Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Obsluha železniční osobní dopravy

Odborný směr:

Doprava a logistika

Odborný podsměr:

železniční doprava a přeprava

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Palubní průvodčí v železniční dopravě , Vlakvedoucí , Průvodčí

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101100

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Obsluha železniční osobní dopravy vykonává nebo řídí práce související s přepravou osob a zavazadel vlakem.

Pracovní činnosti

 • Dávání návěstí.
 • Obsluha výhybek a výměnových zámků.
 • Provádění jednoduchého posunu s vozidly pro přepravu osob.
 • Doprovod vlaků osobní přepravy.
 • Řízení nakládky a překládky zavazadel.
 • Kontrola jízdních dokladů.
 • Odbavování cestujících a zavazadel ve vlaku.
 • Zajišťování pořádku, bezpečnosti a pohodlí cestujících.
 • Výprava vlaku z určených stanic a zastávek.
 • Kontrola zařízení a vybavení vozů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Železničář RVP 37-52-H/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.