Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 100974

Obsluha železniční dopravní cesty

Obsluha železniční dopravní cesty staví a zabezpečuje jízdní cestu pro bezpečnou jízdu po celou dobu vjezdu/odjezdu/průjezdu vlaku nebo posunového dílu, ručně, místně nebo ústředně ovládanými výhybkami a výkolejkami se zjišťováním volnosti koleje, obsluhuje návěstidla, kolejové brzdy a další zabezpečovací a sdělovací zařízení.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: železniční a kolejová doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Výhybkář, Dozorce výhybek, Signalista, Hradlář, Hláskař, Obsluha železniční tratě
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Plnění grafikonu, tj. grafické formy jízdního řádu, vlakové dopravy.
 • Obsluha železniční dopravní cesty.
 • Příprava a zajištění vlakové cesty pro vjezd, odjezd a průjezd vlaku nebo posunového dílu.
 • Stavění jízdní cesty pro vlaky a posun.
 • Sledování jízd vlaků nebo posunujících dílů.
 • Sledování návěstidel a dávaných návěstí.
 • Obsluha pomocných stavědel ve stanicích.
 • Obsluha kolejových brzd.
 • Obsluha sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
 • Vedení evidence a dokumentace o pohybu vlaků a posunu.
 • Spolupráce s výpravčím a dispečerem.
 • Obsluha a kontrola provozuschopnosti staničních, traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení.

CZ-ISCO

 • 8312 - Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 8312)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 32 097 Kč 39 509 Kč 45 227 Kč - - -
Středočeský kraj 30 622 Kč 36 214 Kč 41 874 Kč - - -
Jihočeský kraj 30 134 Kč 35 944 Kč 40 836 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 882 Kč 35 052 Kč 41 905 Kč - - -
Karlovarský kraj 28 172 Kč 34 040 Kč 39 160 Kč - - -
Ústecký kraj 28 834 Kč 34 485 Kč 40 614 Kč - - -
Liberecký kraj 28 770 Kč 35 706 Kč 41 491 Kč - - -
Královéhradecký kraj 29 549 Kč 34 685 Kč 39 469 Kč - - -
Pardubický kraj 30 083 Kč 35 533 Kč 45 298 Kč - - -
Kraj Vysočina 29 850 Kč 36 309 Kč 42 523 Kč - - -
Jihomoravský kraj 23 131 Kč 34 058 Kč 40 591 Kč - - -
Olomoucký kraj 27 299 Kč 33 510 Kč 38 301 Kč - - -
Zlínský kraj 29 102 Kč 34 343 Kč 45 037 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 29 920 Kč 35 801 Kč 42 274 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8312 Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci 35 345 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8312 Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači http://data.europa.eu/esco/isco/C8312

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Železničář 37-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě 3752H
KKOVTypeEnum.3 Železničář 3752H001
KKOVTypeEnum.3 Železničář 3752H01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Dozorce/dozorkyně výhybek (37-006-H)
 • Výhybkář/výhybkářka (37-007-H)
 • Signalista/signalistka (37-008-H)
 • Hradlář a hláskař / hradlářka a hláskařka (37-010-H)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost k příslušným činnostem podle předpisů dopravce nebo Správy železnic, státní organizace

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22.B.1199 Obsluha traťového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.B.1198 Obsluha přejezdového zabezpečovacího zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.B.1197 Obsluha staničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.D.8001 Vedení dokumentace provozu železniční stanice 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.B.4013 Obsluha železničních závor 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.B.1196 Obsluha železničních výhybek pro provozní zaměstnance 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.B.4022 Obsluha pomocných stavědel v železničních stanicích a vlečkách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.B.4021 Provádění posunu v dopravním obvodu s ručně ovládanými výhybkami a výkolejkami 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22._.0004 dopravní zeměpis (železniční sítě, elektrizované tratě, úzkorozchodné tratě, přechodové stanice) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0023 zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční dopravě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0001 struktura a organizace železniční dopravy a přepravy 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0092 interní normy železniční dopravy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0094 předpisy železniční dopravy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
4.1 Ochrana zařízení 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Klaustrofobie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Poruchy sluchu
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena vyhláškou Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.