Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Frézař

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

obrábění kovů, výroba nástrojů

Nadřazené povolání:

Obráběč kovů

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Seřizovač fréz,  Obsluha fréz,  Milling cutter operator

Příbuzná povolání

Soustružník kovů , Pomocný pracovník obrábění kovů , Vrtař , Brusič kovů , Seřizovač konvenčních obráběcích strojů , Operátor NC strojů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2061

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Frézař seřizuje a obsluhuje konvenční i číslicově řízené obráběcí stroje, provádí práce nutné při frézování, hoblování, obrážení, protahování nebo protlačování součástí.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Určení parametrů řezu a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
 • Seřízení frézovacích strojů a výrobního procesu na požadované tolerance.
 • Kontrola používání řezacích nástrojů a nastavení a řízení strojů pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Odzkoušení vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Frézování ozubení spirálově do šípu kuželových ozubených kol ve stupni přesnosti 5. 7
Frézování tvaru zápustek nebo vstřikovacích forem hotově pro tvary s více než 10 na sebe navazujícími plochami. 7
Frézování zápustek a forem pro nejsložitější dílce, např. zalomené hřídele, turbínové lopatky apod. 7
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.). 7
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 5 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.). 7
Hoblování drážek, vybrání, osazení a prizmatických vedení v přesnosti IT 6 a hoblování klínů nebo úkosů (mimo úkosů pro svár). 7
Hoblování drážek, vybrání, osazení a prizmatických vedení v přesnosti IT 6 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 7
Hoblování pěti a více různorodých ploch nebo hoblování drážek, vybrání, osazení a prizmatických vedení v přesnosti IT 6 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh. 7
Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 7
Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6 při používání dělicího zařízení. 7
Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 8 - 7 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 7
Hoblování skříňových součástí v přesnosti IT 8 - 7 o tloušťce stěny do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm a větší (mimo úkosů pro svár) s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 7
Hoblování v přesnosti IT 6 součástí o tloušťce do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování skříňových součástí o tloušťce stěny do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm a větší (mimo úkosů pro svár) obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 7
Frézování na konvenčních kopírovacích frézkách v přesnosti IT 7 a vyšší. 6
Frézování pěti a více různorodých ploch na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 bez dělicího zařízení. 6
Frézování pěti a více různorodých ploch na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 bez dělicího zařízení s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.). 6
Frézování přímých a šikmých ozubení kuželových kol o průměrech nad 500 mm ve stupni přesnosti 6. 6
Frézování tvarových závitů v přesnosti 5 h a vyšší. 6
Frézování zápustek a forem pro dílce, např. ojnic, kladek, těles ventilů apod. 6
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.) obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.). 6
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu. 6
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 5. 6
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 11 - 9 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.) obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Obrážení pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 12 - 11 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Obrážení pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 8 - 7. 6
Obrážení přímých a šikmých ozubení ozubených kol o průměrech nad 700 mm ve stupni přesnosti 5. 6
Obrážení v přesnosti IT 10 - 9 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole a obrážení drážek pro péra nebo klíny v kuželu nebo obrážení drážek třikrát delších než průměr náboje. 6
Obrážení v přesnosti IT 10 - 9 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole a obrážení pěti a více různorodých ploch. 6
Obrážení v přesnosti IT 8 - 7 tvarů podle orýsování (např. vaček) nebo obrážení prizmatických vedení. 6
Hoblování drážek, vybrání, osazení a prizmatických vedení v přesnosti IT 8 - 7 a hoblování klínů nebo úkosů (kromě úkosů pro svár). 6
Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6. 6
Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 8 - 7 při používání dělicího zařízení. 6
Hoblování v přesnosti IT 6 při používání dělicího zařízení. 6
Hoblování v přesnosti IT 8 - 7 součástí o tloušťce do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování skříňových součástí o tloušťce stěny do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm a větší (mimo úkosů pro svár) obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Frézování pěti a více různorodých ploch na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 bez dělicího zařízení. 5
Frézování šnekových kol odvalovací frézou ve stupni přesnosti 6 - 5. 5
Frézování tvarových závitů závitovými frézami v přesnosti 6 h a nižší nebo frézování vícechodných tvarových závitů nožovou hlavou hotově. 5
Frézování vaček nad tři rádiusové přechody. 5
Frézování vícechodných M závitů na závitových frézkách. 5
Frézování zápustek a forem pro dílce, např. montážní jednostranné klíče, páky, čepy apod. 5
Frézování na konvenčních kopírovacích frézkách v přesnosti IT 11 - 8. 5
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.). 5
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu. 5
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 5
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6. 5
Frézování drážek, vybrání, osazení nebo úkosů na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 bez dělicího zařízení. 5
Broušení na hoblovacích strojích přídavným brousicím zařízením včetně rybinových ploch v rovinnosti 0,1/1000 mm. 5
Obrážení pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 10 - 9. 5
Obrážení v přesnosti IT 10 - 9 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 5
Obrážení v přesnosti IT 10 - 9 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole. 5
Obrážení v přesnosti IT 8 - 7. 5
Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 - 7 ve dvou a více polohách a postupné protahování nebo protlačování dvěma a více trny. 5
Hoblování drážek, vybrání, osazení a prizmatických vedení v přesnosti IT 8 - 7 nebo hoblování klínů nebo úkosů (mimo úkosů pro svár). 5
Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 8 - 7. 5
Hoblování rádiusů v přesnosti IT 8 - 7 pomocí kopírovacího zařízení. 5
Hoblování v přesnosti IT 6. 5
Hoblování v přesnosti IT 8 - 7 při používání dělicího zařízení. 5
Hoblování v přesnosti IT 8 - 7 součástí o tloušťce do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování skříňových součástí o tloušťce stěny do 30 mm a šířce 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm (mimo úkosů pro svár). 5
Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 - 7 ve dvou a více polohách obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 5
Frézování na konvenčních kopírovacích frézkách v přesnosti IT 12. 4
Frézování pěti a více různorodých ploch na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 11 - 9 bez dělicího zařízení. 4
Frézování přímých nebo šikmých ozubení ozubených kol o průměrech do 700 mm ve stupni přesnosti 6. 4
Frézování tvarových závitů závitovými frézami s přídavkem nebo frézování jednochodých tvarových závitů nožovou hlavou hotově. 4
Frézování vaček do tří rádiusových přechodů. 4
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7. 4
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 11 - 9 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu. 4
Frézování M, W nebo G závitů na závitových frézkách. 4
Frézování dvojitě šikmých ozubení (přerušený šíp) ozubených kol o průměrech do 500 mm ve stupni přesnosti 5 - 8 s přídavky pro broušení. 4
Obrážení v přesnosti IT 10 - 9. 4
Obrážení v přesnosti IT 12 - 11 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 4
Obrážení v přesnosti IT 12 - 11 podle orýsování (např. vaček) nebo obrážení prizmatických vedení. 4
Obrážení v přesnosti IT 12 - 11 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole. 4
Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 - 7 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 4
Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 - 7 ve dvou a více polohách nebo protlačování dvěma a více trny. 4
Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 12 - 9. 4
Hoblování v přesnosti IT 12 - 9 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 4
Hoblování v přesnosti IT 12 - 9 součástí o tloušťce do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování skříňových součástí o tloušťce stěny do 30 mm a šířce 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm a větší mimo úkosů pro svár. 4
Hoblování v přesnosti IT 8 - 7. 4
Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 12 - 11 při dvou a více polohách nebo postupné protahování nebo protlačování dvěma a více trny obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 4
Frézování na konvenčních portálových frézkách v přesnosti IT 12. 3
Frézování přímých a šikmých ozubení ozubených kol o průměrech do 700 mm ve stupni přesnosti 5 - 8 s přídavky na brus. 3
Frézování řetězových ozubených kol o průměrech do 700 mm ve stupni přesnosti 6 - 8. 3
Frézování více různorodých ploch na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 bez dělicího zařízení. 3
Frézování na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu nebo frézování ve šroubovici bez ohledu na počet frézovaných ploch. 3
Frézování na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 3
Frézování na konvenčních frézkách v přesnosti IT 11 - 9. 3
Frézování drážek, vybrání, osazení nebo úkosů na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 bez dělicího zařízení. 3
Elektrojiskrové zhotovení průchozího otvoru. 3
Frézování zářezů matic a čtyř- a vícehranů pro klíče na konvenčních frézkách bez ohledu na IT. 3
Obrábění na číslicově řízených frézkách jednoho rozměru v přesnosti IT 11 a nižší. 3
Obrážení v přesnosti IT 12 - 11. 3
Hoblování v přesnosti IT 12 - 9. 3
Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 - 7. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce KKOV 2356H nejvhodnější
Obráběč kovů RVP 23-56-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce KKOV 2352H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce KKOV 2352E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce KKOV 2356E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce KKOV 2366H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
modifikace programů pro CNC frézky, hoblovky, obrážečky a protahovačky
Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací
Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním
Volba postupu práce a technologických podmínek frézování, hoblování, protahování a obrážení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
Obsluha CNC frézek
Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček
Obsluha frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček
Ošetřování a údržba různých frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček
Ošetřování a údržba CNC frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství
technologie frézování

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž hlukem
Celková fyzická zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (CZ-ISCO 7223)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 759 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 657 Kč do 48 235 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (CZ-ISCO 72232)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 621 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 026 Kč do 48 353 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (CZ-ISCO 72237)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 33 768 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 541 Kč do 52 317 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.