Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Strojní zámečník

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení

Nadřazené povolání:

Zámečník

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

23 000 Kč - 38 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Locksmith,  Machine Setter

Příbuzná povolání

Stavební zámečník , Montér kotlář a potrubář , Důlní zámečník , Provozní zámečník , Montér ocelových konstrukcí

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

107

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Strojní zámečník vykonává práce související se sestavováním částí strojů a strojních zařízení.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Zpracovávání jednoduchých náčrtků k doplnění technologického postupu zámečnické práce.
 • Rozměřování a orýsovávání materiálů.
 • Ruční opracovávání strojních součástí pilováním, řezáním, sekáním, rovnáním, ohýbáním, vrtáním a vystružováním.
 • Řezání závitů.
 • Sestavování částí strojů a strojních zařízení.
 • Zaškrabávání, zabrušování, vyvažování, slícování, spojování šrouby, nýty, pájení a svařování částí strojů.
 • Provádění funkčních zkoušek strojů a zařízení.
 • Ošetřování a údržba používaných nástrojů, nářadí, zařízení a dalších pomůcek.
 • Sestavování programově řízených strojů, linek a zařízení, včetně prototypů.
 • Sestavování výrobních, energetických, dopravních a dalších strojů a zařízení.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Sestavování a uvádění do provozu složitých automatizovaných programově řízených obráběcích strojů, linek a zařízení, montáž a oživování pružného výrobního systému, automatické linky nebo několika výrobních linek se vzájemnými řídícími vazbami. 7
Sestavování hydroalternátorů na zkušebně v závodu včetně příslušenství a poháněcích strojů pro provádění zkoušek. 7
Sestavování prototypů proudových leteckých motorů včetně provádění vývojových zkoušek. 7
Zhotovování etalonů vnitřních a vnějších tvarů rotorových a statorových lopatek turbín podle souřadnic pro kontrolu na měřicím přístroji v toleranci +0,02. 7
Provádění funkčních zkoušek strojů s CNC systémem nebo sestavování a seřizování mechanických uzlů velmi složitých obráběcích a tvářecích strojů a výrobních linek s číslicovým řízením. 6
Provedení úplné kontroly funkčnosti a kvality výroby na montážních a repasních pracovištích včetně kontroly po opravě s případným odstraněním závady po uvedeném odzkoušení a následné vystavení protokolu jakosti, vše za chodu linky v sériové výrobě automobilů. 6
Průběžná kontrola turbodmychadel přeplňovaných naftových motorů s uváděním do provozu. 6
Sestavení a seřízení rychloběžného motoru včetně dynamického vyvážení rotoru na 650 až 1300 otáček/min. a dodržení uložení hřídele motoru na vzduchovém polštáři (mezera 0,013 mm s tolerancí +0,002). 6
Sestavování a středění hřídelových vedení lodních pohonů včetně zabudovávání lodních motorů jiných vedení na stávající hřídelová vedení. 6
Sestavování klikových hřídelí lodních motorů v toleranci 0,03 až 0,08 včetně dodržování souosostí klikových a základních čepů v hodnotách udaných výrobcem. 6
Sestavování koaxiálních odparek 180 m2. Slícovávání dílů horních a spodních komor, nalícovávání přírub, hrdel a patek na plášť. Sestavování vylemovaných a svařovaných skruží do celků a zasunování do plášťů. Sestavování a sešroubovávání spodních a horních komor s pláštěm. Materiál třídy 17, tloušťky o průměru 1200 x 3530, hmotnost 4830 kg. 6
Sestavování kondenzátorů. Prorýsovávání předních a zadních dílů plášťů kondenzátorů včetně vodních komor, příčných švů, mezistěn a dveří. Zhotovování dílů, slícovávání, sestehovávání a našroubovávání dveří. Orýsovávání, přizpůsobování, nalícovávání a nastehovávání rozpěrných trubek, hrdel patek, vstupních hrdel páry a vody, kompletní montáž po zatrubkování a předávání ke svařování. Zkoušky na nepropustnost vodou po svařování. Rozměr 1200 m2, hmotnost 25 000 kg. 6
Sestavování oběžných kol Kaplanových turbín. Zalícovávání čtyř oběžných lopatek do nábojů včetně přestavených mechanizmů natáčení lopatek. Sestavování v celek s vymezováváním vůle v toleranci do 0,05. Ustavování přítlačných kruhů s těsněním a zachytávání základních poloh lopat. Lapování, ověřování funkcí servoválců a celých mechanizmů natáčení lopatek včetně vyvažování oběžných kol. Rozměry o průměru 1800 x 2035, hmotnost 34 000 kg. 6
Sestavování rozváděcích těles (kostek) hydraulických zapichovacích suportů. Lapování děr v tělese o průměru 40 x 150, o průměru 32 x 18 a třech děr o průměru 32 x 95. Dodržování kolmosti a rovnoběžnosti s dírou o průměru 16. Lapování třech děr o průměru 25 x 80 s dovolenou úchylkou ovality a kuželovitosti maximálně 0,002. Dolícovávání zabroušených pouzder lapováním do jednotlivých děr, zavrtávání a zajišťování šrouby. Lapování děr pouzder o průměru 25 x 150, 20 x 140,2 a 20 x 80. Vylapovávání děr o průměru 20 navazujících na průměr 16 souběžně v dovolené úchylce 0,002, kuželovitost maximálně 0,002. Lapování děr o průměru 12 x 80 na vysoký lesk, dovolená ovalita a kuželovitost maximálně 0,002 - 0,004. Zkoušení rozváděcích těles provozním tlakem 2,5 MPa. Zkoušení funkce šoupátek a odstraňování případných závad. Hmotnost 15 kg. 6
Sestavování skrubrů (sprchových praček na čištění plynů). Sestavování, sestehovávání a příprava vykulacených lubů o průměru 2900 x 38 ke svařování. Nalícovávání den po svařování těles skloubrů. Materiál 11 444.1, hmotnost 90 165 kg. 6
Sestavování skříní ventilátorových mlýnů včetně mlecích kol, sestavování horních a spodních částí skříní s pancíři, slícovávání nábojů s disky a sestavování s horními disky pro svrtávání. Rozebírání částí skříní a kol, postupné sestavování lopatek, nalícovávání mlecích desek a statické vyvažování kol po svařování. Prorýsovávání bočnic skříní pro usazování spirálových spojových plechů v návaznosti na horní a spodní část. Sestavování a sešroubovávání obou polovin skříní, prorýsovávání závěsů pro ukládání vrat, slícovávání a nastehovávání. Rozměry 9515 x 4800 x 890, hmotnost 19 000 kg. 6
Sestavování složitých prototypů strojů nebo strojních zařízení podle úplné nebo částečné dokumentace. 6
Sestavování těles velkých říčně-mořských lodí typu 01 400 (osobní loď pro 400 osob), RML 2700 (říčně-mořská loď pro 2700 t). 6
Sestavování topných plášťů difúze. Přerovnávání dílů topných plášťů do šablon a postupné slícovávání, přirážení lemů plášťů, lícování zatepla a sestavování pro svařování. Vyrovnávání po svařování a kontrola dutiny na toleranci + 1, - 0. Difúze OLLIER se skládá ze třiceti čtyř dílů, z toho šesti dílů topných plášťů oválného tvaru o průměru 726/průměr 500 x 2726, hmotnost 15 300 kg. 6
Sestavování trubkových ohříváků vody 200 m2. Sestavování a vyvažování středových a čtyř postranních komor včetně rozboček. Dolícovávání mezistěn, T-kusů a svařenců den na trubkové svařence, nalícovávání 224 trubek o průměru 22/3,5 a přistehovávání. Nalícovávání a ustavování krycích plechů a vodicích válečků po svařování. Nasunování, sestavování a sešroubovávání trubkových svazků do těles po vyzkoušení. Materiál třídy 11, 12, 15, rozměry 1500 x 6850, hmotnost 13 100 kg. 6
Výměny rozvodových zařízení lodních motorů. Výměny vačkových hřídelí motorů GL275, BL350, GL350 včetně ozubených náhonů (vačky jednotlivě nalícované, polovice stavitelné). 6
Zabíhání soustrojí kompresorů na přetlaku 0 MPa při 1000 - 1100 ot./min. Seřizování pojistných ventilů I° na přetisk 0,27 MPa, II° na 0,74 MPa včetně zkoušení funkce. Seřizování vstřikovacích čerpadel před počátkem působení regulace při přetlaku 0,58 MPa a 1500 ot./min. Seřizování tlakových regulátorů na vypínací přetisk 0,69 MPa a zapínací přetisk 0,62 MPa. Kontrola chlazení motorů, mazání, elektrických instalací, činnosti přístrojů na přístrojových deskách a činnosti spojek. Měření množství vzduchu dodávaného kompresory, zkoušení funkce střežení oleje motorů, kompresorů a výtisku vzduchu na II°. 6
Demontáž, montáž a oprava klikové hřídele výměnným způsobem včetně lícování kluzných ložisek a vyrovnání ojnic, zkontrolování v motoru. 5
Demontáž, montáž a oprava výměnným způsobem válců a pístů dle třídění včetně lícování pístních kroužků a zkontrolování v bloku válců. 5
Dynamické vyvažování oběžných kol ventilátorů odsávání o průměru 800. 5
Dynamické vyvažování vysokotlakových turbín na vyvažovacím stroji přestavováním lopatek v disku turbíny v rámci silových momentů jednoho disku a vyvažovacím závažím (nejvýše tři kusy), maximální nevyváženost 0,05 Ncm, provozní otáčky rotoru 18 000/min (konečné vyvážení). 5
Lemování kompenzátorů o průměru 1800 tloušťky plechu 8 v přípravku, přitahování poloviny kompenzátoru svěrkami, ohřívání na teplotu 1050 °C a postupné lemování okrajů vík o šířce 70, teplota tváření minimálně 900 °C, vyrovnávání po olemování. 5
Sestavování jednoúčelových poloautomatických a automatických výrobních strojů pro výrobu drobného kovového spotřebního zboží. 5
Sestavování převodových skříní s kuželovými a šnekovými ozubenými koly a kuličkovými ložisky, hmotnost nad 500 kg. 5
Sestavování rychloběžných převodových skříní s kluznými ložisky. 5
Sestavování rychlostních skříní s globoidními šnekovými koly. 5
Sestavování řetězových dopravníků se zkoušením chodu, rozměry 8630 x 1378 x 1834, hmotnost 9460 kg. 5
Sestavování skříní ložisek turbín, házivost 0,05, kontrola průtoku olejových trysek pro mazání ložisek. 5
Sestavování šnekových dopravníků z pěti až deseti žlabů, délka jednoho žlabu 2000, hmotnost 1000 kg. 5
Sestavování vřeten s axiálními ložisky včetně zaškrabávání axiálních třecích kroužků a bronzových pánví, přesnost uložení 0,003, hmotnost 120 kg. 5
Sestavování vřeteníků obráběcích strojů. 5
Slícovávání dílů a nastehovávání koster plynových generátorů, hmotnost do 3000 kg. 5
Slícovávání dílů a nastehovávání měděných odparek o průměru 800 x 1400 x 8. Po svařování zkouška na tlak 1 MPa. 5
Slícovávání dílů a nastehovávání skříní tlukadlových mlýnů o rozměrech 1840 x 1930 x 1950. Vyrovnávání a úprava po svařování, hmotnost 6600 kg. 5
Slícovávání dílů a sestehovávání tlakových nádob o průměru 2250 x 9866, tloušťka stěny 8. Po svařování zkouška na tlak 1,5 MPa. 5
Statické vyvažování oběžných kol turbín o průměru 2070, hmotnost 2000 kg. 5
Zaškrabávání dosedacích rovných ploch sestavených vřeteníků na lože tak, aby osa vřeten byla na výšku přesně souběžná s vodícími plochami lože v toleranci 0,02/300. Upevňování vřeteníku po zaškrabávání na lože upínkou a zajišťování zavrtáváním kuželových kolíků, přesnost 6 až 10 bodů na 25 x 25, hmotnost vřeteníku 500 kg. 5
Zaškrabávání dvoudílných kluzných ložisek na hřídeli pro 3000 ot./min, materiál 42 2709, rozměry průměr 250 x 300, zaškrabávaná plocha 2355 cm2 přesnost 10 bodů na 25 x 25. 5
Zaškrabávání loží hoblovek do vodováhy, vodorovnost 0,002/1000 v podélném i příčném směru, přímočarost 0,01/1000, délka lože 13 000 až 21 000. Nalícovávání pravého a levého stojanu na lože ve dvou rovinách zaškrabáváním plochy stojanů na 3 až 5 bodů na 25 x 25 a plošky pro klín. Ustavování kolmo k vedení na loži. Materiál 42 2421, hmotnost 15 200 kg. 5
Zaškrabávání ohoblovaných odlitků desek 800 x 600 x 130, rovinnost plochy # 0,018, přesnost 25 až 30 bodů na 25 x 25, materiál šedá litina, hmotnost 126 kg. 5
Zaškrabávání prizmatických kruhových vedení o průměru 1400 v saních dělicího stolu, dovolená úchylka v každé poloze uložení 0,04/1000, přesnost 6 až 14 bodů na 25 x 25, materiál 42 2421, hmotnost 450 kg. 5
Zaválcovávání trubek o průměru 40 do trubkovnic ohříváku vzduchu, rozměry 3186 x 2988 x x 3530, hmotnost bloku 9500 kg. 5
Dynamické vyvažování rotorů vysokotlakových turbín na vyvažovacím stroji v maximální nevyváženosti 0,3 Ncm (předběžné vyvažování), představování párů lopatek v drážkách disků. 4
Příčné nalisovávání pouzder o průměru od 150 do 800x500 do těles lopatkových kruhů zmrazováním v CO2 včetně konečné úpravy přesnosti a kruhovitosti děr zaškrabáváním a smirkováním v toleranci IT 7. 4
Rovnání drážkových hřídelí diferenciálů plamenem a pod lisem, házivost 0,07. 4
Rovnání svařených částí konstrukcí, např. nosníků, rámů, schodů, plošin apod., plamenem, hmotnost až 3000 kg. 4
Rovnání vřeten o průměru 63 x 1735 pod hydraulickým lisem po zakalování povrchu, házivost 0,1, materiál 12 060.1, hmotnost 60 kg. 4
Sestavení úplného diferenciálu převodové skříně (čep satelitu, satelit, planetové kolo, kulová pánev, pojistka), nastavení vůlí, změření hodnoty protočení. 4
Sestavování podskupin vřeteníků radiálních vrtaček. 4
Sestavování převodových skříní s čelními, kuželovými a šnekovými převody a kuličkovými ložisky, hmotnost až 500 kg. 4
Sestavování rychlostních skříní odvalovacích frézek. 4
Sestavování rychlostních skříní s pěti hřídelemi, narážení kuličkových ložisek, ustavování a zajišťování poloh přesouvacích označených kol, ustavování vík a zkoušení otáčení hřídelí, rozměr 400 x 300 x 350, materiál ocel a šedá litina, hmotnost 120 kg. 4
Sestavování válečkových tratí z podsestav. 4
Sestavování ventilátorů K 12 o rozměrech 1500 x 1970, hmotnost 1200 kg. 4
Statické vyvažování upínacích desek o průměru 1920 x 350 přivařováním, materiál 42 2652, hmotnost 467 kg. 4
Statické vyvažování záběrníků lopatkových kol odebíráním materiálu na hřbetech lopatek se zalešťováním, maximální průsvit po odebrání materiálu 0,2, průměr záběrníku 380. 4
Vypilovávání tvarů ofrézovaných vaček podle šablon s vyhlazováním drah vaček, čištěním a leštěním po kalení. 4
Zaškrabávání saní 780 x 1400 na lože v přesnosti 12 bodů na 25 x 25 do vodováhy a na úhel, vodorovnost # 0,04/1000 v podélném i příčném směru, kolmost 0,02/300 (vedení na saních zabroušeno), materiál 42 2420, hmotnost 700 kg. 4
Zaškrabávání saní suportů 700 x 800 na lože tak, aby prizmatické vedení pro příčný suport bylo kolmé na 90° k ose stroje, dovolená úchylka 0,05, přesnost 12 až 17 bodů na 25 x 25, materiál šedá litina, hmotnost 90 kg. 4
Zaškrabávání svislých ploch závěsných konzol 770 x 590 x 1260 v přesnosti 8 až 12 bodů na 25 x 25, dodržování úhlů k vodorovným vodicím plochám v toleranci + 0,01°, - 0,00°, materiál 42 2420, hmotnost 850 kg. 4
Zaválcovávání konců trubek do trubkovnic a trubkových systémů. 4
Zhotovování dílů a sestavování skříní rozváděčů 1850 x 900 x 350 včetně přivařování koster na spodek a ustavování dveří. 4
Zhotovování dílů, sestavování a nastehovávání krycích štítů generátorů, hmotnost do 250 kg. 4
Zhotovování dílů, sestavování a nastehovávání nádob 800 x 800 x 40 z nerezového plechu tloušťky 1,5 pro sterilizační přístroje. 4
Zhotovování dílů, sestavování a nastehovávání olejových nádrží o průměru 800 x 3000 z plechu tloušťky 6, vyrovnávání po svařování a provedení zkoušky nepropustnosti. 4
Zhotovování násypek o rozměrech 4500 x 3200 x 1850 z profilových materiálů a plechů tloušťky 6 - 8 o hmotnosti 2500 kg. 4
Zhotovování segmentových oblouků od Js 400 do Js 600 ze svařovaných trubek 15° až 90°, prorýsovávání jednotlivých segmentů pro vypalování, po opracování ustavování do celku, sestehovávání, vyrovnávání a úprava po svařování. 4
Zhotovování vícedílných koster vysílačů včetně příček a příchytek, svařování a zabrušování svarů, vyrovnávání a slícovávání s protikusem, tolerance IT 13, materiál úhelníky 50 x 50 x 5, rozměry 930 x 1620 x 2300, hmotnost 96 kg. 4
Zkružování válců z plechů 20 x 1000 x 3000 na zkružovačce s předehýbáním konce plechu na předehýbacím lisu. 4
Broušení a leštění svarů uvnitř nádob ruční bruskou. 3
Rovnání klínů 25/34 x 1000 na ručním lisu s přesností 0,5/100. 3
Ruční řezání závitů. 3
Sestavování dvojitých pojišťovacích parních ventilů 2 x Js 32 až Js 25, zkoušení na tlak 4 MPa a seřizování na tlak 1,2 MPa. 3
Sestavování chladicích zařízení obráběcích strojů, např. ustavování čerpadel a sestavování rozvodů potrubí včetně zkoušek. 3
Sestavování lamelových spojek z jednotlivých dílců o hmotnosti 7 kg. 3
Slícovávání spojených zakřivených ploch podle šablon na průsvit. 3
Slícovávání styčných ploch šestidílných kroužků do stahovacích kruhů pilováním. 3
Slícovávání, sestavování a nastehovávání kovových palet pro svařování. 3
Slícovávání, sestavování a nastehovávání trubkových oblouků o průměru 80 se dvěma přírubami pro sváření. 3
Statické vyvažování řemenic o průměru 155 x 55 na vyvažovacím zařízení. 3
Ustavování článkových čerpadel s elektromotorem 4 kW na základovou desku a vyrovnávání. 3
Zabrušování kuželů ventilů se sedlem v tělese ventilu a kontrola těsnosti. 3
Zaškrabávání dosedacích ploch dvou dílců v přesnosti 6 až 11 bodů na 25 x 25, materiál šedá litina. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H nejvhodnější
Strojní mechanik RVP 23-51-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce KKOV 2364H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce KKOV 2352H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce KKOV 2356H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

doporučené - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů
Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování
Úprava a sestavování částí svařenců do celků, jejich spojování stehováním a příprava pro svařování
Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek
Slícovávání částí strojů, zařízení a konstrukcí
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů
Výroba součástí na obráběcích strojích
Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích
Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení
Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí
Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav strojů a zařízení
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader
Měření parametrů strojů, zařízení a výrobních linek
Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologie oprav a seřizování výrobních strojů a linek
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
strojní mechanismy
základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení
technologie svařování kovů
elektrotechnika
točivé stroje (např. kompresory, ventilátory, čerpadla, turbíny apod.), vzduchotechnická zařízení

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž hlukem
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zraková zátěž
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Pracovní doba, směnnost
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Duševní zátěž
Práce ve výškách
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Nástrojaři a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7222)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 569 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 246 Kč do 44 697 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 29 556 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 492 Kč do 37 832 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Zámečníci strojů (CZ-ISCO 72222)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 173 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 483 Kč do 44 543 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 30 811 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 578 Kč do 37 406 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.