Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Galvanizér

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

povrchová úprava kovů i nekovových materiálů

Nadřazené povolání:

Zušlechťovač kovů

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Galvanization worker

Příbuzná povolání

Kalič , Smaltér

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2160

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Galvanizér provádí úpravu povrchu součástek, dílů, výrobků, spotřebních předmětů, uměleckých předmětů apod. procesy žárového stříkání, chemickou a elektrochemickou úpravou.

Pracovní činnosti

 • Příprava lázní pro hromadnou a závěsovou chemickou a elektrochemickou povrchovou úpravu.
 • Obsluha vanových, bubnových a poloautomatických zařízení na chemickou úpravu povrchů.
 • Žárové stříkání ruční a mechanizované.
 • Seřizování a obsluha linek.
 • Doseřizování a korekce pokovovacích procesů.
 • Řízení, monitorování a kontrola výrobního provozu z měřicích stanic.
 • Zaznamenávání technických údajů a výrobních výsledků dle technických kritérií a výrobní dokumentace.
 • Obsluha, kontrola a nastavení tlakovzdušného systému – kompresory, rozvody vzduchu.
 • Obsluha, kontrola a nastavení plynového hospodářství (plynová stanice, tlakové láhve) – kyslík a acetylén.
 • Základní údržba zařízení a pomoc při opravách a opětném spouštění zařízení.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Tvrdé chromování tvarově náročných forem, dělených forem nebo součástí s deseti a více tolerovanými rozměry v tolerancích # 0,01 mm včetně zhotovování přípravků a pomocných elektrod. 6
Galvanické pokovování rozměrných otvorů a povrchů tvrdým chromem v tolerancích # 0,02 mm včetně zhotovování přípravků a přídavných elektrod. 5
Řízení pokovování drátů na kontinuální lince s postupnými operacemi tepelného zpracovávání a povrchové úpravy včetně řízení teplot a přípravy pracovních roztoků. 5
Řízení eloxačního procesu ve skupině dvanácti až čtrnácti van z centrálního velínu, doby eloxování, proudové hustoty, seřizování teploty lázní včetně kontroly koncentrace lázní a tloušťky vrstvy. 5
Nanášení elektrotechnické a keramické izolace na TN pas včetně přípravy roztoků. 5
Řízení a obsluha pokovovacího automatu na lesklé pokovování dílců včetně kontroly procesu. 5
Přesné opracovávání nanesené základní vrstvy nebo "Ballardovy slupky" na speciálních zařízeních typu Polishmaster v toleranci # 0,001 mm. 5
Plazmový nástřik tvarově složitých výrobků několika druhy materiálu v požadovaných vrstvách včetně samostatné přípravy. 5
Dálkové řízení elektrolytické úpravy povrchů pokovováním z panelu o šířce nad 510 mm při dodržování drsnosti povrchu cca 1 mikrometr na kontinuální lince se základními postupnými operacemi. 5
Barvení a stínování vrstev anodicky oxidovaných plechů v soustavě lázní ve výrobě přesných barevných stupnic a štítků včetně přípravy lázní. 4
Pozinkování trub máčením v roztavené zinkové lázni včetně její přípravy a udržování. 4
Zinkování rozměrných dílů ponorem do zinkovacích kotlů včetně seřizování a údržby, např. sudů, panelů a pultů. 4
Tvrdé chromování povrchů a funkčních částí dílců nástrojů a měřidel s požadavkem dodržování tolerovaných vrstev nebo dekorativní chromování větších a tvarově složitých dílců se samostatným řízením procesů. 4
Řízení moření trub, profilů, plechů, drátů a ostatních hutních druhovýrobků v mořicích lázních kyselinou solnou a sírovou včetně oplachování, neutralizace, sušení a přípravy mořicích a neutralizačních lázní. 4
Příprava všech druhů galvanických lázní, údržba lázní podle výsledků analýz a předpisů laboratoře. 4
Žárový nástřik s požadavkem dodržování předepsaných tlouštěk vrstev se samostatnou přípravou technologického zařízení. 4
Plazmový nástřik materiálů ve více vrstvách se samostatnou přípravou jader a prášků. 4
Obsluha speciálních výrobních zařízení sloužících k přípravě, expozici, vyvolání a postříbření masteru. Sledování výrobních parametrů a odstraňování drobných poruch jednotlivých procesů, výstupní kontrola a vyhodnocování závad. Příprava výrobních zařízení, tj. nastavování základních parametrů, doplňování komponent a příprava roztoků. 4
Obsluha a seřizování linky na žárové pozinkování, pocínování nebo galvanické pozinkování drátů se současným žíháním a mořením včetně kontroly a regulace teplot. Patentování drátů. 4
Chromování tiskových forem a válců. 4
Galvanické pokovování s používáním tří a více kovů na jeden výrobek, např. hudebních nástrojů, včetně přípravy a seřizování lázní. 4
Galvanické nanášení měděné "Ballardovy slupky" hlubotiskových válců včetně dávkování tvrdicích přísad. 4
Pokovování větších tvarově náročných dílců v programovaných, mechanizovaných a automatizovaných linkách včetně kontroly, doseřizování a korekce pokovovacího procesu. 3
Příprava všech druhů mořicích, fosfátovacích a pokovovacích lázní pro hromadné a závěsové provozy včetně údržby lázní podle výsledků rozborů chemické laboratoře. 3
Chemické nebo elektrochemické pokovování včetně samostatné přípravy lázní, nastavování proudové hustoty s používáním jednoho až dvou kovů na jeden výrobek. 3
Galvanické niklování ocelových jader, nanášení měděné základní vrstvy, broušení kamenem a smirkem, měření včetně oprav hlubotiskových válců. 3
Elektrochemické pokovování součástek natvrdo s jedním až čtyřmi tolerovanými rozměry včetně samostatné přípravy pokovovacích zařízení s dodržováním předepsané tloušťky vrstvy. 3
Pokovování dílců niklem, cínem, mědí, chrómem, lesklým zinkem, stříbrem nebo pokovování vzácnými kovy, zlatem, platinou, rhodiem s kontrolou jakosti povrchu a tloušťky pokovení. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru povrchová úprava, práce při povrchové úpravě KKOV 2359H nejvhodnější
Strojírenské práce RVP 23-51-E/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce KKOV 4154H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovotepec, kovotepecké práce, výroba kovové bižuterie KKOV 2354H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru rytec kovů, rytecké práce KKOV 2353H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru úpravář kovů, úpravářské práce KKOV 2358E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce KKOV 2357H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství KKOV 2355H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru úpravář kovů, úpravářské práce KKOV 2358H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce KKOV 2155H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce KKOV 2152H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru lakýrník, lakýrnické práce KKOV 2361H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě KKOV 2852H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru povrchová úprava, práce při povrchové úpravě KKOV 2359E vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Obsluha plynových zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 21/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

doporučené - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Manipulace s polotovarem nebo výrobkem
Příprava lázní pro moření, fosfátování, eloxování
Seřizování, ošetřování a údržba strojů, zařízení, nářadí a pomůcek pro chemické, elektrochemické a žárové vytváření povlaků
Příprava povrchů součástí před povrchovými úpravami, opalování, odrezování, odmašťování apod.
Konečná úprava zpracovaných součástí (např. leštění dekorativních povlaků, barvení eloxovaných vrstev)
Pokovování součástí roztavenými kovy
Obsluha zařízení pro chemické, elektrochemické a žárové vytváření povlaků
Orientace v normách a v technických podkladech pro chemické, elektrochemické a žárové vytváření povlaků
Měření a kontrola výsledků, tloušťky nanesené vrstvy a jakosti povrchu
Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
Měření a kontrola výsledků tlouštky nanesené vrstvy a jakosti povrchu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie povrchových úprav kovů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže (odolnost)
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání (učení)
Kompetence k flexibilitě (přizpůsobivost)
Kompetence ke kreativitě (tvořivost)
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci (vyjadřování)
Kompetence ke kooperaci (spolupráce)
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích (rozhled)
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu (činorodost)
Kompetence k plánování a organizování práce (systematičnost)
Kompetence k řešení problémů (rozhodnost)
Kompetence k samostatnosti (soběstačnost)
Kompetence k výkonnosti (produktivita)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Celková fyzická zátěž
Zátěž chemickými látkami
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Duševní zátěž
Práce ve výškách
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Zraková zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž prachem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů (CZ-ISCO 8122)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 29 269 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 736 Kč do 40 612 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů (CZ-ISCO 81222)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 28 719 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 133 Kč do 41 131 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.