Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Nápověda

JAK FUNGUJE PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Do roku 2016 vznikaly jednotlivé karty povolání a specializací (respektive jednotek práce a typových pozic) na základě oborových týmů.

Od roku 2017 dáváme možnost veřejnosti přímo se spolupodílet na tvorbě katalogu prostřednictvím zasílání připomínek k dokumentům připravovaným k zařazeni do katalogu povolání na webovém portále www.nsp.cz.

Postup zaslání připomínky

Dokumenty k připomínkování jsou zveřejněny jako návrhy ve speciální sekci portálu www.nsp.cz. Jednotlivé návrhy je možné prohlížet prostřednictvím běžných prohlížečů webových stránek.

Pokud při čtení dokumentu narazíte na informace, které byste chtěli doplnit, zpřesnit nebo změnit, stačí stisknout v náhledu návrhu tlačítko “Připomínkovat” a otevře se Vám online formulář pro sepsání návrhu změny.

Formulář je rozdělen, podobně jako návrh samotný, na několik částí. Aby pro Vás bylo připomínkování co nejjednodušší, v každém kroku uvidíte příslušnou část dokumentu a položky pro zadání Vaší připomínky týkající se dané části. Stačí vyplnit ty části, ke kterým máte připomínky, ostatní mohou zůstat nevyplněné.

Pro snazší zpracování připomínek uveďte v každé části, zda se jedná o připomínku obecnou, ediční nebo technickou.

V posledním kroku formuláře naleznete shrnutí. Než formulář finálně odešlete, je možné se k jednotlivým sekcím vracet.

Na závěr je třeba vyplnit stručné informace o sobě včetně své e-mailové adresy. Tým zpracovatelů Vás může v průběhu zpracování kontaktovat a požádat o doplnění informací.

Standardní doba na zaslání připomínek činí dva měsíce od zveřejnění návrhu na www.nsp.cz. Zpracování všech zaslaných připomínek započne až po uplynutí této doby. O vyřízení Vaší připomínky budete informováni na e-mail zadaný v připomínkovacím formuláři.

Další informace naleznete v Podmínkách používání služby.