Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30919

Pracovník prádelen, čistíren a pronájmu prádla

Pracovník prádelen, čistíren a pronájmu prádla pere, čistí a pronajímá prádlo, oděvy a jiné příbuzné výrobky vyrobené z textilu, usní a kožešin.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Pracovník prádelny, Pracovník pronájmu prádla, Detašér čistírny a prádelny, Pracovník čistírny, Pracovník provozu čistírny usní a kožešin
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem a značení prádla, oděvů a jiných výrobků na praní, čištění a pronájem.
 • Třídění a vážení zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění, stálosti vybarvení a příslušnosti k zákazníkovi.
 • Volba technologického postupu praní prádla, oděvů a jiných výrobků nebo technologického postupu chemického nebo mokrého čištění prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Obsluha a údržba technologického zařízení pro praní a čištění zakázek v manuálním nebo automatickém provozu.
 • Odvodňování, sušení, rozvolňování prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Skládání a balení prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Třídění, kompletace a balení zakázek k expedici s ohledem na použitý systém toku pronajímaného prádla.
 • Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola praní, čištění, žehlení a mandlování a pronájmu prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Obsluha a údržba technologického zařízení pro žehlení tvarového a rovného prádla a oděvů a jiných výrobků.
 • Provádění hygienicko-sanitačního zajištění vozidel, přepravních kontejnerů a provozu prádelny, čistírny nebo pronájmu prádla.
 • Vedení příslušné provozní evidence a záznamů.

CZ-ISCO

 • 81570 - Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách
 • 8157 - Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách (CZ-ISCO 8157)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 24 426 Kč 29 570 Kč 37 243 Kč
Středočeský kraj - - - 21 120 Kč 23 554 Kč 26 895 Kč
Jihočeský kraj - - - 22 756 Kč 24 593 Kč 27 607 Kč
Plzeňský kraj - - - 22 004 Kč 27 184 Kč 31 805 Kč
Ústecký kraj 14 967 Kč 20 623 Kč 27 752 Kč 21 606 Kč 24 182 Kč 29 385 Kč
Královéhradecký kraj - - - 22 721 Kč 24 329 Kč 28 152 Kč
Pardubický kraj 19 465 Kč 20 207 Kč 24 401 Kč 20 201 Kč 23 554 Kč 29 722 Kč
Kraj Vysočina - - - 20 925 Kč 23 779 Kč 27 391 Kč
Jihomoravský kraj - - - 20 263 Kč 26 575 Kč 31 338 Kč
Olomoucký kraj - - - 22 821 Kč 24 880 Kč 28 563 Kč
Zlínský kraj - - - 20 996 Kč 22 613 Kč 24 519 Kč
Moravskoslezský kraj 14 603 Kč 19 392 Kč 23 576 Kč 21 003 Kč 23 218 Kč 26 754 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8157 Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách 20 135 Kč 24 573 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8157 Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách http://data.europa.eu/esco/isco/C8157

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Provozní služby 69-54-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru práce v čistírnách a prádelnách 6954E
KKOVTypeEnum.3 Provozní služby 6954E01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik 28-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů osobní a provozní služby 69xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Detašér/detašérka čistírny a prádelny (31-027-H)
 • Pracovník/pracovnice provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění (31-019-H)
 • Pracovník/pracovnice pronájmu prádla (31-028-H)
 • Pracovník/pracovnice provozu prádelny (31-018-H)
 • Pracovník/pracovnice provozu čistírny usní a kožešin (31-020-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e22.A.6003 Třídění zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění, stálosti vybarvení, způsobu žehlení, mandlování nebo tvarování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.A.6005 Příjem a výdej zakázek na čištění, značení zakázek, obsluha elektronických registračních a značkovacích zařízení, třídění zakázek podle druhu sortimentního zařazení, druhu materiálu, stálosti vybarvení a stupně zašpinění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.A.6006 Identifikace druhů špíny a skvrn, příprava jednoúčelových i multifunkčních detašovacích prostředků a odstraňování skvrn (detašování) z textilních i usňových materiálů, překartáčování různých materiálů za použití zesilovacích chemických prostředků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.2013 Volba technologického postupu chemického nebo mokrého čištění a příprava rozpouštědel, zesilovačů, prostředků pro úpravu, technologické vody a pracích prostředků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.A.4022 Příprava technologické vody a páry, obsluha technologických zařízení pro úpravu vody a výrobu páry 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.B.4020 Příprava směsí a roztoků pracích a pomocných prostředků pro procesy předpírky, praní a textilních úprav a obsluha dávkovacích zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.B.4028 Provádění úprav a zušlechťování textilních a usňových materiálů při procesu čištění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.B.4026 Balení prádla, oděvů a jiných výrobků a obsluha balicího zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.B.4027 Obsluha a základní údržba technologického zařízení, strojů a přístrojů pro chemické nebo mokré čištění, sušení, a finální úpravu textilních oděvů a jiných výrobků žehlením, tvarováním a balením 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24.B.4029 Obsluha a základní údržba technologického zařízení, strojů a přístrojů pro dokončovací operace po čištění usní a kožešin, nástřik dotukovacími přípravky, dobarvování, barvení a přebarvování, žehlení, tvarování a barvení oděvů z usní a kožešin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.B.2010 Praní prádla a oděvů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.B.4010 Odvodňování a odstřeďování prádla a oděvů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.B.4011 Sušení prádla a oděvů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.B.4030 Strojní praní a čištění peří 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.A.5011 Provádění hygienicko-sanitační činnosti v čistírenských provozech a dodržování hygienických předpisů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e22._.0051 technologie praní, odvodňování, sušení a rozvolňování prádla a oděvů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22._.0052 technologie žehlení, mandlování a tvarování prádla a oděvů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0029 technologie chemického čištění textilií 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0055 technologie mokrého čištění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0016 technologie zušlechťování textilií 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0050 technologie detašování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0017 technologie barvení textilií 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0055 technologie úpravy usní a kožešin 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 0
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Imunodeficitní stavy
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.