Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Soustružník kovů

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

obrábění kovů, výroba nástrojů

Nadřazené povolání:

Obráběč kovů

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Lathe operator,  Latheman,  Soustružník seřizovač,  Obsluha soustruhu,  Horizontář,  Obráběč

Příbuzná povolání

Pomocný pracovník obrábění kovů , Frézař , Vrtař , Brusič kovů , Seřizovač konvenčních obráběcích strojů , Operátor NC strojů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2062

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Soustružník kovů seřizuje a obsluhuje konvenční a číslicově řízené soustružnické stroje, provádí práce nutné při strojním obrábění materiálu soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vyhrubováním, vystružováním apod.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Určení parametrů polotovaru a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
 • Seřízení obráběcího stroje na požadované tolerance.
 • Kontrola nástrojů a nastavení a seřízení stroje pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního procesu.
 • Odzkoušení a kontrola funkce vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řezání vnějších vícechodých tvarových závitů o délce nad 500 mm. 7
Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů nebo poloh. 7
Obrábění podvozkového rámu na vodorovné vyvrtávačce pomocí rohové hlavy v přesnosti IT 6 s přepínáním a středěním obrobku. 7
Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším. 7
Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose a ve čtyřech a více různých osách nebo polohách na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6. 7
Obrábění na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5 při délce obroků přesahující 3 000 mm nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 7
Obrábění na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh nebo dodržování roztečí rovnoběžných os. 7
Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose a ve čtyřech a více různých osách nebo polohách na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh. 7
Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování roztečí rovnoběžných os v přesnosti IT 7. 7
Obrábění ploch na dlouhých tyčích, kde na sebe navazují po celé délce kulové plochy a zápichy s požadavkem tolerance IT 8, od délky tyče 4 m. 7
Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 5. 7
Obrábění hlubokých zápichů z čela v přesnosti IT 8 se současným zapíchnutím pod úhlem do průměru. 7
Soustružení a válečkování 3x a 5x uložených klikových hřídelí prototypových motorů ve vyšších třídách přesnosti s minimálním přídavkem na broušení. 7
Řezání vnitřních vícechodých tvarových závitů. 7
Válečkování otvorů v podvozkových rámech včetně zaválečkování výstelek v přesnosti IT 6 s přepínáním a středěním obrobku. 7
Válečkování povrchů kolejových náprav včetně rádiusových přechodů v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobku. 7
Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh nebo dodržování roztečí rovnoběžných os v přesnosti IT 7 a vyšší. 6
Soustružení děr na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 o průměru do 50 mm nožem, je-li D : l v poměru 1 : 5 a vyšším, nebo děr o průměru nad 50 mm nožem, je-li D : 1 v poměru vyšším než 1 : 10, nebo vrtání děr v ose obrobků vrtákem, je-li D : l v poměru 1 : 25 a vyšším. 6
Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6. 6
Obrábění vnitřních kulových ploch v přesnosti IT 9. 6
Řezání vnějších jednoduchých tvarových závitů o délce nad 500 mm. 6
Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším. 6
Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na konvečních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším, při délce obrobků přesahující 3 000 mm nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Řezání M, W nebo G závitů nožem v přesnosti 5 h nebo 5 H a vyšší při délce obrobků přesahující 3 000 mm nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Řezání vnějších vícechodých tvarových závitů o délce do 500 mm. 6
Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků, při soustružení tenkostěnných obrobků, jejichž tloušťka stěny k vnějšímu průměru je v poměru 1 : 50 a vyšším nebo u nichž je poměr D : l nad 1 : 20, nebo soustružení s požadavkem lícování. 6
Soustružení na konvenčních vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 9 a vyšší. 6
Soustružení šesti a více průměrů, vnitřních nebo čelních zápichů na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 9 - 7. 6
Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6, navazují-li na další soustružený průměr. 6
Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 -7, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9 šesti a více průměrů, vnitřních nebo čelních zápichů, drážek nebo vybrání v přesnosti IT 9 a vyšší nebo klínových drážek, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Obrábění na konvenčních soustruzích včetně svislých, revolverových a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5. 6
Soustružení na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 - 10 šesti a více průměrů a soustružení děr o průměru do 50 mm nožem, je-li D : l v poměru 1 : 5 a větším, nebo děr o průměru nad 50 mm nožem, je-li D : l v poměru větším než 1 : 10, nebo vrtání děr v ose obrobků vrtákem, je-li D : l v poměru 1 : 25 a vyšším. 5
Soustružení na konvenčních jednovřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 9 a vyšší. 5
Soustružení na konvenčních vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 11 - 10. 5
Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 - 7, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 5
Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 - 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů, poloh nebo úhlových přesností. 5
Soustružení s vnitřním nebo čelním zápichem, drážek nebo vybrání na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 - 7. 5
Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9 s používáním lunety nebo obrábění přídavným zařízením. 5
Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 5
Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 - 7 s používáním lunety. 5
Soustružení na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 - 10 šesti a více průměrů a tenkostěnných obrobků, jejichž tloušťka stěny k vnějšímu průměru je v poměru 1 : 50 a vyšším nebo u nichž je poměr D : l větší než 1 : 20. 5
Soustružení děr na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 9 - 7 o průměru do 50 mm nožem, je-li D : l v poměru 1 : 5 a větším, nebo děr o průměru nad 50 mm nožem, je-li D : l v poměru větším než 1 : 10. 5
Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 - 7, navazují-li na další soustružený průměr. 5
Soustružení na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 9 - 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh nebo úhlových přesností. 5
Soustružení šesti a více průměrů, vnitřních nebo čelních zápichů, drážek nebo vybrání na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 9. 5
Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9 šesti a více průměrů a tenkostěnných obrobků, jejichž tloušťka stěny k vnějšímu průměru je v poměru 1 : 50 a vyšším nebo u nichž je poměr D : l větší než 1 : 20. 5
Obrábění (vrtání děr) na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7, je-li D : l v poměru 1 : 25 a vyšším. 5
Řezání M, W nebo G závitů nožem v přesnosti 6 h nebo 6 H s používáním lunety. 5
Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 šesti a více průměrů na jedné ose nebo obrábění ve více různých osách nebo polohách nebo frézování čtyř a více různorodých ploch. 5
Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 5
Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých, revolverových a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6. 5
Obrábění kulových ploch v přesnosti IT 9 a vyšší. 5
Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9 šesti a více průměrů na jedné ose při obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším. 5
Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh nebo dodržování roztečí rovnoběžných os v přesnosti IT 7 a vyšší. 5
Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 s používáním vodicích pouzder nebo přídavných zařízení. 5
Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším. 5
Obrábění přídavným brousicím zařízením v přesnosti IT 6. 5
Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose, vnitřních nebo čelních zápichů, drážek nebo vybrání nebo vnitřních čel na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9. 5
Řezání M, W nebo G závitů nožem v přesnosti 5 h nebo 5 H a vyšší. 5
Obrábění kulových ploch v přesnosti IT 12 - 10. 4
Obrábění na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 9 - 7. 4
Soustružení vnitřních kulových ploch na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9. 4
Vystružování děr v přesnosti IT 7 a vyšší. 4
Soustružení vnitřních kulových ploch na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 - 10. 4
Obrábění na konvenčních jednovřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 11 - 10. 4
Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9, navazují-li na další soustružený průměr. 4
Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 - 10, navazují-li na další soustružený průměr, nebo soustružení tvarových ploch (mimo kulových). 4
Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7. 4
Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 4
Řezání M, W nebo G závitů nožem v přesnosti 6 h nebo 6 H a nižší. 4
Obrábění na konvenčních vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 12 a nižší. 4
Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9 při vrtání děr, je-li D : l v poměru 1 : 25 a vyšším. 4
Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9 s používáním vodicích pouzder nebo přídavných zařízení. 4
Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 4
Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším. 4
Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9. 3
Obrábění na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 - 10. 3
Obrábění na konvenčních jednovřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 12 a nižší. 3
Strojní řezání závitů závitníkem nebo závitnicí. 3
Obrábění přídavným brousicím zařízením v přesnosti IT 12 - 9. 3
Obrábění kulových ploch bez požadavků na dodržování přesnosti. 3
Vystružování děr v přesnosti IT 8 a nižší. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce KKOV 2356H nejvhodnější
Obráběč kovů RVP 23-56-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce KKOV 2356E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce KKOV 2366H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce KKOV 2352E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce KKOV 2352H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Modifikace programů pro CNC soustruhy a vyvrtávačky
Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací
Volba postupu práce a technologických podmínek soustružení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů
Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
Obsluha CNC soustruhů a vyrtávaček
Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích soustruhů a vyvrtávaček
Obsluha konvenčních soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček
Seřizování, ošetřování a údržba různých druhů soustruhů a vyvrtávaček
Seřizování, ošetřování a údržba různých druhů CNC soustruhů a vyvrtávaček
Ruční ostření jednobřitých nástrojů z RO a SK

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství
technologie soustružení
technologie vrtání a vyvrtávání
číslicově řízené výrobní stroje a pružné výrobní systémy

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž hlukem
Zraková zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (CZ-ISCO 7223)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 759 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 657 Kč do 48 235 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (CZ-ISCO 72231)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 334 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 658 Kč do 43 482 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (CZ-ISCO 72237)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 33 768 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 541 Kč do 52 317 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.