Typ JP ID
Specializace 2062

Soustružník kovů

Soustružník kovů seřizuje a obsluhuje konvenční a číslicově řízené soustružnické stroje, provádí práce nutné při strojním obrábění materiálu soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vyhrubováním, vystružováním apod.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: obrábění kovů, výroba nástrojů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Lathe operator, Latheman, Soustružník seřizovač, Obsluha soustruhu, Horizontář, Obráběč
Nadřízené povolání: Obráběč kovů
Příbuzné specializace: Pomocný pracovník obrábění kovů, Frézař, Vrtař, Brusič kovů, Seřizovač konvenčních obráběcích strojů, Operátor NC strojů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Určení parametrů polotovaru a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
 • Seřízení obráběcího stroje na požadované tolerance.
 • Kontrola nástrojů a nastavení a seřízení stroje pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního procesu.
 • Odzkoušení a kontrola funkce vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 72237 - Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů
 • 72231 - Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů
 • 7223 - Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (CZ-ISCO 7223)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 27 529 Kč 40 239 Kč 63 789 Kč - - -
Jihočeský kraj 19 383 Kč 32 093 Kč 42 660 Kč - - -
Plzeňský kraj 27 308 Kč 35 478 Kč 49 595 Kč - - -
Ústecký kraj 27 077 Kč 34 528 Kč 44 788 Kč - - -
Liberecký kraj 24 444 Kč 32 407 Kč 46 831 Kč - - -
Královéhradecký kraj 22 167 Kč 32 485 Kč 61 796 Kč - - -
Pardubický kraj 20 919 Kč 30 936 Kč 42 838 Kč - - -
Kraj Vysočina 22 326 Kč 31 459 Kč 41 271 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 827 Kč 30 830 Kč 43 252 Kč - - -
Olomoucký kraj 22 811 Kč 32 355 Kč 48 269 Kč - - -
Zlínský kraj 22 738 Kč 30 983 Kč 44 756 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 235 Kč 32 773 Kč 42 200 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7223 Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 32 759 Kč -
72231 Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů 31 334 Kč -
72237 Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů 33 768 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řezání vnějších vícechodých tvarových závitů o délce nad 500 mm. 7
Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů nebo poloh. 7
Obrábění podvozkového rámu na vodorovné vyvrtávačce pomocí rohové hlavy v přesnosti IT 6 s přepínáním a středěním obrobku. 7
Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším. 7
Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose a ve čtyřech a více různých osách nebo polohách na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6. 7
Obrábění na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5 při délce obroků přesahující 3 000 mm nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 7
Obrábění na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh nebo dodržování roztečí rovnoběžných os. 7
Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose a ve čtyřech a více různých osách nebo polohách na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh. 7
Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování roztečí rovnoběžných os v přesnosti IT 7. 7
Obrábění ploch na dlouhých tyčích, kde na sebe navazují po celé délce kulové plochy a zápichy s požadavkem tolerance IT 8, od délky tyče 4 m. 7
Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 5. 7
Obrábění hlubokých zápichů z čela v přesnosti IT 8 se současným zapíchnutím pod úhlem do průměru. 7
Soustružení a válečkování 3x a 5x uložených klikových hřídelí prototypových motorů ve vyšších třídách přesnosti s minimálním přídavkem na broušení. 7
Řezání vnitřních vícechodých tvarových závitů. 7
Válečkování otvorů v podvozkových rámech včetně zaválečkování výstelek v přesnosti IT 6 s přepínáním a středěním obrobku. 7
Válečkování povrchů kolejových náprav včetně rádiusových přechodů v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobku. 7
Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh nebo dodržování roztečí rovnoběžných os v přesnosti IT 7 a vyšší. 6
Soustružení děr na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 o průměru do 50 mm nožem, je-li D : l v poměru 1 : 5 a vyšším, nebo děr o průměru nad 50 mm nožem, je-li D : 1 v poměru vyšším než 1 : 10, nebo vrtání děr v ose obrobků vrtákem, je-li D : l v poměru 1 : 25 a vyšším. 6
Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6. 6
Obrábění vnitřních kulových ploch v přesnosti IT 9. 6
Řezání vnějších jednoduchých tvarových závitů o délce nad 500 mm. 6
Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším. 6
Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na konvečních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším, při délce obrobků přesahující 3 000 mm nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Řezání M, W nebo G závitů nožem v přesnosti 5 h nebo 5 H a vyšší při délce obrobků přesahující 3 000 mm nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Řezání vnějších vícechodých tvarových závitů o délce do 500 mm. 6
Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků, při soustružení tenkostěnných obrobků, jejichž tloušťka stěny k vnějšímu průměru je v poměru 1 : 50 a vyšším nebo u nichž je poměr D : l nad 1 : 20, nebo soustružení s požadavkem lícování. 6
Soustružení na konvenčních vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 9 a vyšší. 6
Soustružení šesti a více průměrů, vnitřních nebo čelních zápichů na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 9 - 7. 6
Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6, navazují-li na další soustružený průměr. 6
Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 -7, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9 šesti a více průměrů, vnitřních nebo čelních zápichů, drážek nebo vybrání v přesnosti IT 9 a vyšší nebo klínových drážek, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Obrábění na konvenčních soustruzích včetně svislých, revolverových a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5. 6
Soustružení na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 - 10 šesti a více průměrů a soustružení děr o průměru do 50 mm nožem, je-li D : l v poměru 1 : 5 a větším, nebo děr o průměru nad 50 mm nožem, je-li D : l v poměru větším než 1 : 10, nebo vrtání děr v ose obrobků vrtákem, je-li D : l v poměru 1 : 25 a vyšším. 5
Soustružení na konvenčních jednovřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 9 a vyšší. 5
Soustružení na konvenčních vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 11 - 10. 5
Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 - 7, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 5
Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 - 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů, poloh nebo úhlových přesností. 5
Soustružení s vnitřním nebo čelním zápichem, drážek nebo vybrání na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 - 7. 5
Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9 s používáním lunety nebo obrábění přídavným zařízením. 5
Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 5
Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 - 7 s používáním lunety. 5
Soustružení na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 - 10 šesti a více průměrů a tenkostěnných obrobků, jejichž tloušťka stěny k vnějšímu průměru je v poměru 1 : 50 a vyšším nebo u nichž je poměr D : l větší než 1 : 20. 5
Soustružení děr na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 9 - 7 o průměru do 50 mm nožem, je-li D : l v poměru 1 : 5 a větším, nebo děr o průměru nad 50 mm nožem, je-li D : l v poměru větším než 1 : 10. 5
Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 - 7, navazují-li na další soustružený průměr. 5
Soustružení na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 9 - 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh nebo úhlových přesností. 5
Soustružení šesti a více průměrů, vnitřních nebo čelních zápichů, drážek nebo vybrání na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 9. 5
Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9 šesti a více průměrů a tenkostěnných obrobků, jejichž tloušťka stěny k vnějšímu průměru je v poměru 1 : 50 a vyšším nebo u nichž je poměr D : l větší než 1 : 20. 5
Obrábění (vrtání děr) na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7, je-li D : l v poměru 1 : 25 a vyšším. 5
Řezání M, W nebo G závitů nožem v přesnosti 6 h nebo 6 H s používáním lunety. 5
Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 šesti a více průměrů na jedné ose nebo obrábění ve více různých osách nebo polohách nebo frézování čtyř a více různorodých ploch. 5
Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 5
Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých, revolverových a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6. 5
Obrábění kulových ploch v přesnosti IT 9 a vyšší. 5
Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9 šesti a více průměrů na jedné ose při obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším. 5
Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh nebo dodržování roztečí rovnoběžných os v přesnosti IT 7 a vyšší. 5
Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 s používáním vodicích pouzder nebo přídavných zařízení. 5
Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším. 5
Obrábění přídavným brousicím zařízením v přesnosti IT 6. 5
Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose, vnitřních nebo čelních zápichů, drážek nebo vybrání nebo vnitřních čel na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9. 5
Řezání M, W nebo G závitů nožem v přesnosti 5 h nebo 5 H a vyšší. 5
Obrábění kulových ploch v přesnosti IT 12 - 10. 4
Obrábění na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 9 - 7. 4
Soustružení vnitřních kulových ploch na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9. 4
Vystružování děr v přesnosti IT 7 a vyšší. 4
Soustružení vnitřních kulových ploch na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 - 10. 4
Obrábění na konvenčních jednovřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 11 - 10. 4
Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 - 9, navazují-li na další soustružený průměr. 4
Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 - 10, navazují-li na další soustružený průměr, nebo soustružení tvarových ploch (mimo kulových). 4
Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7. 4
Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 4
Řezání M, W nebo G závitů nožem v přesnosti 6 h nebo 6 H a nižší. 4
Obrábění na konvenčních vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 12 a nižší. 4
Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9 při vrtání děr, je-li D : l v poměru 1 : 25 a vyšším. 4
Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9 s používáním vodicích pouzder nebo přídavných zařízení. 4
Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 4
Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším. 4
Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9. 3
Obrábění na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 - 10. 3
Obrábění na konvenčních jednovřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 12 a nižší. 3
Strojní řezání závitů závitníkem nebo závitnicí. 3
Obrábění přídavným brousicím zařízením v přesnosti IT 12 - 9. 3
Obrábění kulových ploch bez požadavků na dodržování přesnosti. 3
Vystružování děr v přesnosti IT 8 a nižší. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obráběč kovů 23-56-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce 2356H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce 2356E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce 2352E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce 2352H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Soustružník kovů (23-022-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e72.D.7091 Modifikace programů pro CNC soustruhy a vyvrtávačky 1 Výhodné
e72.B.2011 Obsluha CNC soustruhů a vyrtávaček 1 Výhodné
e72.D.1011 Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací 3 Nutné
e74.A.4031 Seřizování, ošetřování a údržba různých druhů soustruhů a vyvrtávaček 3 Nutné
e74.A.4035 Seřizování, ošetřování a údržba různých druhů CNC soustruhů a vyvrtávaček 1 Výhodné
e72.B.4001 Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích soustruhů a vyvrtávaček 3 Nutné
e72.D.2911 Volba postupu práce a technologických podmínek soustružení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů 3 Nutné
e72.D.2901 Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním 3 Nutné
e72.D.4004 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 3 Nutné
e71.A.2026 Ruční ostření jednobřitých nástrojů z RO a SK 3 Nutné
e72.B.1010 Obsluha konvenčních soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e75._.0008 nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství 3 Nutné
e72._.0042 technologie soustružení 3 Nutné
e72._.0045 technologie vrtání a vyvrtávání 3 Výhodné
e72._.0062 číslicově řízené výrobní stroje a pružné výrobní systémy 1 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.