Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103488

Pracovník výroby matrací

Výrobce matrací vyrábí polotovary pro matracové potahy a matracové potahy, matrace z matracových materiálů a prefabrikátů a matrace jedno i vícedílné z přírodních materiálů.

Odborný směr: Dřevařská výroba a nábytkářství
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Upholsterer, Výrobce matrací, Autočalouník, Matracář
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba materiálů dle technické dokumentace.
 • Manipulace s materiály.
 • Měření a zhotovení střihových a nářezových plánů.
 • Dělení textilních, pomocných, roznášecích, měkkých polyuretanových nebo latexových, pojených vláknitých materiálů rostlinného nebo živočišného původu.
 • Krácení nebo prodlužování ocelových pružinových koster.
 • Zpracování přírodních vlákenných materiálů živočišného nebo rostlinného původu strojním a ručním rozvolňováním.
 • Zhotovování horních a spodních dílců potahu prošívaných a kompletně připravených z vrchní matracoviny, spodní textilie a vnitřních výplní.
 • Zhotovování jednovrstvých i prošívaných, přesně délkově dělených a sešitých dílců příhraní s upevněnými úchytkami a vyseknutými a začištěnými větracími otvory.
 • Kompletace matracových prefabrikátů.
 • Strojní zhotovování matraci z polotovarů matracových potahů spolu s polotovary a prefabrikáty z pěnových materiálů, popř. v kombinaci s pružinovými kostrami různého druhu.
 • Všívání zdrhovadel a šití snímatelných matracových potahů.
 • Základní údržba strojů pro výrobu matrací.
 • Obsluhování speciálních prošívacích a výrobních strojů a zařízení pro výrobu matrací z polotovarů (speciální zařízení vybavená stolem s nebo bez válečkových dopravníků, obracečů, šicím strojem na obšívání a dalším doplňkovým vybavením).
 • Kontrola kvality materiálů, polotovarů, hotových výrobků, balení, skladování.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 75343 - Výrobci matrací
 • 7534 - Čalouníci a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Čalouníci a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7534)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Pardubický kraj 28 121 Kč 33 812 Kč 39 382 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 507 Kč 19 384 Kč 26 185 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7534 Čalouníci a příbuzní pracovníci 24 551 Kč 29 228 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7534 Čalouníci a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7534

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Čalouník 33-59-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce 3359H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru nábytkářství 3342J
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce 3359E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Výrobce/výrobkyně jedno- nebo třídílných matrací z přírodních materiálů (33-010-H)
 • Výrobce/výrobkyně matrací z matracových prefabrikátů (33-009-H)
 • Výrobce/výrobkyně matracových potahů (33-008-H)
 • Výrobce/výrobkyně polotovarů pro matracové potahy (33-007-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.D.2918 Volba materiálu a pomocných spojovacích materiálů a doplňkových komponent matracového prefabrikátu i kompletní matrace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.2917 Volba materiálu a pomocných spojovacích materiálů a doplňkových komponent pro výrobu matracových potahů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.B.1106 Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení a nářadí pro výrobu matrací z matracových prefabrikátů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.B.1105 Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení na výrobu matracových potahů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.B.1107 Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu matrací z materiálů přírodního původu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.3095 Zhotovení jedno i třídílných matrací z přírodních materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.B.1103 Výroba příhraní a formátovaných proševů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.6059 Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.3094 Kompletace souboru a dokončení výroby matrací z matracových prefabrikátů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.D.1002 Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.8111 Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0036 technologie čalounění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0022 nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0002 normy a technické podklady v nábytkářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0005 ergonomie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0002 nakládání s odpady 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.3 Kompetence ke kreativitě 1
1.2 Kompetence k flexibilitě 1
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.