Typ JP ID
Specializace 2061

Frézař

Frézař seřizuje a obsluhuje konvenční i číslicově řízené obráběcí stroje, provádí práce nutné při frézování, hoblování, obrážení, protahování nebo protlačování součástí.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: obrábění kovů, výroba nástrojů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Seřizovač fréz, Obsluha fréz, Milling cutter operator
Nadřízené povolání: Obráběč kovů
Příbuzné specializace: Soustružník kovů, Pomocný pracovník obrábění kovů, Vrtař, Brusič kovů, Seřizovač konvenčních obráběcích strojů, Operátor NC strojů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Určení parametrů řezu a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
 • Seřízení frézovacích strojů a výrobního procesu na požadované tolerance.
 • Kontrola používání řezacích nástrojů a nastavení a řízení strojů pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Odzkoušení vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 72232 - Seřizovači a obsluha konvenčních fréz
 • 72237 - Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů
 • 7223 - Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (CZ-ISCO 7223)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 27 529 Kč 40 239 Kč 63 789 Kč - - -
Jihočeský kraj 19 383 Kč 32 093 Kč 42 660 Kč - - -
Plzeňský kraj 27 308 Kč 35 478 Kč 49 595 Kč - - -
Ústecký kraj 27 077 Kč 34 528 Kč 44 788 Kč - - -
Liberecký kraj 24 444 Kč 32 407 Kč 46 831 Kč - - -
Královéhradecký kraj 22 167 Kč 32 485 Kč 61 796 Kč - - -
Pardubický kraj 20 919 Kč 30 936 Kč 42 838 Kč - - -
Kraj Vysočina 22 326 Kč 31 459 Kč 41 271 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 827 Kč 30 830 Kč 43 252 Kč - - -
Olomoucký kraj 22 811 Kč 32 355 Kč 48 269 Kč - - -
Zlínský kraj 22 738 Kč 30 983 Kč 44 756 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 235 Kč 32 773 Kč 42 200 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7223 Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 32 759 Kč -
72232 Seřizovači a obsluha konvenčních fréz 32 621 Kč -
72237 Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů 33 768 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.). 7
Hoblování drážek, vybrání, osazení a prizmatických vedení v přesnosti IT 6 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 7
Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 8 - 7 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 7
Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 7
Hoblování v přesnosti IT 6 součástí o tloušťce do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování skříňových součástí o tloušťce stěny do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm a větší (mimo úkosů pro svár) obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 7
Frézování tvaru zápustek nebo vstřikovacích forem hotově pro tvary s více než 10 na sebe navazujícími plochami. 7
Hoblování pěti a více různorodých ploch nebo hoblování drážek, vybrání, osazení a prizmatických vedení v přesnosti IT 6 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh. 7
Frézování zápustek a forem pro nejsložitější dílce, např. zalomené hřídele, turbínové lopatky apod. 7
Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6 při používání dělicího zařízení. 7
Hoblování drážek, vybrání, osazení a prizmatických vedení v přesnosti IT 6 a hoblování klínů nebo úkosů (mimo úkosů pro svár). 7
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 5 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.). 7
Frézování ozubení spirálově do šípu kuželových ozubených kol ve stupni přesnosti 5. 7
Hoblování skříňových součástí v přesnosti IT 8 - 7 o tloušťce stěny do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm a větší (mimo úkosů pro svár) s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 7
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 5. 6
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu. 6
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.). 6
Frézování na konvenčních kopírovacích frézkách v přesnosti IT 7 a vyšší. 6
Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6. 6
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 11 - 9 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.) obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.) obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Obrážení pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 12 - 11 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Obrážení pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 8 - 7. 6
Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 8 - 7 při používání dělicího zařízení. 6
Obrážení přímých a šikmých ozubení ozubených kol o průměrech nad 700 mm ve stupni přesnosti 5. 6
Frézování zápustek a forem pro dílce, např. ojnic, kladek, těles ventilů apod. 6
Obrážení v přesnosti IT 8 - 7 tvarů podle orýsování (např. vaček) nebo obrážení prizmatických vedení. 6
Frézování pěti a více různorodých ploch na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 bez dělicího zařízení. 6
Frézování pěti a více různorodých ploch na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 bez dělicího zařízení s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.). 6
Frézování přímých a šikmých ozubení kuželových kol o průměrech nad 500 mm ve stupni přesnosti 6. 6
Hoblování v přesnosti IT 8 - 7 součástí o tloušťce do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování skříňových součástí o tloušťce stěny do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm a větší (mimo úkosů pro svár) obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Hoblování drážek, vybrání, osazení a prizmatických vedení v přesnosti IT 8 - 7 a hoblování klínů nebo úkosů (kromě úkosů pro svár). 6
Frézování tvarových závitů v přesnosti 5 h a vyšší. 6
Obrážení v přesnosti IT 10 - 9 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole a obrážení pěti a více různorodých ploch. 6
Hoblování v přesnosti IT 6 při používání dělicího zařízení. 6
Obrážení v přesnosti IT 10 - 9 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole a obrážení drážek pro péra nebo klíny v kuželu nebo obrážení drážek třikrát delších než průměr náboje. 6
Hoblování drážek, vybrání, osazení a prizmatických vedení v přesnosti IT 8 - 7 nebo hoblování klínů nebo úkosů (mimo úkosů pro svár). 5
Obrážení v přesnosti IT 10 - 9 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole. 5
Obrážení pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 10 - 9. 5
Obrážení v přesnosti IT 8 - 7. 5
Frézování drážek, vybrání, osazení nebo úkosů na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 bez dělicího zařízení. 5
Obrážení v přesnosti IT 10 - 9 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 5
Broušení na hoblovacích strojích přídavným brousicím zařízením včetně rybinových ploch v rovinnosti 0,1/1000 mm. 5
Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 8 - 7. 5
Frézování vícechodných M závitů na závitových frézkách. 5
Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 - 7 ve dvou a více polohách obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 5
Frézování pěti a více různorodých ploch na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 bez dělicího zařízení. 5
Hoblování v přesnosti IT 8 - 7 součástí o tloušťce do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování skříňových součástí o tloušťce stěny do 30 mm a šířce 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm (mimo úkosů pro svár). 5
Hoblování v přesnosti IT 8 - 7 při používání dělicího zařízení. 5
Frézování šnekových kol odvalovací frézou ve stupni přesnosti 6 - 5. 5
Hoblování v přesnosti IT 6. 5
Frézování tvarových závitů závitovými frézami v přesnosti 6 h a nižší nebo frézování vícechodných tvarových závitů nožovou hlavou hotově. 5
Frézování vaček nad tři rádiusové přechody. 5
Frézování zápustek a forem pro dílce, např. montážní jednostranné klíče, páky, čepy apod. 5
Hoblování rádiusů v přesnosti IT 8 - 7 pomocí kopírovacího zařízení. 5
Frézování na konvenčních kopírovacích frézkách v přesnosti IT 11 - 8. 5
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.). 5
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu. 5
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 5
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6. 5
Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 - 7 ve dvou a více polohách a postupné protahování nebo protlačování dvěma a více trny. 5
Hoblování v přesnosti IT 12 - 9 součástí o tloušťce do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování skříňových součástí o tloušťce stěny do 30 mm a šířce 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm a větší mimo úkosů pro svár. 4
Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 12 - 9. 4
Hoblování v přesnosti IT 8 - 7. 4
Hoblování v přesnosti IT 12 - 9 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 4
Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 - 7 ve dvou a více polohách nebo protlačování dvěma a více trny. 4
Frézování na konvenčních kopírovacích frézkách v přesnosti IT 12. 4
Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 - 7 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 4
Frézování dvojitě šikmých ozubení (přerušený šíp) ozubených kol o průměrech do 500 mm ve stupni přesnosti 5 - 8 s přídavky pro broušení. 4
Frézování pěti a více různorodých ploch na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 11 - 9 bez dělicího zařízení. 4
Frézování přímých nebo šikmých ozubení ozubených kol o průměrech do 700 mm ve stupni přesnosti 6. 4
Frézování tvarových závitů závitovými frézami s přídavkem nebo frézování jednochodých tvarových závitů nožovou hlavou hotově. 4
Frézování vaček do tří rádiusových přechodů. 4
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 - 7. 4
Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 11 - 9 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu. 4
Frézování M, W nebo G závitů na závitových frézkách. 4
Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 12 - 11 při dvou a více polohách nebo postupné protahování nebo protlačování dvěma a více trny obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 4
Obrážení v přesnosti IT 10 - 9. 4
Obrážení v přesnosti IT 12 - 11 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 4
Obrážení v přesnosti IT 12 - 11 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole. 4
Obrážení v přesnosti IT 12 - 11 podle orýsování (např. vaček) nebo obrážení prizmatických vedení. 4
Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 - 7. 3
Frézování na konvenčních portálových frézkách v přesnosti IT 12. 3
Frézování přímých a šikmých ozubení ozubených kol o průměrech do 700 mm ve stupni přesnosti 5 - 8 s přídavky na brus. 3
Frézování řetězových ozubených kol o průměrech do 700 mm ve stupni přesnosti 6 - 8. 3
Frézování drážek, vybrání, osazení nebo úkosů na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 bez dělicího zařízení. 3
Elektrojiskrové zhotovení průchozího otvoru. 3
Frézování více různorodých ploch na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 bez dělicího zařízení. 3
Hoblování v přesnosti IT 12 - 9. 3
Obrábění na číslicově řízených frézkách jednoho rozměru v přesnosti IT 11 a nižší. 3
Frézování zářezů matic a čtyř- a vícehranů pro klíče na konvenčních frézkách bez ohledu na IT. 3
Obrážení v přesnosti IT 12 - 11. 3
Frézování na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 3
Frézování na konvenčních frézkách v přesnosti IT 11 - 9. 3
Frézování na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu nebo frézování ve šroubovici bez ohledu na počet frézovaných ploch. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Celková fyzická zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obráběč kovů 23-56-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce 2356H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce 2352H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce 2352E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce 2356E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Frézař kovů (23-023-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e72.D.7092 modifikace programů pro CNC frézky, hoblovky, obrážečky a protahovačky 3 Výhodné
e72.B.2012 Obsluha CNC frézek 3 Výhodné
e72.B.4002 Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček 3 Nutné
e72.D.1011 Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací 3 Nutné
e72.D.2901 Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním 3 Nutné
e72.D.2912 Volba postupu práce a technologických podmínek frézování, hoblování, protahování a obrážení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů 3 Nutné
e72.D.4004 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 3 Nutné
e71.B.1030 Obsluha frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček 3 Nutné
e74.A.4009 Ošetřování a údržba různých frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček 3 Nutné
e74.A.4033 Ošetřování a údržba CNC frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e75._.0008 nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství 3 Nutné
e72._.0043 technologie frézování 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.