Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pracovník prádelen a čistíren

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

služby pro domácnosti a firmy

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Pracovník čistíren , Pracovník pronájmu prádla , Detašér čistírny a prádelny , Pracovník prádelen , Pracovník provozu čistírny usní a kožešin

Další odborné směry S2

nezařazeno do odborného podsměru

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30919

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Charakteristika

Pracovník prádelen a čistíren provádí praní textilního prádla, oděvů a jiných příbuzných výrobků nebo čištění oděvů a jiných výrobků vyrobených z textilu, usní a kožešin.

Pracovní činnosti

 • Svoz znečištěných zakázek ze sběrných míst, provádění hygienicko-sanitačního zajištění vozidel a přepravních kontejnerů.
 • Jednání se zákazníkem o termínu a kvalitě požadované služby.
 • Příjem a značení prádla, oděvů a jiných výrobků na praní a čištění.
 • Obsluha elektronických registračních a značkovacích zařízení.
 • Třídění a vážení zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění, stálosti vybarvení a příslušnosti k zákazníkovi.
 • Odstraňování skvrn před a po praní a čištění (detašování).
 • Volba technologického postupu praní prádla, oděvů a jiných výrobků nebo technologického postupu chemického nebo mokrého čištění oděvů a jiných výrobků.
 • Obsluha a údržba technologického zařízení při praní a čištění zakázek v manuálním nebo automatickém provozu.
 • Odvodňování, sušení, rozvolňování prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Žehlení tvarového a rovného prádla a oděvů a jiných výrobků a obsluha příslušných technologických zařízení.
 • Skládání prádla, oděvů a jiných výrobků určených pro tento druh ošetřování.
 • Třídění, kompletace a balení zakázek k expedici.
 • Provádění drobných oprav a úprav prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola praní, čištění, žehlení a mandlování prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Dokončovací práce a barvení po vyčištění usní a kožešin.
 • Rozvoz zakázek k zákazníkovi, vyúčtování se zákazníkem.
 • Provádění prací při dodržování hygienických a bezpečnostních úkonů a předpisů pro provoz prádelny nebo čistírny oděvů.
 • Vedení příslušné evidence a záznamů.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Chemik RVP 28-52-H/01 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.