Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Lahůdkář

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Pracovník výroby lahůdek , Pracovník výroby rybích lahůdek , Pracovník výroby majonéz a omáček

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100761

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Charakteristika

Lahůdkář zpracovává potraviny živočišného i rostlinného původu včetně ryb a zhotovuje z nich lahůdkářské výrobky.

Pracovní činnosti

 • Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu lahůdkářských výrobků.
 • Příprava polotovarů pro výrobu lahůdkářských a rybích výrobků.
 • Příjem, rozmrazování, kuchání, filetování, vykosťování a další úprava ryb.
 • Výroba lahůdkářských salátů, pomazánek a krémů.
 • Výroba aspiků, majonéz a remulád.
 • Marinování a solení ryb.
 • Zpracování marinovaných a solených ryb.
 • Tepelné opracování (uzení, vaření, pečení, smažení) a zchlazování výrobků z ryb a polotovarů pro výrobu lahůdek.
 • Výroba lahůdkářských výrobků, včetně baget a sendvičů.
 • Aranžování potravin (výroba obložených mis a kusových výrobků).
 • Balení a expedice výrobků.
 • Obsluha strojů a zařízení pro zpracování a balení rybích a lahůdkářských výrobků.
 • Posuzování jakosti surovin, polotovarů a výrobků při zpracování ryb a výrobě lahůdek.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech.
 • Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji lahůdkářských a rybích výrobků.
 • Prodej lahůdkářských a rybích výrobků.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Výrobce potravin RVP 29-51-H/01 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.