Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Vedoucí poštovního provozu

Odborný směr:

Poštovní a doručovatelské služby

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Detailní informace

Podřízené specializace

Technolog v poštovním provozu , Vedoucí sběrných přepravních uzlů , Vedoucí depa , Vedoucí v poštovním provozu

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5967

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Vedoucí poštovního provozu vykonává administrativní, kontrolní a dispečerské činnosti v poštovním provozu a poštovní přepravě, organizuje a koordinuje činnost zaměstnanců sběrného přepravního uzlu.

Pracovní činnosti

  • Vedení samostatných provozoven pošty a přepravy.
  • Řízení, organizace činností a vedení zaměstnanců v organizačních útvarech v provozu pošty a přepravy.
  • Operativní a metodické vedení specializovaných činností na úseku provozu pošty a poštovní přepravy.
  • Vykonávání kontrolní a inspekční činnosti.
  • Dispečerské řízení poštovní přepravy.
  • Jednání s mimorezortními orgány.
  • Zabezpečování lektorské činnosti.
  • Organizace a koordinace činností zaměstnanců sběrného přepravního uzlu v rámci technologických procesů poštovní přepravy.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.