Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Nápověda

API

Systém NSP poskytuje JSON REST API rozhraní pro stažení dat, kompletní API dokumentaci lze nalézt zde:
v1.1 /api/doc/v1.1
v1.0 /api/doc/v1
v1 je také stále dostupné na adrese /api/doc

Pro kominikaci s API je nutné použít HTTP hlavičku:

'Accept':'application/json'

Novinky 01.2021:

 • (Beta) API CDK /cdk/digi
  • /cdk/digi/{id}
   Nyní vrací pole úrovní včetně descriptions
  • /cdk/digi/{id}/level
   Nový api call vrací pouze úrovně pro kompetenci
  • /lists/digiCompetenceLevelType
   Úrovně jsou nyní 4 místo původních 8

Novinky 11.2020:

 • API v1.1
  • /workUnit/{urlSlug}/competence je nyní rozdělena na kompetence podle typu {competences,softSkills,genericSkills}
  • Číselníky /lists jsou nyní deklarovány v dokumentaci api včetně modelů
  • Číselníky /lists/{competenceType, genericHardSkillLevel, specificHardSkillLevel} byly odstraněny
 • API CDK bylo stabilizováno a je dostupné od API v1.1 původní cesty /api/competence byly zrušeny
 • (Beta) API CDK nyní obsahuje diginální kompetence /cdk/digi api bude stabilizováno v Q1 2021