Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Obsluha železniční dopravní cesty

Odborný směr:

Doprava a logistika

Odborný podsměr:

železniční a kolejová doprava a přeprava

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Výhybkář , Operátor železniční dopravy , Signalista , Dozorce výhybek , Staniční dozorce

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100974

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

17. 2. 2021

Charakteristika

Obsluha železniční dopravní cesty staví jízdních cesty pro vlaky a posun, řídí práci podřízených výhybkářů, zabezpečuje jízdní cestu pro vlaky a posun, zajišťuje vedení dopravní evidence a dokumentace o pohybu vlaků a hnacích vozidel včetně příslušných podkladů a náležitostí pro sestavování nebo jízdu vlaku a zajišťuje dopravní a přepravní činnosti v železniční stanici.

Pracovní činnosti

 • Příprava a zajištění vlakové cesty pro vjezd, odjezd a průjezd vlaku.
 • Provozní ošetřování výměn, jejich technická kontrola.
 • Stavění jízdní cesty pro vlaky a posun.
 • Obsluha návěstidel, dorozumívacích a zabezpečovacích zařízení.
 • Komplexní zajišťování dopravních a přepravních činností.
 • Poskytování informací o přepravě cestujících, zavazadel a spěšnin.
 • Zpracování podkladů pro dopravní a přepravní dokumentaci.
 • Sledování jízd vlaků nebo posunujících dílů.
 • Sledování návěstidel a dávaných návěstí.
 • Obsluha kolejových brzd.
 • Obsluha pomocných stavědel ve stanicích.
 • Obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení, kontrola jejich provozuschopnosti.
 • Obsluha sdělovacích, a zabezpečovacích zařízení.
 • Obsluha dálnopisu, staničního rozhlasu a informačních systémů.
 • Vedení evidence a dokumentace o pohybu vlaků a hnacích vozidel.
 • Zpracování dopravních údajů pro systémy výpočetní techniky.
 • Spolupráce s výpravčím a dispečerem.
 • Řízení práce výhybkářů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Železničář RVP 37-52-H/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana zařízení
Ochrana osobních dat a soukromí
Řešení problémů

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.