Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pracovník výroby matrací

Odborný směr:

Dřevařská výroba a nábytkářství

Odborný podsměr:

nábytkářské a truhlářské práce

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

24 000 Kč - 35 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Upholsterer,  Výrobce matrací,  Autočalouník,  Matracář

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103488

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

2. 10. 2018

Charakteristika

Výrobce matrací vyrábí polotovary pro matracové potahy a matracové potahy, matrace z matracových materiálů a prefabrikátů a matrace jedno i vícedílné z přírodních materiálů.

Pracovní činnosti

 • Volba materiálů dle technické dokumentace.
 • Manipulace s materiály.
 • Měření a zhotovení střihových a nářezových plánů.
 • Dělení textilních, pomocných, roznášecích, měkkých polyuretanových nebo latexových, pojených vláknitých materiálů rostlinného nebo živočišného původu.
 • Krácení nebo prodlužování ocelových pružinových koster.
 • Zpracování přírodních vlákenných materiálů živočišného nebo rostlinného původu strojním a ručním rozvolňováním.
 • Zhotovování horních a spodních dílců potahu prošívaných a kompletně připravených z vrchní matracoviny, spodní textilie a vnitřních výplní.
 • Zhotovování jednovrstvých i prošívaných, přesně délkově dělených a sešitých dílců příhraní s upevněnými úchytkami a vyseknutými a začištěnými větracími otvory.
 • Kompletace matracových prefabrikátů.
 • Strojní zhotovování matraci z polotovarů matracových potahů spolu s polotovary a prefabrikáty z pěnových materiálů, popř. v kombinaci s pružinovými kostrami různého druhu.
 • Všívání zdrhovadel a šití snímatelných matracových potahů.
 • Základní údržba strojů pro výrobu matrací.
 • Obsluhování speciálních prošívacích a výrobních strojů a zařízení pro výrobu matrací z polotovarů (speciální zařízení vybavená stolem s nebo bez válečkových dopravníků, obracečů, šicím strojem na obšívání a dalším doplňkovým vybavením).
 • Kontrola kvality materiálů, polotovarů, hotových výrobků, balení, skladování.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Samostatné zhotovování individuálního sedacího a lůžkového nábytku s vypnutým, děleným nebo vtahovaným povrchem, potaženého potahovou textilií, usní, brokátem aj. (např. klubových garnitur apod.). 5
Obsluha automaticky programovatelných zařízení na prošívání bočních pásů matrací a měření, řezání a upevňování úchytů včetně seřizování a kontroly zařízení. 4
Samostatné navrhování a zhotovování čalounění polštářů a matrací s použitím pružinových koster z dvoukuželových pružin, pružinových koster s pružinami v sáčcích, tvarovacích a kypřicích přírodních i syntetických materiálů a potahovaných potahem z potahových textilií, damašku, matracovým grádlu, matracových proševů aj.. 4
Tvorba šablon a střihových plánů. 3
Šití potahů matrací. 3
Zašívání, hranování a prošívání matrací s nesnímatelným potahem. 3
Rozvržení a rozkreslení plotny PUR pěny, pěnové pryže, pryžovláknitých materiálů, plstí apod. podle měřidel a šablon. 3
Všívání zdrhovadel do bočních ploch matracových potahů. 3
Strojní tvarové sešívání potahových, dekoračních a technických textilií tkaných, pletených, netkaných, syntetických usní, koženek aj., sešívání do vzorů a všívání značkovek a paspulí nebo šňůr. 3
Strojní rozvolňování vlákenných materiálů, nakládání těchto materiálů. 3
Začišťování (obnitkování) vnitřních okrajů pracích snímatelných potahů. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce KKOV 3359H nejvhodnější
Čalouník RVP 33-59-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru nábytkářství KKOV 3342J vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce KKOV 3359E vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Výrobce jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů ( 33-010-H )
 • Výrobce matrací z matracových prefabrikátů ( 33-009-H )
 • Výrobce matracových potahů ( 33-008-H )
 • Výrobce polotovarů pro matracové potahy ( 33-007-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Volba materiálu a pomocných spojovacích materiálů a doplňkových komponent matracového prefabrikátu i kompletní matrace
Volba materiálu a pomocných spojovacích materiálů a doplňkových komponent pro výrobu matracových potahů
Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení a nářadí pro výrobu matrací z matracových prefabrikátů
Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení na výrobu matracových potahů
Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu matrací z materiálů přírodního původu
Výroba příhraní a formátovaných proševů
Zhotovení jedno i třídílných matrací z přírodních materiálů
Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů
Kompletace souboru a dokončení výroby matrací z matracových prefabrikátů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologie čalounění
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály
normy a technické podklady v nábytkářské výrobě
ergonomie
bezpečnost práce a požární ochrana
nakládání s odpady

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke kreativitě
Kompetence k flexibilitě
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Interpersonální kompetence
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Výkonové kompetence
Kompetence k výkonnosti
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž vibracemi
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Čalouníci a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7534)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 24 551 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 544 Kč do 34 132 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 29 228 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 013 Kč do 34 947 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.