Typ JP ID
Specializace 107

Strojní zámečník

Strojní zámečník vykonává práce související se sestavováním částí strojů a strojních zařízení.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Locksmith, Machine Setter
Nadřízené povolání: Zámečník
Příbuzné specializace: Stavební zámečník, Montér kotlář a potrubář, Důlní zámečník, Provozní zámečník, Montér ocelových konstrukcí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Zpracovávání jednoduchých náčrtků k doplnění technologického postupu zámečnické práce.
 • Rozměřování a orýsovávání materiálů.
 • Ruční opracovávání strojních součástí pilováním, řezáním, sekáním, rovnáním, ohýbáním, vrtáním a vystružováním.
 • Řezání závitů.
 • Sestavování částí strojů a strojních zařízení.
 • Zaškrabávání, zabrušování, vyvažování, slícování, spojování šrouby, nýty, pájení a svařování částí strojů.
 • Provádění funkčních zkoušek strojů a zařízení.
 • Ošetřování a údržba používaných nástrojů, nářadí, zařízení a dalších pomůcek.
 • Sestavování programově řízených strojů, linek a zařízení, včetně prototypů.
 • Sestavování výrobních, energetických, dopravních a dalších strojů a zařízení.

CZ-ISCO

 • 72222 - Zámečníci strojů
 • 7222 - Nástrojaři a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Nástrojaři a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7222)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 13 276 Kč 27 524 Kč 39 042 Kč 21 625 Kč 26 912 Kč 36 411 Kč
Středočeský kraj 14 917 Kč 27 855 Kč 45 953 Kč 19 841 Kč 25 689 Kč 32 658 Kč
Jihočeský kraj 19 380 Kč 27 345 Kč 38 608 Kč 20 036 Kč 24 447 Kč 29 986 Kč
Plzeňský kraj 20 137 Kč 28 241 Kč 42 035 Kč 21 466 Kč 26 068 Kč 32 777 Kč
Karlovarský kraj 19 976 Kč 27 429 Kč 36 934 Kč 18 403 Kč 24 017 Kč 33 982 Kč
Ústecký kraj 13 598 Kč 28 108 Kč 40 984 Kč 19 106 Kč 24 300 Kč 32 391 Kč
Liberecký kraj 21 197 Kč 29 085 Kč 45 969 Kč 20 128 Kč 24 992 Kč 33 161 Kč
Královéhradecký kraj 18 950 Kč 27 413 Kč 37 338 Kč 21 294 Kč 26 853 Kč 31 810 Kč
Pardubický kraj 17 441 Kč 26 677 Kč 38 965 Kč 20 629 Kč 25 324 Kč 31 268 Kč
Kraj Vysočina 17 693 Kč 27 448 Kč 38 666 Kč 20 950 Kč 26 117 Kč 29 358 Kč
Jihomoravský kraj 20 204 Kč 26 972 Kč 37 841 Kč 19 711 Kč 25 446 Kč 31 243 Kč
Olomoucký kraj 19 396 Kč 26 987 Kč 44 587 Kč 19 946 Kč 24 658 Kč 31 544 Kč
Zlínský kraj 19 382 Kč 27 918 Kč 41 469 Kč 19 707 Kč 25 750 Kč 30 841 Kč
Moravskoslezský kraj 21 520 Kč 28 900 Kč 40 123 Kč 16 307 Kč 23 408 Kč 29 451 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci 28 795 Kč 26 084 Kč
72222 Zámečníci strojů 30 042 Kč 27 681 Kč

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Sestavování prototypů proudových leteckých motorů včetně provádění vývojových zkoušek. 7
Zhotovování etalonů vnitřních a vnějších tvarů rotorových a statorových lopatek turbín podle souřadnic pro kontrolu na měřicím přístroji v toleranci +0,02. 7
Sestavování hydroalternátorů na zkušebně v závodu včetně příslušenství a poháněcích strojů pro provádění zkoušek. 7
Sestavování a uvádění do provozu složitých automatizovaných programově řízených obráběcích strojů, linek a zařízení, montáž a oživování pružného výrobního systému, automatické linky nebo několika výrobních linek se vzájemnými řídícími vazbami. 7
Sestavování trubkových ohříváků vody 200 m2. Sestavování a vyvažování středových a čtyř postranních komor včetně rozboček. Dolícovávání mezistěn, T-kusů a svařenců den na trubkové svařence, nalícovávání 224 trubek o průměru 22/3,5 a přistehovávání. Nalícovávání a ustavování krycích plechů a vodicích válečků po svařování. Nasunování, sestavování a sešroubovávání trubkových svazků do těles po vyzkoušení. Materiál třídy 11, 12, 15, rozměry 1500 x 6850, hmotnost 13 100 kg. 6
Sestavování topných plášťů difúze. Přerovnávání dílů topných plášťů do šablon a postupné slícovávání, přirážení lemů plášťů, lícování zatepla a sestavování pro svařování. Vyrovnávání po svařování a kontrola dutiny na toleranci + 1, - 0. Difúze OLLIER se skládá ze třiceti čtyř dílů, z toho šesti dílů topných plášťů oválného tvaru o průměru 726/průměr 500 x 2726, hmotnost 15 300 kg. 6
Sestavování složitých prototypů strojů nebo strojních zařízení podle úplné nebo částečné dokumentace. 6
Sestavování skříní ventilátorových mlýnů včetně mlecích kol, sestavování horních a spodních částí skříní s pancíři, slícovávání nábojů s disky a sestavování s horními disky pro svrtávání. Rozebírání částí skříní a kol, postupné sestavování lopatek, nalícovávání mlecích desek a statické vyvažování kol po svařování. Prorýsovávání bočnic skříní pro usazování spirálových spojových plechů v návaznosti na horní a spodní část. Sestavování a sešroubovávání obou polovin skříní, prorýsovávání závěsů pro ukládání vrat, slícovávání a nastehovávání. Rozměry 9515 x 4800 x 890, hmotnost 19 000 kg. 6
Sestavování a středění hřídelových vedení lodních pohonů včetně zabudovávání lodních motorů jiných vedení na stávající hřídelová vedení. 6
Sestavování rozváděcích těles (kostek) hydraulických zapichovacích suportů. Lapování děr v tělese o průměru 40 x 150, o průměru 32 x 18 a třech děr o průměru 32 x 95. Dodržování kolmosti a rovnoběžnosti s dírou o průměru 16. Lapování třech děr o průměru 25 x 80 s dovolenou úchylkou ovality a kuželovitosti maximálně 0,002. Dolícovávání zabroušených pouzder lapováním do jednotlivých děr, zavrtávání a zajišťování šrouby. Lapování děr pouzder o průměru 25 x 150, 20 x 140,2 a 20 x 80. Vylapovávání děr o průměru 20 navazujících na průměr 16 souběžně v dovolené úchylce 0,002, kuželovitost maximálně 0,002. Lapování děr o průměru 12 x 80 na vysoký lesk, dovolená ovalita a kuželovitost maximálně 0,002 - 0,004. Zkoušení rozváděcích těles provozním tlakem 2,5 MPa. Zkoušení funkce šoupátek a odstraňování případných závad. Hmotnost 15 kg. 6
Sestavování oběžných kol Kaplanových turbín. Zalícovávání čtyř oběžných lopatek do nábojů včetně přestavených mechanizmů natáčení lopatek. Sestavování v celek s vymezováváním vůle v toleranci do 0,05. Ustavování přítlačných kruhů s těsněním a zachytávání základních poloh lopat. Lapování, ověřování funkcí servoválců a celých mechanizmů natáčení lopatek včetně vyvažování oběžných kol. Rozměry o průměru 1800 x 2035, hmotnost 34 000 kg. 6
Sestavování kondenzátorů. Prorýsovávání předních a zadních dílů plášťů kondenzátorů včetně vodních komor, příčných švů, mezistěn a dveří. Zhotovování dílů, slícovávání, sestehovávání a našroubovávání dveří. Orýsovávání, přizpůsobování, nalícovávání a nastehovávání rozpěrných trubek, hrdel patek, vstupních hrdel páry a vody, kompletní montáž po zatrubkování a předávání ke svařování. Zkoušky na nepropustnost vodou po svařování. Rozměr 1200 m2, hmotnost 25 000 kg. 6
Zabíhání soustrojí kompresorů na přetlaku 0 MPa při 1000 - 1100 ot./min. Seřizování pojistných ventilů I° na přetisk 0,27 MPa, II° na 0,74 MPa včetně zkoušení funkce. Seřizování vstřikovacích čerpadel před počátkem působení regulace při přetlaku 0,58 MPa a 1500 ot./min. Seřizování tlakových regulátorů na vypínací přetisk 0,69 MPa a zapínací přetisk 0,62 MPa. Kontrola chlazení motorů, mazání, elektrických instalací, činnosti přístrojů na přístrojových deskách a činnosti spojek. Měření množství vzduchu dodávaného kompresory, zkoušení funkce střežení oleje motorů, kompresorů a výtisku vzduchu na II°. 6
Sestavování koaxiálních odparek 180 m2. Slícovávání dílů horních a spodních komor, nalícovávání přírub, hrdel a patek na plášť. Sestavování vylemovaných a svařovaných skruží do celků a zasunování do plášťů. Sestavování a sešroubovávání spodních a horních komor s pláštěm. Materiál třídy 17, tloušťky o průměru 1200 x 3530, hmotnost 4830 kg. 6
Sestavování klikových hřídelí lodních motorů v toleranci 0,03 až 0,08 včetně dodržování souosostí klikových a základních čepů v hodnotách udaných výrobcem. 6
Výměny rozvodových zařízení lodních motorů. Výměny vačkových hřídelí motorů GL275, BL350, GL350 včetně ozubených náhonů (vačky jednotlivě nalícované, polovice stavitelné). 6
Sestavování skrubrů (sprchových praček na čištění plynů). Sestavování, sestehovávání a příprava vykulacených lubů o průměru 2900 x 38 ke svařování. Nalícovávání den po svařování těles skloubrů. Materiál 11 444.1, hmotnost 90 165 kg. 6
Sestavování těles velkých říčně-mořských lodí typu 01 400 (osobní loď pro 400 osob), RML 2700 (říčně-mořská loď pro 2700 t). 6
Provedení úplné kontroly funkčnosti a kvality výroby na montážních a repasních pracovištích včetně kontroly po opravě s případným odstraněním závady po uvedeném odzkoušení a následné vystavení protokolu jakosti, vše za chodu linky v sériové výrobě automobilů. 6
Sestavení a seřízení rychloběžného motoru včetně dynamického vyvážení rotoru na 650 až 1300 otáček/min. a dodržení uložení hřídele motoru na vzduchovém polštáři (mezera 0,013 mm s tolerancí +0,002). 6
Provádění funkčních zkoušek strojů s CNC systémem nebo sestavování a seřizování mechanických uzlů velmi složitých obráběcích a tvářecích strojů a výrobních linek s číslicovým řízením. 6
Průběžná kontrola turbodmychadel přeplňovaných naftových motorů s uváděním do provozu. 6
Lemování kompenzátorů o průměru 1800 tloušťky plechu 8 v přípravku, přitahování poloviny kompenzátoru svěrkami, ohřívání na teplotu 1050 °C a postupné lemování okrajů vík o šířce 70, teplota tváření minimálně 900 °C, vyrovnávání po olemování. 5
Sestavování šnekových dopravníků z pěti až deseti žlabů, délka jednoho žlabu 2000, hmotnost 1000 kg. 5
Demontáž, montáž a oprava klikové hřídele výměnným způsobem včetně lícování kluzných ložisek a vyrovnání ojnic, zkontrolování v motoru. 5
Dynamické vyvažování vysokotlakových turbín na vyvažovacím stroji přestavováním lopatek v disku turbíny v rámci silových momentů jednoho disku a vyvažovacím závažím (nejvýše tři kusy), maximální nevyváženost 0,05 Ncm, provozní otáčky rotoru 18 000/min (konečné vyvážení). 5
Zaškrabávání loží hoblovek do vodováhy, vodorovnost 0,002/1000 v podélném i příčném směru, přímočarost 0,01/1000, délka lože 13 000 až 21 000. Nalícovávání pravého a levého stojanu na lože ve dvou rovinách zaškrabáváním plochy stojanů na 3 až 5 bodů na 25 x 25 a plošky pro klín. Ustavování kolmo k vedení na loži. Materiál 42 2421, hmotnost 15 200 kg. 5
Zaškrabávání dvoudílných kluzných ložisek na hřídeli pro 3000 ot./min, materiál 42 2709, rozměry průměr 250 x 300, zaškrabávaná plocha 2355 cm2 přesnost 10 bodů na 25 x 25. 5
Sestavování vřeten s axiálními ložisky včetně zaškrabávání axiálních třecích kroužků a bronzových pánví, přesnost uložení 0,003, hmotnost 120 kg. 5
Sestavování vřeteníků obráběcích strojů. 5
Slícovávání dílů a nastehovávání koster plynových generátorů, hmotnost do 3000 kg. 5
Slícovávání dílů a nastehovávání měděných odparek o průměru 800 x 1400 x 8. Po svařování zkouška na tlak 1 MPa. 5
Slícovávání dílů a nastehovávání skříní tlukadlových mlýnů o rozměrech 1840 x 1930 x 1950. Vyrovnávání a úprava po svařování, hmotnost 6600 kg. 5
Slícovávání dílů a sestehovávání tlakových nádob o průměru 2250 x 9866, tloušťka stěny 8. Po svařování zkouška na tlak 1,5 MPa. 5
Zaškrabávání dosedacích rovných ploch sestavených vřeteníků na lože tak, aby osa vřeten byla na výšku přesně souběžná s vodícími plochami lože v toleranci 0,02/300. Upevňování vřeteníku po zaškrabávání na lože upínkou a zajišťování zavrtáváním kuželových kolíků, přesnost 6 až 10 bodů na 25 x 25, hmotnost vřeteníku 500 kg. 5
Dynamické vyvažování oběžných kol ventilátorů odsávání o průměru 800. 5
Demontáž, montáž a oprava výměnným způsobem válců a pístů dle třídění včetně lícování pístních kroužků a zkontrolování v bloku válců. 5
Sestavování skříní ložisek turbín, házivost 0,05, kontrola průtoku olejových trysek pro mazání ložisek. 5
Statické vyvažování oběžných kol turbín o průměru 2070, hmotnost 2000 kg. 5
Sestavování řetězových dopravníků se zkoušením chodu, rozměry 8630 x 1378 x 1834, hmotnost 9460 kg. 5
Sestavování rychlostních skříní s globoidními šnekovými koly. 5
Zaškrabávání prizmatických kruhových vedení o průměru 1400 v saních dělicího stolu, dovolená úchylka v každé poloze uložení 0,04/1000, přesnost 6 až 14 bodů na 25 x 25, materiál 42 2421, hmotnost 450 kg. 5
Sestavování rychloběžných převodových skříní s kluznými ložisky. 5
Sestavování převodových skříní s kuželovými a šnekovými ozubenými koly a kuličkovými ložisky, hmotnost nad 500 kg. 5
Zaválcovávání trubek o průměru 40 do trubkovnic ohříváku vzduchu, rozměry 3186 x 2988 x x 3530, hmotnost bloku 9500 kg. 5
Zaškrabávání ohoblovaných odlitků desek 800 x 600 x 130, rovinnost plochy # 0,018, přesnost 25 až 30 bodů na 25 x 25, materiál šedá litina, hmotnost 126 kg. 5
Sestavování jednoúčelových poloautomatických a automatických výrobních strojů pro výrobu drobného kovového spotřebního zboží. 5
Zhotovování dílů, sestavování a nastehovávání nádob 800 x 800 x 40 z nerezového plechu tloušťky 1,5 pro sterilizační přístroje. 4
Vypilovávání tvarů ofrézovaných vaček podle šablon s vyhlazováním drah vaček, čištěním a leštěním po kalení. 4
Zhotovování dílů, sestavování a nastehovávání krycích štítů generátorů, hmotnost do 250 kg. 4
Zaválcovávání konců trubek do trubkovnic a trubkových systémů. 4
Zhotovování segmentových oblouků od Js 400 do Js 600 ze svařovaných trubek 15° až 90°, prorýsovávání jednotlivých segmentů pro vypalování, po opracování ustavování do celku, sestehovávání, vyrovnávání a úprava po svařování. 4
Zhotovování dílů, sestavování a nastehovávání olejových nádrží o průměru 800 x 3000 z plechu tloušťky 6, vyrovnávání po svařování a provedení zkoušky nepropustnosti. 4
Zhotovování násypek o rozměrech 4500 x 3200 x 1850 z profilových materiálů a plechů tloušťky 6 - 8 o hmotnosti 2500 kg. 4
Zaškrabávání svislých ploch závěsných konzol 770 x 590 x 1260 v přesnosti 8 až 12 bodů na 25 x 25, dodržování úhlů k vodorovným vodicím plochám v toleranci + 0,01°, - 0,00°, materiál 42 2420, hmotnost 850 kg. 4
Zaškrabávání saní suportů 700 x 800 na lože tak, aby prizmatické vedení pro příčný suport bylo kolmé na 90° k ose stroje, dovolená úchylka 0,05, přesnost 12 až 17 bodů na 25 x 25, materiál šedá litina, hmotnost 90 kg. 4
Statické vyvažování záběrníků lopatkových kol odebíráním materiálu na hřbetech lopatek se zalešťováním, maximální průsvit po odebrání materiálu 0,2, průměr záběrníku 380. 4
Zhotovování vícedílných koster vysílačů včetně příček a příchytek, svařování a zabrušování svarů, vyrovnávání a slícovávání s protikusem, tolerance IT 13, materiál úhelníky 50 x 50 x 5, rozměry 930 x 1620 x 2300, hmotnost 96 kg. 4
Zaškrabávání saní 780 x 1400 na lože v přesnosti 12 bodů na 25 x 25 do vodováhy a na úhel, vodorovnost # 0,04/1000 v podélném i příčném směru, kolmost 0,02/300 (vedení na saních zabroušeno), materiál 42 2420, hmotnost 700 kg. 4
Zhotovování dílů a sestavování skříní rozváděčů 1850 x 900 x 350 včetně přivařování koster na spodek a ustavování dveří. 4
Zkružování válců z plechů 20 x 1000 x 3000 na zkružovačce s předehýbáním konce plechu na předehýbacím lisu. 4
Statické vyvažování upínacích desek o průměru 1920 x 350 přivařováním, materiál 42 2652, hmotnost 467 kg. 4
Sestavování rychlostních skříní s pěti hřídelemi, narážení kuličkových ložisek, ustavování a zajišťování poloh přesouvacích označených kol, ustavování vík a zkoušení otáčení hřídelí, rozměr 400 x 300 x 350, materiál ocel a šedá litina, hmotnost 120 kg. 4
Dynamické vyvažování rotorů vysokotlakových turbín na vyvažovacím stroji v maximální nevyváženosti 0,3 Ncm (předběžné vyvažování), představování párů lopatek v drážkách disků. 4
Příčné nalisovávání pouzder o průměru od 150 do 800x500 do těles lopatkových kruhů zmrazováním v CO2 včetně konečné úpravy přesnosti a kruhovitosti děr zaškrabáváním a smirkováním v toleranci IT 7. 4
Rovnání drážkových hřídelí diferenciálů plamenem a pod lisem, házivost 0,07. 4
Rovnání svařených částí konstrukcí, např. nosníků, rámů, schodů, plošin apod., plamenem, hmotnost až 3000 kg. 4
Rovnání vřeten o průměru 63 x 1735 pod hydraulickým lisem po zakalování povrchu, házivost 0,1, materiál 12 060.1, hmotnost 60 kg. 4
Sestavení úplného diferenciálu převodové skříně (čep satelitu, satelit, planetové kolo, kulová pánev, pojistka), nastavení vůlí, změření hodnoty protočení. 4
Sestavování podskupin vřeteníků radiálních vrtaček. 4
Sestavování rychlostních skříní odvalovacích frézek. 4
Sestavování převodových skříní s čelními, kuželovými a šnekovými převody a kuličkovými ložisky, hmotnost až 500 kg. 4
Sestavování válečkových tratí z podsestav. 4
Sestavování ventilátorů K 12 o rozměrech 1500 x 1970, hmotnost 1200 kg. 4
Statické vyvažování řemenic o průměru 155 x 55 na vyvažovacím zařízení. 3
Slícovávání spojených zakřivených ploch podle šablon na průsvit. 3
Sestavování lamelových spojek z jednotlivých dílců o hmotnosti 7 kg. 3
Sestavování chladicích zařízení obráběcích strojů, např. ustavování čerpadel a sestavování rozvodů potrubí včetně zkoušek. 3
Sestavování dvojitých pojišťovacích parních ventilů 2 x Js 32 až Js 25, zkoušení na tlak 4 MPa a seřizování na tlak 1,2 MPa. 3
Zaškrabávání dosedacích ploch dvou dílců v přesnosti 6 až 11 bodů na 25 x 25, materiál šedá litina. 3
Ruční řezání závitů. 3
Zabrušování kuželů ventilů se sedlem v tělese ventilu a kontrola těsnosti. 3
Slícovávání styčných ploch šestidílných kroužků do stahovacích kruhů pilováním. 3
Rovnání klínů 25/34 x 1000 na ručním lisu s přesností 0,5/100. 3
Slícovávání, sestavování a nastehovávání kovových palet pro svařování. 3
Slícovávání, sestavování a nastehovávání trubkových oblouků o průměru 80 se dvěma přírubami pro sváření. 3
Ustavování článkových čerpadel s elektromotorem 4 kW na základovou desku a vyrovnávání. 3
Broušení a leštění svarů uvnitř nádob ruční bruskou. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zraková zátěž x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž chladem x x
Zátěž teplem x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Pracovní doba, směnnost x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce 2352H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce 2356H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Zámečník (23-003-H)
 • Opravář strojů a zařízení (23-001-H)

Další vhodné kvalifikace

 • doporučené - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74._.0091 technologie oprav a seřizování výrobních strojů a linek 3 Nutné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 3 Nutné
e71._.0020 základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení 3 Nutné
e74._.0051 technologie svařování kovů 3 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 1 Nutné
e74._.0013 točivé stroje (např. kompresory, ventilátory, čerpadla, turbíny apod.), vzduchotechnická zařízení 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.A.2012 Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů 3 Nutné
e71.B.1009 Výroba součástí na obráběcích strojích 3 Nutné
e72.B.1021 Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích 3 Nutné
e74.A.3010 Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování 3 Výhodné
e73.A.3004 Úprava a sestavování částí svařenců do celků, jejich spojování stehováním a příprava pro svařování 3 Nutné
e74.A.4091 Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek 3 Nutné
e72.D.1001 Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení 3 Nutné
e74.A.3002 Slícovávání částí strojů, zařízení a konstrukcí 3 Nutné
e72.C.1005 Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu 3 Nutné
e72.D.2910 Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí 3 Nutné
e74.D.2930 Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav strojů a zařízení 3 Nutné
e72.D.4001 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader 3 Nutné
e74.D.4301 Měření parametrů strojů, zařízení a výrobních linek 3 Nutné
e71.A.1001 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.