Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Masér

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

péče o tělo

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Masseur

Podřízené specializace

Masér pro klasickou a regenerační masáž , Masér pro sportovní a rekondiční masáž

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101569

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Charakteristika

Rekondiční a sportovní masér provádí neléčebné, sportovní a pohotovostní masáže.

Pracovní činnosti

 • Ruční masáže celého těla jeho jednotlivých částí, zejména svalů, kůže, vaziva, kloubů a páteře.
 • Speciální reflexní masáže.
 • Aplikace masážních přípravků.
 • Tlakové masáže přesně ohraničených míst na povrchu těla (akupresura).
 • Specifické masáže pomocí přístrojů a zařízení.
 • Doporučování cvičení pacientům, učení těmto cvikům.
 • Doporučení kondičních, rekondičních, rehabilitačních, posilovacích, kompenzačních, uvolňovacích cvičení klientů a učení těmto cvikům.
 • Doporučení úpravy stravy, sestavení jídelníčků.
 • Doporučení detoxikačních metod a masáží, potravinových doplňků, bylinných terapií a masáží.
 • Doporučení saunování, včetně infrasauny, biolamp a komplexního zdravého životního stylu.
 • Poskytování rad a doporučení klientům po úrazech, po operacích, preventivní doporučení.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Masér sportovní a rekondiční RVP 69-41-L/02 nejvhodnější
Masér sportovní a rekondiční  RVP 69-41-L/51 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.