Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete další objasnění výše uvedených pokynů, neváhejte se na nás obrátit.