Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Pomocný pracovník ve sklářské výrobě

Odborný směr:

Sklářská, keramická výroba

Odborný podsměr:

výroba a zušlechťování skla

Nadřazené povolání:

Pomocný pracovník ve sklářské a bižuterní výrobě

Kvalifikační úroveň:

Základní vzdělání (NSP 1)

Platové rozmezí:

12 000 Kč - 25 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Dělník sklářské výroby,  General labourer

Příbuzná povolání

Pomocný pracovník v bižuterní výrobě ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101109

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Pomocný pracovník ve sklářství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce ve výrobě skla.

Pracovní činnosti

 • Provádění jednoduchých obslužných a doplňkových prací ve výrobě skla a skleněných výrobků.
 • Obsluha sklářských forem a manipulace s výrobky.
 • Provádění nejjednodušších operací ve sklářské výrobě.
 • Obsluha technického zařízení a kontrola správnosti jeho činnosti pomocí jednoduchých pomůcek.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výrobků.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řezání skleněných výrobků za pomoci různých přípravků na DIA pile. 3
Výstupní kontrola hotových výrobků s odpovědností za kvalitu výrobků předávaných na sklad podle stanovených přejímacích podmínek. 3
Kvalitativní třídění, skladování a expedice výrobků podle expedičních příkazů s předepsaným balením, ukládáním a zajišťováním. 3
Hodnocení a výběr kvality a ruční řezání středního skla na celky pevných a přesných rozměrů. 3
Chemické leštění olovnatého skla v kyselinových lázních. 3
Opukávání silnostěnných výrobků plamenem. 2
Obsluha jednoúčelových a jednoduchých strojů a zařízení (např. fastovacích automatů, ručních, excentrických a kolenopákových lisů o tonáži do 100 t). 2
Obsluha snímacích sítotiskových nebo tiskárenských poloautomatů. 2
Obsluha šicího zařízení, cívkovačů, zařízení s nosným materiálem rouna a navíjecího zařízení na sekání. 2
Obsluha šitlovacích bubnů a odstraňování skleněných přelisků. 2
Odebírání nebo vyvěšování ohýbaných bezpečnostních skel a kontrola ohybu na maketě. 2
Ohřívání sklářských výrobků v roztáčecí peci na sklářské píšťale, v kleštích apod. 2
Vrtání a broušení drobných výrobků z borosilikátové skloviny (např. kladívek, šrek apod.). 2
Ruční rozlamování tabulí plochého skla a jejich odkládání na stojan. 2
Točení sklářskou píšťalou a výpomoc při sválení a tvarování velkých výrobků. 2
Nakládání, překládání a skládání sypkých, zrnitých a hrudkových hmot ručně nebo mechanickou lopatou a dopravními pásy na dopravní prostředky, do zásobníků nebo na skládky s tříděním podle druhů a frakcí, jejich vykládání z dopravních prostředků a doprava všemi druhy ručních dopravních prostředků. 2
Vrtání optických dílů nebo opracovávání základních ploch optických dílů bez požadavku na dodržování tolerance. 2
Vrtání otvorů do skla vidiovým vrtákem. 2
Zavrtávání výrobků užitkového skla o objemu do 1l. 2
Čištění a drobné opravy lubrikačních válců, rozváděcích křídel a patek. 2
Obsluha jednoduchých poloautomatických strojů a zařízení. 2
Kontrola lisovaného skla z hlediska kvality skloviny, rovnosti obroušení dna a okrajů a rozměrů. Kompletace barev a souprav. 2
Hrubé obrušování horních okrajů foukaných a lisovaných výrobků o průměru do 200 mm a o síle stěny do 6 mm volným brusivem. 2
Kontrola sesazování a skládání vrstvených skel ručně nebo pomocí montážního rámu včetně ořezávání technologických přesahů fólie. 1
Obsluha seřízeného řezacího zařízení na rozřezávání vysušených trubiček a profilů do průměru 35 mm. 1
Obsluha tvarovacích strojů na výrobu krčků lékařských teploměrů a dílů dělených pipet. 1
Obsluha vytápění při tavení na pánvových pecích včetně seřizování chodu a tepelného režimu chladicích a temperovacích pecí (měnič ohně). 1
Oddělování vtoků (kleštěmi, rukou nebo strojkem) od výlisků z plastických hmot, vyráběných na vstřikovacích lisech ve vícekusových formách. 1
Odnášení a ukládání sklářských výrobků do chladící pece. 1
Odstřihávání přelisků na sklářských výrobcích ručními nebo kolečkovými nůžkami. 1
Opukávání tenkostěnných výrobků plamenem. 1
Prohlížení a třídění výrobků před zušlechťováním z hlediska technologie zušlechťování. 1
Příprava a doplňování návinů sekacího zařízení linek na výrobu rohoží a kontrola počtu a kvality spotřebovaných návinů. 1
Přesun hmot, polotovarů nebo výrobků, např. nakládání, překládání a nošení kusových hmot, polotovarů nebo výrobků o hmotnosti do 15 kg. 1
Příprava skleněného vlákna včetně jeho třídění podle druhů. 1
Ruční pukání trubic a polotovarů. 1
Ruční rozlamování nařezaných tabulí plochého skla a odkládání rozlomených tabulí na stojan. 1
Ruční voskování skla máčením výrobku před zušlechťováním. 1
Třídění, připravování a odnášení nebo odvážení skleněných střepů určených k tavení skloviny a odstraňování nečistot ze střepů. 1
Vymývání skleněných výrobků v mycí lázni. 1
Značení sklářských výrobků jednobarevným sítotiskovým nebo gumovým razítkem a lepení známek, etiket a stupnic na sklo. 1
Úklid pracovišť, úprava a úklid výrobních ploch, dopravních cest a komunikací v závodě s používáním všech čisticích a dezinfekčních prostředků včetně používání strojů a vyklepávání pytlů či jiných obalů včetně třídění a čištění strojů a výrobních zařízení. 1
Jednoduché manipulační práce s výrobky. 1

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Základní vzdělání v oboru základní škola KKOV 7901C nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Ruční rozlamování nařezaných tabulí plochého skla
Obsluha dopravníků pro přísun surovin pro sklářskou výrobu
Manipulace se surovinami pro výrobu skloviny
Obsluha automatických a poloautomatických strojů a linek ve sklářské výrobě
Manipulace s polotovary a hotovými výrobky
Třídění a evidence výrobků ze skla
Základní kontrola polotovarů a výrobků ze skla

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie řezání a obrábění skla
sklářské suroviny, jejich vlastnosti
druhy skla
vady skla

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Zátěž hlukem
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž teplem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Duševní zátěž
Zátěž chladem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (CZ-ISCO 9329)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 222 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 993 Kč do 29 759 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 18 839 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 547 Kč do 25 302 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Pomocní dělníci ve výrobě (CZ-ISCO 93292)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 19 443 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 12 133 Kč do 29 052 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.