Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 100761

Lahůdkář

Lahůdkář zpracovává potraviny rostlinného i živočišného původu a zhotovuje z nich lahůdkářské výrobky studené kuchyně, včetně omáček a majonéz a lahůdkářské výrobky z ryb.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Pracovník výroby majonéz a omáček, Pracovník výroby rybích lahůdek, Pracovník výroby lahůdek, Delicatessen
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu lahůdkářských výrobků.
 • Příprava polotovarů pro výrobu lahůdkářských výrobků.
 • Tepelné opracování a zchlazování výrobků z ryb a polotovarů pro výrobu lahůdek.
 • Obsluha strojů a zařízení pro zpracování a balení lahůdkářských výrobků.
 • Příjem, rozmrazování, kuchání, filetování, vykosťování a další úprava ryb.
 • Zpracování marinovaných a solených ryb.
 • Výroba lahůdkářských salátů, pomazánek a krémů.
 • Výroba plněných baget, chlebíčků, sendvičů a kusových výrobků.
 • Výroba aspiků, remulád, omáček a majonéz.
 • Aranžování potravin a výroba obložených mis.
 • Prodej lahůdkářských výrobků.
 • Posuzování kvality surovin, polotovarů a výrobků při výrobě potravinářských výrobků.
 • Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji lahůdkářských výrobků.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech.

CZ-ISCO

 • 75119 - Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci
 • 7511 - Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7511)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 17 388 Kč 28 170 Kč 37 030 Kč - - -
Ústecký kraj 26 064 Kč 33 245 Kč 43 783 Kč - - -
Jihomoravský kraj 19 804 Kč 25 416 Kč 29 924 Kč - - -
Olomoucký kraj 24 634 Kč 32 983 Kč 45 586 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7511 Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 25 004 Kč -
75119 Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 24 357 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7511 Zpracovatelé masa, ryb a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7511

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kuchař - číšník 65-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce 6552H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Potravinářské práce 29-51-E/02
RVP Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01
RVP Výrobce potravin 29-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce 2951E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce 6552E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce 2951H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník/pracovnice výroby rybích lahůdek (29-028-H)
 • Pracovník/pracovnice výroby majonéz a omáček (29-029-H)
 • Pracovník/pracovnice výroby lahůdek (29-030-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e16.D.3014 Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu lahůdkářských výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e16.A.6308 Příprava zeleninových polotovarů pro výrobu lahůdkářských výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e16.B.1151 Obsluha strojů a zařízení pro zpracování a balení lahůdek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e16.B.1154 Tepelné opracování polotovarů pro výrobu lahůdek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6150 Tepelné opracování výrobků z ryb a polotovarů pro výrobu rybích lahůdek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6300 Marinování a solení ryb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e16.A.6302 Výroba aspiků, majonéz a remulád 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e16.A.6304 Výroba lahůdkářských salátů, pomazánek a krémů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e16.A.6305 Výroba plněných baget, chlebíčků, obložených mís a kusových výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.3907 Posuzování jakosti surovin, polotovarů a výrobků při výrobě potravinářských výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e16.A.6034 Uchovávání, balení a expedice lahůdek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e16.C.3015 Prodej lahůdek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e16.D.8123 Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji lahůdek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.5001 Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.5000 Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářském provozu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11._.0005 technologie potravinářské výroby 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0022 konzervárenská technologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0023 technologie zpracování ryb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0092 hygiena potravin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0002 základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0061 systémy a standardy kvality v potravinářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e14._.0013 technologie výroby pekařských výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e12._.0034 technologie zpracování mléka a výroba mléčných výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e11._.0021 technologie zpracování masa a výroba masných výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e11._.0091 zásady správné hygienické a výrobní praxe 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0006 řízení alergenů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0004 sanitační chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
5.1 Řešení technických problémů 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 1
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf