Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 2160

Galvanizér

Galvanizér provádí úpravu povrchu součástek, dílů, výrobků, spotřebních předmětů, uměleckých předmětů apod. procesy žárového stříkání, chemickou a elektrochemickou úpravou.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: povrchová úprava kovů i nekovových materiálů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Galvanization worker
Nadřízené povolání: Zušlechťovač kovů
Příbuzné specializace: Kalič, Smaltér
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava lázní pro hromadnou a závěsovou chemickou a elektrochemickou povrchovou úpravu.
 • Obsluha vanových, bubnových a poloautomatických zařízení na chemickou úpravu povrchů.
 • Žárové stříkání ruční a mechanizované.
 • Seřizování a obsluha linek.
 • Doseřizování a korekce pokovovacích procesů.
 • Řízení, monitorování a kontrola výrobního provozu z měřicích stanic.
 • Zaznamenávání technických údajů a výrobních výsledků dle technických kritérií a výrobní dokumentace.
 • Obsluha, kontrola a nastavení tlakovzdušného systému – kompresory, rozvody vzduchu.
 • Obsluha, kontrola a nastavení plynového hospodářství (plynová stanice, tlakové láhve) – kyslík a acetylén.
 • Základní údržba zařízení a pomoc při opravách a opětném spouštění zařízení.

CZ-ISCO

 • 81222 - Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
 • 8122 - Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů (CZ-ISCO 8122)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 24 139 Kč 30 444 Kč 40 304 Kč - - -
Plzeňský kraj 18 053 Kč 31 029 Kč 42 705 Kč - - -
Ústecký kraj 22 973 Kč 29 724 Kč 39 437 Kč - - -
Královéhradecký kraj 20 620 Kč 27 624 Kč 43 554 Kč - - -
Kraj Vysočina 22 807 Kč 29 218 Kč 36 067 Kč - - -
Zlínský kraj 24 697 Kč 32 868 Kč 43 983 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8122 Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 29 269 Kč -
81222 Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 28 719 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8122 Obsluha zařízení na povrchovou úpravu kovů http://data.europa.eu/esco/isco/C8122

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x x
Zátěž teplem x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž prachem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenské práce 23-51-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru povrchová úprava, práce při povrchové úpravě 2359H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce 4154H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovotepec, kovotepecké práce, výroba kovové bižuterie 2354H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru rytec kovů, rytecké práce 2353H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru úpravář kovů, úpravářské práce 2358E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce 2357H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství 2355H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru úpravář kovů, úpravářské práce 2358H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce 2155H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce 2152H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru lakýrník, lakýrnické práce 2361H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě 2852H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru povrchová úprava, práce při povrchové úpravě 2359E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Galvanizér/galvanizérka (23-060-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e73.A.6012 Manipulace s polotovarem nebo výrobkem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1082 Obsluha zařízení pro chemické, elektrochemické a žárové vytváření povlaků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.A.4094 Příprava lázní pro moření, fosfátování, eloxování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.1062 Orientace v normách a v technických podkladech pro chemické, elektrochemické a žárové vytváření povlaků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4082 Seřizování, ošetřování a údržba strojů, zařízení, nářadí a pomůcek pro chemické, elektrochemické a žárové vytváření povlaků 1 CompetenceSuitabilityEnum.1
e73.A.2085 Příprava povrchů součástí před povrchovými úpravami, opalování, odrezování, odmašťování apod. 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.D.4312 Měření a kontrola výsledků, tloušťky nanesené vrstvy a jakosti povrchu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.1092 Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.A.2084 Konečná úprava zpracovaných součástí (např. leštění dekorativních povlaků, barvení eloxovaných vrstev) 1 CompetenceSuitabilityEnum.1
e73.A.2001 Pokovování součástí roztavenými kovy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.D.4311 Měření a kontrola výsledků tlouštky nanesené vrstvy a jakosti povrchu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73._.0055 technologie povrchových úprav kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.