Typ JP ID
Specializace 2188

Mechanik opravář

Mechanik opravář provádí opravy, seřizování a revize širokého sortimentu vybraných přístrojů, strojů a zařízení.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Repair man, Údržbář, Maintenance Man, Mechanist
Nadřízené povolání: Mechanik strojů a zařízení
Příbuzné specializace: Vahař, Mechanik polygrafických strojů, Mechanik vakuových zařízení, Mechanik geologickoprůzkumných zařízení, Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel, Seřizovač gumárenských zařízení, Mechanik báňské záchranné služby, Montér vzduchotechniky, Montér točivých strojů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Montáže a opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů a tlakových zařízení.
 • Opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů.
 • Opravy a seřizování jízdních kol a dětských vozidel.
 • Opravy zařízení na dělení materiálů pomocí laseru a vodního paprsku.
 • Odpojování, výměny a úpravy přívodů a zapojování plynospotřebičů bez elektrických částí.
 • Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení, plynových a kombinovaných elektroplynových spotřebičů.
 • Montáž a opravy automatických čerpacích stanic, úpraven vody, čisticích stanic, vodáren.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Montáže a opravy automatických linek a jejich příslušenství včetně samostatných robotů.

CZ-ISCO

 • 72335 - Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení
 • 72223 - Provozní zámečníci, údržbáři
 • 74121 - Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích)
 • 72340 - Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci
 • 7233 - Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení
 • 7222 - Nástrojaři a příbuzní pracovníci
 • 7412 - Elektromechanici
 • 7234 - Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení (CZ-ISCO 7233)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 225 Kč 36 837 Kč 48 514 Kč - - -
Středočeský kraj 25 062 Kč 37 497 Kč 53 233 Kč - - -
Jihočeský kraj 27 410 Kč 33 692 Kč 45 429 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 277 Kč 36 966 Kč 48 481 Kč - - -
Karlovarský kraj 27 298 Kč 36 960 Kč 50 130 Kč - - -
Ústecký kraj 26 713 Kč 34 043 Kč 46 591 Kč - - -
Liberecký kraj 26 368 Kč 38 059 Kč 50 830 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 524 Kč 33 964 Kč 43 474 Kč - - -
Pardubický kraj 21 562 Kč 32 482 Kč 44 820 Kč - - -
Kraj Vysočina 26 919 Kč 37 355 Kč 47 947 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 942 Kč 33 931 Kč 46 718 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 245 Kč 34 227 Kč 44 956 Kč - - -
Zlínský kraj 24 008 Kč 32 320 Kč 45 986 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 25 449 Kč 35 318 Kč 46 254 Kč - - -

Nástrojaři a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7222)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 887 Kč 33 804 Kč 44 822 Kč 26 340 Kč 32 209 Kč 42 528 Kč
Středočeský kraj 24 320 Kč 34 294 Kč 56 010 Kč 22 710 Kč 29 659 Kč 37 981 Kč
Jihočeský kraj 20 671 Kč 30 431 Kč 40 740 Kč 24 565 Kč 29 582 Kč 35 011 Kč
Plzeňský kraj 23 464 Kč 32 566 Kč 47 271 Kč 25 016 Kč 28 920 Kč 37 414 Kč
Karlovarský kraj 23 520 Kč 31 727 Kč 41 698 Kč 23 947 Kč 28 918 Kč 38 164 Kč
Ústecký kraj 24 026 Kč 33 861 Kč 46 286 Kč 21 828 Kč 29 349 Kč 37 194 Kč
Liberecký kraj 23 007 Kč 30 607 Kč 46 181 Kč 23 531 Kč 30 034 Kč 40 084 Kč
Královéhradecký kraj 23 650 Kč 29 284 Kč 42 756 Kč 24 975 Kč 31 826 Kč 34 781 Kč
Pardubický kraj 20 745 Kč 30 682 Kč 42 631 Kč 24 314 Kč 30 161 Kč 36 391 Kč
Kraj Vysočina 21 886 Kč 30 899 Kč 44 245 Kč 25 757 Kč 31 296 Kč 36 625 Kč
Jihomoravský kraj 19 562 Kč 30 014 Kč 42 087 Kč 23 604 Kč 29 114 Kč 38 654 Kč
Olomoucký kraj 22 502 Kč 30 667 Kč 44 242 Kč 24 052 Kč 29 686 Kč 37 113 Kč
Zlínský kraj 22 566 Kč 31 437 Kč 47 433 Kč 21 829 Kč 29 310 Kč 34 884 Kč
Moravskoslezský kraj 22 699 Kč 32 799 Kč 44 881 Kč 20 544 Kč 27 860 Kč 34 424 Kč

Elektromechanici (CZ-ISCO 7412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 27 119 Kč 37 704 Kč 49 714 Kč 25 625 Kč 31 958 Kč 43 030 Kč
Středočeský kraj 21 077 Kč 34 916 Kč 54 552 Kč - - -
Jihočeský kraj 24 232 Kč 35 548 Kč 51 778 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 760 Kč 34 752 Kč 47 534 Kč - - -
Ústecký kraj 26 672 Kč 36 743 Kč 52 048 Kč 23 271 Kč 29 323 Kč 33 557 Kč
Královéhradecký kraj 14 602 Kč 31 658 Kč 45 579 Kč 27 855 Kč 32 759 Kč 41 071 Kč
Kraj Vysočina 22 299 Kč 34 278 Kč 49 034 Kč - - -
Jihomoravský kraj 20 412 Kč 33 397 Kč 47 343 Kč 26 418 Kč 32 622 Kč 41 263 Kč
Olomoucký kraj 18 879 Kč 32 591 Kč 45 270 Kč - - -
Zlínský kraj 20 647 Kč 33 744 Kč 54 190 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 24 307 Kč 34 825 Kč 47 761 Kč 25 139 Kč 31 497 Kč 40 490 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7233 Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení 34 787 Kč 30 464 Kč
7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci 31 569 Kč 29 556 Kč
7412 Elektromechanici 34 399 Kč 31 080 Kč
72223 Provozní zámečníci, údržbáři 31 689 Kč 29 512 Kč
72335 Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení 37 421 Kč -
74121 Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) 34 086 Kč 32 116 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení montáží velkoprádelenských a velkokuchyňských investičních celků vybavených souborem technologicky navazujících velkokapacitních zařízení řízených elektronickými programátory s automatickým vyhodnocováním a korekcemi technologických procesů včetně jejich oživování, uvádění do chodu, údržby a zaučování obsluhy. 7
Opravy a seřizování elektronických ovládání mincovních výdejových automatů na chlazené a teplé nápoje s automatickou regulací cyklů (množství, teploty, koncentrace, sortimentu, cen apod.). 6
Generální opravy elektronických programátorů a dalších elektronických řídicích prvků a ovládačů bezkontaktního spínání blokových a domovních automatických pracích strojů, programově řízených čistírenských a prádelenských strojů a žehlicích strojů (jeden až tři stroje v linkách s ovladači a příčnými a podélnými automatickými skladači). 6
Generální opravy pásových mycích strojů s elektronicky řízenými programy, automaticky řízených transportních tabletovacích systémů na vydávání naprogramovaných kombinací jídel ve velkokapacitních kuchyních, programově řízených výrobníků omáček, programově řízených elektrických konvektomatů s časově volitelnou teplotou a vlhkostí, programově řízených velkokapacitních grilů a varných automatů a velkokuchyňských mycích linek včetně řízení jejich montáží. 6
Řízení generálních oprav blokových kotelen na plynná, tekutá a pevná paliva, řízených termoelektrickými články s automatickou regulací teplot. 6
Řízení montáží a generálních oprav stabilních protipožárních automatických zařízení na hašení CO2, vodní mlhou, vzduchomechanickou a chemickou pěnou nebo hasicím práškem. 6
Montáž a seřizování programově řízených nářezových, vážicích, balicích, vakuovacích a etiketovacích strojů zařazených v linkách. 6
Otevírání pokladen, trezorů, pancéřových skříní a komor všech typů s velmi složitými zabezpečovacími zařízeními a opravy trezorových mechanizmů a elektronických a hydraulických systémů. 6
Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení, regulátorů tlaku plynu, zpětných ventilů a obdobných jisticích elementů plynových spotřebičů, plynových a kombinovaných elektroplynových domácích spotřebičů, vestavěných jednotek a elektrických trub na pečení včetně oprav elektronických a termoelektronických zabezpečovacích elementů. 5
Opravy, údržba a seřizování ovládacích panelů a skříní elektrických částí velkoprádelenských průmyslových a čistírenských strojů včetně seřizování a oprav částí jejich sestav v návaznosti na funkci mechanických částí, programátorů automatických praček včetně jejich renovací, automatických domácích praček, domovních pracích strojů včetně oprav a seřizování jejich ovládacích a řídicích prvků v návaznosti na programové řízení pracích cyklů (např. programátorů, čidel, hodinových spínačů apod.) a samostatného určování poruch (diagnostika), velkoprádelenských průmyslových a čistírenských strojů s poloautomatickým řízením pracovních cyklů včetně oprav jejich hydraulických a pneumatických rozvodů (plynu, páry a elektrické energie) a plisovacích strojů s automatickou regulací teploty, času a druhu plisé. 5
Opravy speciálních hasicích přístrojů zahraniční výroby (např. leteckých) se speciálním hasivem ovládaných elektronicky nebo mechanicky. 5
Samostatné zhotovování a montáž hořákových těles kotlů ústředního topení podle výkresových dokumentací. 5
Opravy a seřizování závodních a horských kol. 5
Opravy a seřizování plochých a ramenových šicích strojů s vázaným stehem a patkovým nebo navolňovacím podáváním, speciálních šicích strojů s dvounitným řetízkovým stehem a automatizačními prvky, tříjehlových šicích strojů s ozdobným stehem nebo s klikatým vázaným stehem, obnitkovávacích dvoujehlových čtyř- a pětinitných šicích strojů nebo šicích strojů plochých a ramenových s řetízkovým stehem, automatickým odstřihováním nití, s automatickou patkou a zarážkou. 5
Montáž vyšívacích automatů, dírkovacích, obnitkovacích a knoflíkovacích strojů a okrouhlých pletacích strojů včetně údržby a jejich uvádění do provozu. 5
Generální opravy velkokuchyňských plynových spotřebičů s termoelektrickým jištěním včetně jejich funkčních zkoušek, seřizování a uvádění do provozu. 5
Zjišťování poruch (diagnostika), opravy a seřizování velkokuchyňských elektrických pecí, grilů, pánví, varných stoliček, sporáků, kotlů, ploten nebo ponorných smažičů vybavených termostaty a topnými tělesy s kontrolními návěstími, mycích strojů kuchyňského nádobí, stykačů, signalizačního zařízení, dvouokruhových tlakových nebo časových spínačů a elektronických odrušovacích zařízení, velkokuchyňských robotů včetně převodovek, elektrických částí (vícerychlostních motorů a elektromagnetických spojek), přídavných strojů doplňkového vybavení s převodovkami a nástroji, odstředivých regulátorů magnetických mikrospínačů poloautomatických a automatických nářezových strojů, naklepávačů řízků, reléových spínačů, čerpadel, časových dávkovacích spínačů a stykačů kávovarů o provozním tlaku cca 1,6 MPa. 5
Komplexní opravy pojízdných vzduchopěnových tlakových hasicích přístrojů ovládaných stlačeným vzduchem nebo CO2 včetně oprav jejich směšovacích komor, injektorových proudnic vyvíječů pěny apod. 5
Montáž a opravy automatických čerpacích stanic, úpraven vody, čisticích stanic, vodáren vícestupňových vodovodních systémů ve výškových domech (tlaková pásma) včetně jejich funkčních zkoušek a regulace a čerpadel o tlaku do 5 MPa sacího a výtlačného řádu (např. napájecích systémů) a opravy a revize procesních a horkovodních čerpadel o teplotě vyšší než 80 °C. 5
Montáže oběhových čerpadel pro nízkotlakové a teplovodní systémy, individuálních obchodních zařízení prodejen, zhotovených na zakázku, účelových obchodních zařízení pro chlazení, mrazení a tepelné úpravy potravin, protipožárních a bezpečnostních zařízení apod. 4
Opravy pružinových ventilů pojízdných hasicích vzduchopěnových přístrojů, seřizování redukčních ventilů, jejich zkoušky a montáž a opravy sněhových a halogenových hasicích přístrojů. 4
Rekonstrukce domácích plynových spotřebičů na jiný druh plynu (např. výměna trysek, hořáků, seřizování termostatů, regulátorů tlaku plynu, jejich dodatečná montáž apod.) včetně celkového seřizování a funkčních zkoušek. 4
Generální opravy ručních dvojlůžkových pletacích strojů. 4
Opravy velkokuchyňských sporáků, nízkotlakových vodních zařízení kotlů, trub na pečení, robotů nebo sklápěcích zařízení velkokapacitních pánví včetně seřizování mechanických, hydraulických a pneumatických zabezpečovacích zařízení (např. rychlostních skříní, spojek a úhlových převodů) a kompletních převodových zařízení škrabek nebo mycích strojů včetně otočných ramen a vstřiků. 4
Opravy textilních strojů (např. automatických snovacích stavů, posukovacích, protahovacích strojů, barvicích aparátů, galonových a pletacích strojů apod.) včetně jejich montáže a uvádění do chodu. 4
Generální opravy domovních prádelenských strojů a jejich částí (např. vyvářecích kotlů, žehlicích strojů apod.). 4
Výměny a úpravy přívodů a zapojování plynových spotřebičů s elektrickými regulačními a zabezpečovacími prvky, jejich seřizování, funkční zkoušky, výměny a zapojování termostatů, regulačních prvků, tepelných ochran, signalizačních a ovládacích panelů a opravy elektrických instalací. 4
Opravy poloautomatických domácích praček, odstředivek a sušiček vybavených čerpadly, časovým ovládáním a bezpečnostním zařízením, elektrických částí pracích a žehlicích strojů a sušiček, převodových skříní praček nebo mechanických částí automatických praček bez diagnostiky poruch. 4
Opravy kotlů a armatur průtokových ohřívačů všech značek, jejich vodních i plynových částí včetně zabezpečovacích ventilů, plynových a kombinovaných sporáků nevybavených elektronickým ovládáním a jištěním a výměna a seřizování zabezpečovacích součástí (např. termopojistek, termostatů apod.) a vytápěcích těles s uzavřenými spalovacími komorami (např. typu WAW, RGA, KARMA apod.). 4
Opravy jízdních kol (např. vyrovnávání rámů s tvrdým pájením apod.). 4
Opravy elektrických leštičů parket, podlahových strojů, drátkovačů včetně jejich převodů, odstředivých vícestupňových čerpadel (výměnným způsobem) a automatických domácích vodáren s příslušenstvím včetně jejich montáže a provádění zkoušek těsnosti. 4
Zhotovování plášťů velkokuchyňských uhelných, parních nebo plynových kotlů, obdobných nádob (jednotlivě) apod. 4
Opravy a seřizování kožišnických šicích strojů. 4
Opravy, zhotovování náhradních dílů a seřizování univerzálních stehovacích šicích strojů s řetízkovým stehem, háčkovacích strojů, jednojehlových strojů s klikatým stehem, dvojniťových a trojniťových obnitkovávacích strojů, sešívacích strojů s vázaným stehem a jedno- i vícejehlových průmyslových šicích strojů. 4
Zhotovování trubkových plynových hořáků. 3
Sestavování vodních, práškových a pěnových hasicích přístrojů po opravě a opravy vysokotlakových hadic včetně tlakových těsnostních a funkčních zkoušek. 3
Zhotovování náhradních dílů doplňků velkokuchyňských zařízení (např. kotlových plechů, krytů, plechů na pečení, pařákových vložek, ohřívacích van apod.). 3
Běžné opravy mechanických šicích strojů včetně jejich seřizování. 3
Periodické tlakové zkoušky hasicích přístrojů. 3
Opravy, výměny dílů a seřizování cestovních jízdních kol a dětských vozidel včetně svařování kovů a povrchových úprav. 3
Opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů. 3
Opravy vrtulových a šnekových domácích praček bez vyhřívání s odstředivkami a čerpadly, prádelenských strojů, odstředivek, žehlicích strojů a vyvářecích kotlů bez elektrických částí. 3
Opravy velkokuchyňských kotlů, sporáků, škrabek, robotů (kromě převodových skříní), přídavných zařízení k robotům a plynospotřebičů bez zásahů do zabezpečovacích zařízení a automatiky. 3
Opravy složitějších žehlicích strojů a vyvářecích plynových kotlíků bez demontáže elektrických částí apod. 3
Opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů pro domácnost (např. vysavačů, mixérů, žehliček, kuchyňských robotů, vařičů, spirál, remosek, ohřívačů jídel, elektrických páječek a polštářků, ventilátorů, opékačů topinek, čajníků, kávovarů, teplometů, ponorných ohřívačů, grilů, vysoušečů vlasů, spirálových vařičů, šlehačů, kávomlýnků, elektrických natáček, kulem, piezoelektrických zapalovačů, holicích, stříhacích a masážních strojků, horských sluncí, spirálových kamen apod.). 3
Odpojování, výměny a úpravy přívodů a zapojování plynospotřebičů bez elektrických částí. 3
Montáž, seřizování a opravy lyží a bruslí (vázání, hran, skluznic apod.) včetně jejich broušení a vyplétání tenisových raket. 3
Montáž šicích strojů do salónních skříní. 3
Montáž částí obchodního zařízení (např. osazování zkušebních kabin, skříní, regálů, dveří, pokladen apod.). 3
Instalace, běžné opravy a preventivní údržba rotačních čerpadel o tlaku do 1 MPa a o výkonu do 100 l/min, dodávaných vcelku na společných základových deskách s pohonem, a ručních křídlových, dvojčinných a pístových čerpadel se sacími koši. 3
Opravy propan-butanových vařičů, plynospotřebičů (mimo ohřívačů vody a vytápěcích agregátů), hořáků a ventilů. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zraková zátěž x x
Zátěž prachem x x
Zátěž vibracemi x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu 2368H
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení 2344L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345L
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Opravář strojů a zařízení (23-001-H)
 • Zámečník (23-003-H)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.3010 Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování 3 Nutné
e72.D.1001 Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení 3 Nutné
e74.D.3771 Kontrola a provádění funkčních zkoušek strojů, zařízení a výrobních linek 3 Nutné
e74.D.6510 Diagnostikování poruch strojů, zařízení a výrobních linek 3 Nutné
e74.D.2930 Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav strojů a zařízení 3 Nutné
e81.A.4001 Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků 3 Nutné
e72.D.4001 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader 3 Nutné
e81.D.1090 Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 3 Nutné
e74.A.4010 Provádění údržby, rekonstrukcí, oprav a generálních oprav strojů a zařízení 3 Nutné
e74.D.4301 Měření parametrů strojů, zařízení a výrobních linek 3 Nutné
e71.A.1001 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 3 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.