Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Vrtař

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

obrábění kovů, výroba nástrojů

Nadřazené povolání:

Obráběč kovů

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Drilling machine operator

Příbuzná povolání

Soustružník kovů , Pomocný pracovník obrábění kovů , Frézař , Brusič kovů , Seřizovač konvenčních obráběcích strojů , Operátor NC strojů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2063

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Vrtař seřizuje a obsluhuje konvenční a číslicově řízené vrtací stroje, provádí práce nutné při vrtání, vystružování děr a řezání závitů na kovových součástech, dílech strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Určení parametrů řezu a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
 • Seřízení vrtacích strojů a výrobního procesu na požadované tolerance.
 • Kontrola používání řezacích nástrojů a nastavení a řízení strojů pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Odzkoušení vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Obrábění čtyř a více průměrů na souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 5. 7
Obrábění čtyř a více průměrů a obrábění ve čtyřech a více polohách na konvenčních vrtačkách a souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7, je-li vrtání děr pod stanoveným úhlem a hmotnost obrobků nad 500 kg. 7
Obrábění čtyř a více průměrů na konvenčních vrtačkách a souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 6 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 7
Obrábění na souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 4 a vyšší. 7
Obrábění ve čtyřech a více polohách na souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 5. 7
Vystružování děr v přesnosti IT 7 a vyšší při obrábění čtyř a více průměrů a obrábění ve čtyřech a více polohách. 6
Obrábění čtyř a více průměrů na konvenčních vrtačkách a souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 6. 6
Obrábění čtyř a více průměrů a obrábění ve čtyřech a více polohách na konvenčních vrtačkách a souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7. 6
Obrábění na konvenčních vrtačkách a souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 6 při vrtání děr, je-li D : l v poměru 1 : 20 a vyšším. 6
Obrábění ve čtyřech a více polohách na konvenčních vrtačkách a souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 6. 6
Obrábění na konvenčních vrtačkách a souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 6 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Obrábění na konvenčních vrtačkách a souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 5. 6
Obrábění čtyř a více průměrů na konvenčních vrtačkách a souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 6
Obrábění na konvenčních vrtačkách v přesnosti IT 11 - 9 při vypichování děr nožem obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 5
Obrábění na konvenčních souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 5
Obrábění na konvenčních souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 6. 5
Obrábění čtyř a více průměrů na konvenčních souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7. 5
Obrábění čtyř a více průměrů a obrábění ve čtyřech a více polohách na konvenčních souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9. 5
Vystružování děr v přesnosti IT 7 a vyšší, je-li tolerance roztečí ± 0,2 mm bez přípravku. 5
Obrábění na konvenčních souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9 při vrtání děr obrobků o hmotnosti nad 500 kg, je-li D : l v poměru 1 : 20 a vyšším. 5
Obrábění ve čtyřech a více polohách na konvenčních souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7. 5
Vystružování děr tří a více průměrů nebo více než deseti děr v přesnosti IT 7 a vyšší. 5
Obrábění na konvenčních vrtačkách v přesnosti IT 6. 5
Obrábění na konvenčních vrtačkách v přesnosti IT 8 - 7 při opracovávání děr nožem. 5
Obrábění přerušovaných ploch na konvenčních souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7. 5
Vystružování děr tří a více průměrů nebo více než deseti děr v přesnosti IT 8 a nižší, je-li tolerance roztečí ± 0,2 mm bez přípravku. 5
Obrábění na konvenčních souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9 při obrábění čtyř a více průměrů. 4
Obrábění na konvenčních vrtačkách v přesnosti IT 8 - 7. 4
Obrábění na konvenčních souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 - 7. 4
Vystružování děr v přesnosti IT 7 a vyšší. 4
Obrábění na konvenčních vrtačkách v přesnosti IT 11 - 9 při toleranci roztečí děr ± 0,2 mm bez přípravku. 4
Obrábění na konvenčních vrtačkách v přesnosti IT 11 - 9 při vrtání tří a více průměrů nebo vrtání více než deseti děr. 4
Vrtání děr a řezání tří a více různých závitů nebo řezání více než deseti závitů na konvenčních vrtačkách. 4
Obrábění na konvenčních vrtačkách v přesnosti IT 11 - 9 při vzájemném průniku dvou a více děr. 4
Obrábění na konvenčních vrtačkách v přesnosti IT 11 - 9 vypichováním děr nožem. 4
Vystružování děr tří a více průměrů nebo více než deseti děr při předepsané souososti nebo kolmosti v přesnosti IT 8 a nižší. 4
Řezání závitů na konvenčních vrtačkách obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 4
Obrábění na konvenčních vrtačkách v přesnosti IT 12 při vrtání děr pod stanoveným úhlem bez přípravku. 3
Obrábění na konvenčních souřadnicových vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9. 3
Obrábění na konvenčních vrtačkách v přesnosti IT 12 při vrtání tří a více průměrů nebo vrtání více než deseti děr. 3
Obrábění na konvenčních vrtačkách v přesnosti IT 12 obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 3
Vystružování děr v přesnosti IT 8 a nižší. 3
Vrtání děr a řezání závitů na konvenčních vrtačkách. 3
Obrábění na konvenčních vrtačkách v přesnosti IT 12 při vzájemném průniku dvou a více děr. 3
Obrábění na konvenčních vrtačkách v přesnosti IT 11 - 9. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce KKOV 2356H nejvhodnější
Obráběč kovů RVP 23-56-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce KKOV 2352H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce KKOV 2352E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce KKOV 2356E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce KKOV 2366H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Modifikace programů pro CNC vrtačky a souřadnicové vyvrtávačky
Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací
Volba nástrojů a jejich údržba
Volba postupu práce a technologických podmínek obrábění na vrtačkách a vyvrtávačkách, volba nástrojů, pomůcek a materiálů
Obsluha CNC vrtaček a souřadnicových vyvrtávaček
Obsluha vrtaček a vyvrtávaček
Ruční a strojní ostření vrtáků
Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na vrtačkách a vyvrtávačkách
Ošetřování a údržba vrtaček a vyvrtávaček

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství
technologie vrtání a vyvrtávání

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zraková zátěž
Zátěž hlukem
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Duševní zátěž
Práce ve výškách
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Celková fyzická zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (CZ-ISCO 7223)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 759 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 657 Kč do 48 235 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání (CZ-ISCO 72234)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 27 724 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 857 Kč do 39 795 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (CZ-ISCO 72237)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 33 768 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 541 Kč do 52 317 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.