Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Výrobce obuvi

Odborný směr:

Kožedělná a obuvnická výroba

Odborný podsměr:

výroba obuvi

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Charakteristika

Výrobce obuvi zhotovuje obuvnické dílce a komponenty, vyrábí obuv z různých druhů materiálů a pro různé účely použití, opravuje obuv a provádí drobné opravy galanterního zboží.

Pracovní činnosti

 • Práce s technickou dokumentací.
 • Příprava strojů, zařízení a pracoviště pro výrobu obuvnických výrobků podle daných parametrů.
 • Zhotovování šablon pro výrobu ortopedické a zakázkové obuvi.
 • Výběr vhodných materiálů pro obuvnickou výrobu.
 • Zpracování materiálů vysekáváním a vykrajováním na jednotlivé dílce a součásti.
 • Zhotovování komponentů a polotovarů pro výrobu obuvi.
 • Kompletace, úprava a značení dílců.
 • Šití svršků.
 • Montáž svršků se spodkovými součástmi obuvi.
 • Výroba pryžové a plastové obuvi.
 • Úprava kopyt pro výrobu ortopedické obuvi a obuvi na zakázku.
 • Zhotovování obuvi na zakázku.
 • Zhotovování ortopedické obuvi.
 • Opravování obuvi a drobných galanterních výrobků.
 • Konečná úprava vzhledu obuvi.
 • Vstupní, mezioperační a konečná kontrola kvality.
 • Jednání se zákazníkem.
 • Údržba, seřizování a běžné opravy strojů.
 • Expedice zboží.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Výrobce obuvi RVP 32-54-H/01 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana zařízení
Ochrana životního prostředí
Řešení problémů
Řešení technických problémů

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.