Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Mechanik opravář

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení

Nadřazené povolání:

Mechanik strojů a zařízení

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

23 000 Kč - 41 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Repair man,  Údržbář,  Maintenance Man,  Mechanist

Příbuzná povolání

Vahař , Mechanik polygrafických strojů , Mechanik vakuových zařízení , Mechanik geologickoprůzkumných zařízení , Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel , Seřizovač gumárenských zařízení , Mechanik báňské záchranné služby , Montér vzduchotechniky , Montér točivých strojů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2188

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

16. 4. 2019

Charakteristika

Mechanik opravář provádí opravy, seřizování a revize širokého sortimentu vybraných přístrojů, strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Montáže a opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů a tlakových zařízení.
 • Opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů.
 • Opravy a seřizování jízdních kol a dětských vozidel.
 • Opravy zařízení na dělení materiálů pomocí laseru a vodního paprsku.
 • Odpojování, výměny a úpravy přívodů a zapojování plynospotřebičů bez elektrických částí.
 • Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení, plynových a kombinovaných elektroplynových spotřebičů.
 • Montáž a opravy automatických čerpacích stanic, úpraven vody, čisticích stanic, vodáren.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Montáže a opravy automatických linek a jejich příslušenství včetně samostatných robotů.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení montáží velkoprádelenských a velkokuchyňských investičních celků vybavených souborem technologicky navazujících velkokapacitních zařízení řízených elektronickými programátory s automatickým vyhodnocováním a korekcemi technologických procesů včetně jejich oživování, uvádění do chodu, údržby a zaučování obsluhy. 7
Opravy a seřizování elektronických ovládání mincovních výdejových automatů na chlazené a teplé nápoje s automatickou regulací cyklů (množství, teploty, koncentrace, sortimentu, cen apod.). 6
Generální opravy elektronických programátorů a dalších elektronických řídicích prvků a ovládačů bezkontaktního spínání blokových a domovních automatických pracích strojů, programově řízených čistírenských a prádelenských strojů a žehlicích strojů (jeden až tři stroje v linkách s ovladači a příčnými a podélnými automatickými skladači). 6
Generální opravy pásových mycích strojů s elektronicky řízenými programy, automaticky řízených transportních tabletovacích systémů na vydávání naprogramovaných kombinací jídel ve velkokapacitních kuchyních, programově řízených výrobníků omáček, programově řízených elektrických konvektomatů s časově volitelnou teplotou a vlhkostí, programově řízených velkokapacitních grilů a varných automatů a velkokuchyňských mycích linek včetně řízení jejich montáží. 6
Řízení generálních oprav blokových kotelen na plynná, tekutá a pevná paliva, řízených termoelektrickými články s automatickou regulací teplot. 6
Řízení montáží a generálních oprav stabilních protipožárních automatických zařízení na hašení CO2, vodní mlhou, vzduchomechanickou a chemickou pěnou nebo hasicím práškem. 6
Montáž a seřizování programově řízených nářezových, vážicích, balicích, vakuovacích a etiketovacích strojů zařazených v linkách. 6
Otevírání pokladen, trezorů, pancéřových skříní a komor všech typů s velmi složitými zabezpečovacími zařízeními a opravy trezorových mechanizmů a elektronických a hydraulických systémů. 6
Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení, regulátorů tlaku plynu, zpětných ventilů a obdobných jisticích elementů plynových spotřebičů, plynových a kombinovaných elektroplynových domácích spotřebičů, vestavěných jednotek a elektrických trub na pečení včetně oprav elektronických a termoelektronických zabezpečovacích elementů. 5
Opravy, údržba a seřizování ovládacích panelů a skříní elektrických částí velkoprádelenských průmyslových a čistírenských strojů včetně seřizování a oprav částí jejich sestav v návaznosti na funkci mechanických částí, programátorů automatických praček včetně jejich renovací, automatických domácích praček, domovních pracích strojů včetně oprav a seřizování jejich ovládacích a řídicích prvků v návaznosti na programové řízení pracích cyklů (např. programátorů, čidel, hodinových spínačů apod.) a samostatného určování poruch (diagnostika), velkoprádelenských průmyslových a čistírenských strojů s poloautomatickým řízením pracovních cyklů včetně oprav jejich hydraulických a pneumatických rozvodů (plynu, páry a elektrické energie) a plisovacích strojů s automatickou regulací teploty, času a druhu plisé. 5
Opravy speciálních hasicích přístrojů zahraniční výroby (např. leteckých) se speciálním hasivem ovládaných elektronicky nebo mechanicky. 5
Samostatné zhotovování a montáž hořákových těles kotlů ústředního topení podle výkresových dokumentací. 5
Opravy a seřizování závodních a horských kol. 5
Opravy a seřizování plochých a ramenových šicích strojů s vázaným stehem a patkovým nebo navolňovacím podáváním, speciálních šicích strojů s dvounitným řetízkovým stehem a automatizačními prvky, tříjehlových šicích strojů s ozdobným stehem nebo s klikatým vázaným stehem, obnitkovávacích dvoujehlových čtyř- a pětinitných šicích strojů nebo šicích strojů plochých a ramenových s řetízkovým stehem, automatickým odstřihováním nití, s automatickou patkou a zarážkou. 5
Montáž vyšívacích automatů, dírkovacích, obnitkovacích a knoflíkovacích strojů a okrouhlých pletacích strojů včetně údržby a jejich uvádění do provozu. 5
Generální opravy velkokuchyňských plynových spotřebičů s termoelektrickým jištěním včetně jejich funkčních zkoušek, seřizování a uvádění do provozu. 5
Zjišťování poruch (diagnostika), opravy a seřizování velkokuchyňských elektrických pecí, grilů, pánví, varných stoliček, sporáků, kotlů, ploten nebo ponorných smažičů vybavených termostaty a topnými tělesy s kontrolními návěstími, mycích strojů kuchyňského nádobí, stykačů, signalizačního zařízení, dvouokruhových tlakových nebo časových spínačů a elektronických odrušovacích zařízení, velkokuchyňských robotů včetně převodovek, elektrických částí (vícerychlostních motorů a elektromagnetických spojek), přídavných strojů doplňkového vybavení s převodovkami a nástroji, odstředivých regulátorů magnetických mikrospínačů poloautomatických a automatických nářezových strojů, naklepávačů řízků, reléových spínačů, čerpadel, časových dávkovacích spínačů a stykačů kávovarů o provozním tlaku cca 1,6 MPa. 5
Komplexní opravy pojízdných vzduchopěnových tlakových hasicích přístrojů ovládaných stlačeným vzduchem nebo CO2 včetně oprav jejich směšovacích komor, injektorových proudnic vyvíječů pěny apod. 5
Montáž a opravy automatických čerpacích stanic, úpraven vody, čisticích stanic, vodáren vícestupňových vodovodních systémů ve výškových domech (tlaková pásma) včetně jejich funkčních zkoušek a regulace a čerpadel o tlaku do 5 MPa sacího a výtlačného řádu (např. napájecích systémů) a opravy a revize procesních a horkovodních čerpadel o teplotě vyšší než 80 °C. 5
Montáže oběhových čerpadel pro nízkotlakové a teplovodní systémy, individuálních obchodních zařízení prodejen, zhotovených na zakázku, účelových obchodních zařízení pro chlazení, mrazení a tepelné úpravy potravin, protipožárních a bezpečnostních zařízení apod. 4
Opravy pružinových ventilů pojízdných hasicích vzduchopěnových přístrojů, seřizování redukčních ventilů, jejich zkoušky a montáž a opravy sněhových a halogenových hasicích přístrojů. 4
Rekonstrukce domácích plynových spotřebičů na jiný druh plynu (např. výměna trysek, hořáků, seřizování termostatů, regulátorů tlaku plynu, jejich dodatečná montáž apod.) včetně celkového seřizování a funkčních zkoušek. 4
Generální opravy ručních dvojlůžkových pletacích strojů. 4
Opravy velkokuchyňských sporáků, nízkotlakových vodních zařízení kotlů, trub na pečení, robotů nebo sklápěcích zařízení velkokapacitních pánví včetně seřizování mechanických, hydraulických a pneumatických zabezpečovacích zařízení (např. rychlostních skříní, spojek a úhlových převodů) a kompletních převodových zařízení škrabek nebo mycích strojů včetně otočných ramen a vstřiků. 4
Opravy textilních strojů (např. automatických snovacích stavů, posukovacích, protahovacích strojů, barvicích aparátů, galonových a pletacích strojů apod.) včetně jejich montáže a uvádění do chodu. 4
Generální opravy domovních prádelenských strojů a jejich částí (např. vyvářecích kotlů, žehlicích strojů apod.). 4
Výměny a úpravy přívodů a zapojování plynových spotřebičů s elektrickými regulačními a zabezpečovacími prvky, jejich seřizování, funkční zkoušky, výměny a zapojování termostatů, regulačních prvků, tepelných ochran, signalizačních a ovládacích panelů a opravy elektrických instalací. 4
Opravy poloautomatických domácích praček, odstředivek a sušiček vybavených čerpadly, časovým ovládáním a bezpečnostním zařízením, elektrických částí pracích a žehlicích strojů a sušiček, převodových skříní praček nebo mechanických částí automatických praček bez diagnostiky poruch. 4
Opravy kotlů a armatur průtokových ohřívačů všech značek, jejich vodních i plynových částí včetně zabezpečovacích ventilů, plynových a kombinovaných sporáků nevybavených elektronickým ovládáním a jištěním a výměna a seřizování zabezpečovacích součástí (např. termopojistek, termostatů apod.) a vytápěcích těles s uzavřenými spalovacími komorami (např. typu WAW, RGA, KARMA apod.). 4
Opravy jízdních kol (např. vyrovnávání rámů s tvrdým pájením apod.). 4
Opravy elektrických leštičů parket, podlahových strojů, drátkovačů včetně jejich převodů, odstředivých vícestupňových čerpadel (výměnným způsobem) a automatických domácích vodáren s příslušenstvím včetně jejich montáže a provádění zkoušek těsnosti. 4
Zhotovování plášťů velkokuchyňských uhelných, parních nebo plynových kotlů, obdobných nádob (jednotlivě) apod. 4
Opravy a seřizování kožišnických šicích strojů. 4
Opravy, zhotovování náhradních dílů a seřizování univerzálních stehovacích šicích strojů s řetízkovým stehem, háčkovacích strojů, jednojehlových strojů s klikatým stehem, dvojniťových a trojniťových obnitkovávacích strojů, sešívacích strojů s vázaným stehem a jedno- i vícejehlových průmyslových šicích strojů. 4
Zhotovování trubkových plynových hořáků. 3
Sestavování vodních, práškových a pěnových hasicích přístrojů po opravě a opravy vysokotlakových hadic včetně tlakových těsnostních a funkčních zkoušek. 3
Zhotovování náhradních dílů doplňků velkokuchyňských zařízení (např. kotlových plechů, krytů, plechů na pečení, pařákových vložek, ohřívacích van apod.). 3
Běžné opravy mechanických šicích strojů včetně jejich seřizování. 3
Periodické tlakové zkoušky hasicích přístrojů. 3
Opravy, výměny dílů a seřizování cestovních jízdních kol a dětských vozidel včetně svařování kovů a povrchových úprav. 3
Opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů. 3
Opravy vrtulových a šnekových domácích praček bez vyhřívání s odstředivkami a čerpadly, prádelenských strojů, odstředivek, žehlicích strojů a vyvářecích kotlů bez elektrických částí. 3
Opravy velkokuchyňských kotlů, sporáků, škrabek, robotů (kromě převodových skříní), přídavných zařízení k robotům a plynospotřebičů bez zásahů do zabezpečovacích zařízení a automatiky. 3
Opravy složitějších žehlicích strojů a vyvářecích plynových kotlíků bez demontáže elektrických částí apod. 3
Opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů pro domácnost (např. vysavačů, mixérů, žehliček, kuchyňských robotů, vařičů, spirál, remosek, ohřívačů jídel, elektrických páječek a polštářků, ventilátorů, opékačů topinek, čajníků, kávovarů, teplometů, ponorných ohřívačů, grilů, vysoušečů vlasů, spirálových vařičů, šlehačů, kávomlýnků, elektrických natáček, kulem, piezoelektrických zapalovačů, holicích, stříhacích a masážních strojků, horských sluncí, spirálových kamen apod.). 3
Odpojování, výměny a úpravy přívodů a zapojování plynospotřebičů bez elektrických částí. 3
Montáž, seřizování a opravy lyží a bruslí (vázání, hran, skluznic apod.) včetně jejich broušení a vyplétání tenisových raket. 3
Montáž šicích strojů do salónních skříní. 3
Montáž částí obchodního zařízení (např. osazování zkušebních kabin, skříní, regálů, dveří, pokladen apod.). 3
Instalace, běžné opravy a preventivní údržba rotačních čerpadel o tlaku do 1 MPa a o výkonu do 100 l/min, dodávaných vcelku na společných základových deskách s pohonem, a ručních křídlových, dvojčinných a pístových čerpadel se sacími koši. 3
Opravy propan-butanových vařičů, plynospotřebičů (mimo ohřívačů vody a vytápěcích agregátů), hořáků a ventilů. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce KKOV 2366H nejvhodnější
Strojní mechanik RVP 23-51-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce KKOV 2364H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu KKOV 2368H vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení KKOV 2344L vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení KKOV 2345L vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování
Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků
Provádění údržby, rekonstrukcí, oprav a generálních oprav strojů a zařízení
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů
Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení
Kontrola a provádění funkčních zkoušek strojů, zařízení a výrobních linek
Diagnostikování poruch strojů, zařízení a výrobních linek
Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav strojů a zařízení
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních
Měření parametrů strojů, zařízení a výrobních linek

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
strojní mechanismy
elektrotechnika

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zraková zátěž
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Pracovní doba, směnnost
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení (CZ-ISCO 7233)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 787 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 715 Kč do 47 303 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 30 464 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 560 Kč do 40 953 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Nástrojaři a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7222)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 569 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 246 Kč do 44 697 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 29 556 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 492 Kč do 37 832 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Elektromechanici (CZ-ISCO 7412)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 399 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 404 Kč do 48 985 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 31 080 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 909 Kč do 40 430 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Provozní zámečníci, údržbáři (CZ-ISCO 72223)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 689 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 046 Kč do 44 734 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 29 512 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 391 Kč do 37 879 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení (CZ-ISCO 72335)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 37 421 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 367 Kč do 50 374 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) (CZ-ISCO 74121)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 086 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 794 Kč do 48 030 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 32 116 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 964 Kč do 40 503 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.