Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Zahradník

Odborný směr:

Zemědělství a veterinární péče

Odborný podsměr:

rostlinná výroba

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Arboriculturist,  Truck farmer,  Seedsman,  Plant breeder,  Gardener,  Florist,  Pěstitel

Podřízené specializace

Ovocnář , Školkař , Sadovník , Florista , Zelinář , Květinář , Krajinář , Greenkeeper

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

3

Datum zveřejnění

27. 9. 2012

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Zahradník pěstuje zeleninu, okrasné rostliny a další rostliny, náležející k zahradní produkci.

Pracovní činnosti

 • Ošetřování rostlin během vegetace a jejich ochrana proti chorobám a škůdcům.
 • Sklízeň, transport a skladování produktů.
 • Příprava produktů pro trh a jejich expedice.
 • Kontrola, údržba a drobné opravy zahradnického nářadí a strojů.
 • Kultivace rostlin.
 • Příprava a zpracování půdy pro zahradní kultury.
 • Množení zahradních kultur a jejich výsev či výsadba.
 • Zavlažování a odvodňování zahradních kultur.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Práce v laboratoři za použití speciálních vysoce odborných technologií při rozmnožování rostlin metodou "in vitro", např. Orchideaceae, kapradiny, masožravé rostliny apod.. 7
Řízení a organizace časového a technologického postupu prací při pěstování náročných druhů rostlin pod sklem, např. růží, karafiátů, gerber, Orchideaceae, kaktusů apod., náročných školkařských výpěstků (konifer a skalniček), množení náročných kultur na podnožích (roubování konifer apod.) a při umělém ovlivňování růstu a květu rostlin (termínovaná kultura). 6
Mechanizované práce v zelinářství (např. setí, sázení, kultivace, chemická ochrana závěsnými samojízdnými postřikovači apod.). 5
Pěstování a tvarování zvlášť náročných druhů rostlin, např. Azalea indicia, Cyklamen persicum, Carmella, Gloxinia, Anthurium, Croton, Pointsetia apod., včetně přípravy půdy, ručního setí a ošetřování zvlášť náročných druhů setých pod lupou, např. orchidejí, Gloxínií, Begonií, kaktusů apod.. 5
Roubování a očkování speciálních druhů okrasných dřevin, např. Azalea, Picea pungeus, Wistaria chinensis, Rosa v druzích Paeonia arborescens, Clematis v druzích Gypsophila, Rododendron, kaktusů apod.. 5
Určeni druhu a dávky chemických ochranných přípravků při pěstovaní zeleniny. 5
Chemické postřiky, dezinfekce půdy, konzervace stromů a přihnojování všech zahradnických kultur včetně stanovování druhu prostředků, dávek a doby aplikace. 4
Kladení travnatých povrchů sportovních hřišť budovaných osevem s určováním postupů prací, způsobů ošetřování, přihnojování, kosení apod.. 4
Množení, hrnkování, přesazování a přepichování pinzetou náročných druhů rostlin (např. Hortensia, Aucuba, Laurus, Sanseviera, Aralia, Pelargonia, Diffenbachia, Pandanus, Philodendron apod.). 4
Ošetřování a regulace rychlého růstu rostlin, květin a cibulovin, např. hyacint, tulipánů, narcisů, šeříků a konvalinek, s úpravou vlhkosti, teploty a světla v pařeništích a sklenících podle doby kvetení a expedice výpěstků. 4
Řízení, příprava a provádění prací ve sklenících a fóliovnících (např. výsadba, příprava a provádění hnojivých zálivek, vyštipování paprik a okurek apod.). 4
Výchovný a udržovací řez ovocných a okrasných dřevin podle druhů nebo odrůd včetně klasifikace školkařských výpěstků. 4
Zhotovování individuálních svatebních kytic, slavnostních květinových darů, věnců a kytic, aranžování výzdob interiérů slavnostních, recepčních a pohřebních síní a výsadba květinových barevně sladěných skupin v exteriérech, uspořádaných do ornamentů a váz podle návrhů architekta nebo přání zákazníka. 4
Zhotovování zahradnických výrobků (kytic a věnců ze sušených, preparovaných a umělých květů) pro příležitosti svátků velikonočních a vánočních a společenských slavností. 4
Ochranné postřiky a jejich příprava, dezinfekce půdy párou a aplikace výživných látek v různém skupenství rostlinám při využívání různých technických prostředků včetně malotraktorů. 3
Provádění postřiků proti chorobám a škůdcům, dezinfekce půdy parou a aplikace výživných látek v různém skupenství rostlinám při využívání různých technických prostředků. 3
Přepichování sazenic. 3
Příprava a kultivování půdy malou mechanizací, např. malotraktorem Terra a Mondial, pro zakládání trávníků, květinových záhonů, trvalek, léčivých bylin apod.. 3
Sestavování a obsluha závlahových souprav. 3
Sklizeň zeleniny a plodů ve sklenících a fóliovnících. 3
Výběr, řez, třídění včetně odštipování výhonků, poupat i stvolů a expedice květin, např. cibulových rostlin (narcisů, tulipánů a gladiol), s rozlišováním jakostních norem, static, slaměnek a květin hrnkových. 3
Vysazování a vyštipování zeleniny. 3
Vysazování ovocných a okrasných stromů včetně úpravy kořenů a nadzemních částí. 3
Výsev semen secím strojem, např. květin a zeleniny. 3
Zakládání pařenišť a výměna pařeništní země. 3
Zhotovování zahradnických výrobků (kytice, věnce). 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce KKOV 4152H nejvhodnější
Zahradník RVP 41-52-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce KKOV 4151H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce KKOV 4152E vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Setí, vysazování a rozmnožování květin, okrasných keřů a stromů
Hnojení a postřikování květin, okrasných keřů a stromů
Péče o květiny, okrasné keře a stromy
Rozmnožování rostlin v laboratoři metodou „in vitro“
Rozmnožování rostlin v laboratoři metodou „in vitro“
Zhotovování kytic, věnců a aranžování výzdob
Prořezávání, vyvazování, úprava kořenů, roubování a očkování ovocných i okrasných dřevin včetně výstupu do korun stromů
Sklizeň, skladování a expedice květin a dalších zahradnických produktů a jejich úpravy pro prodej
Sázení zeleniny
Kultivační práce s ručním nářadím
Seřizování, ošetřování a údržba ručního nářadí, zahradnických strojů a zařízení využitelných v ochraně rostlin
Výživa a hnojení zahradnických rostlin
Zpracovávání technologického i časového postupu při pěstování a množení náročných rostlin (orchideje, kaktusy, konifery, skalničky)
Posuzování půdy pro pěstování různých druhů zeleniny a procesu jejich růstu a zrání
Třídění výhonků, poupat, stvolů a květin podle jakostních norem
Posuzování půdy pro pěstování různých druhů květin a okrasných rostlin, keřů a stromů a procesu jejich růstu
Obsluha mechanizační techniky pro obdělávání sadů a zahrad
Řízení a obsluha malotraktorů, sekaček, křovinořezů a jiné drobné zahradnické mechanizace

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
zelinářství
ovocnictví
květinářství
trávníkářství
ekonomika, řízení a plánování v zahradnické produkci
zásady pěstování okrasných rostlin
metody a techniky údržby parku
pedologie

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Bezpečnost
Ochrana zařízení
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana životního prostředí
Řešení problémů
Řešení technických problémů

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž invazivními alergeny
Celková fyzická zátěž
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž teplem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž chladem
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Duševní zátěž
Práce ve výškách
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.