Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pomocný pracovník v hutnictví a slévárenství

Odborný směr:

Hutnictví a slévárenství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Základní vzdělání (NSP 1)

Platové rozmezí:

12 000 Kč - 25 000 Kč

Detailní informace

Alternativní nazvy

General labourer , Dělník v brusírně , Dělník v obrobně , Dělník hutní druhovýroby , Slévárenský dělník , Tkadlec kovových tkanin , Pomocný dělník , Pletař lan , Výrobce pružin

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

210

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Pomocný pracovník v hutnictví a slévárenství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce.

Pracovní činnosti

 • Provádění rutinních prací při výrobě surového železa včetně manipulace se surovinami a pomocných prací u vysoké pece.
 • Provádění rutinních prací při výrobě oceli, včetně manipulace se surovinami a pomocných prací.
 • Provádění rutinních prací ve slévárnách, včetně manipulace se surovinami a pomocných prací.
 • Vykonávání ruční práce při přípravě, vážení a kompletování vsázky z jednotlivých komponentů ve výrobě neželezných kovů a spolupráce při obsluze pecí, tavicích agregátů a odlévání.
 • Provádění rutinní práce ve válcovnách a hutních lisovnách při tváření kovů, vč. úpravárenských činností.
 • Vykonávání rutinní práce při tažení drátů včetně manipulace.
 • Vykonávání rutinní, přípravné a pomocné práce při tepelném zpracovávání materiálů (např. žíháním, popouštěním a kalením) a provádění povrchových úprav na seřízených zařízeních.
 • Provádění jednoduché práce ve výrobě spojovacích součástí.
 • Vykonávání rutinní práce při obsluze strojních zařízení na výrobu spojovacího materiálu.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Provádí dělení, označování a vázání válc. materiálu za tepla. 4
Provádí pomocné práce na upravárenských agregátech. 4
Provádí jednoduché práce na hutních agregátech. 4
Broušení čelních ploch pružin na poloautomatických bruskách do průměru drátu 4,9 mm. 3
Navíjení a převíjení drátů z kruhů a cívek včetně seřizování strojů, úpravy a vázání drátů a ruční manipulace. 3
Navíjení a převíjení drátů z kruhů a cívek bez omezení jejich hmotnosti včetně seřizování strojů, úpravy a vázání drátů a ruční manipulace. 3
Nanášení základové barvy na odlitky o hmotnosti do 15 kg máčením nebo štětcem. 3
Mísení a úprava postřiků a nátěrů pro formy a jádra. 3
Lisování průvlaků o průměru 30/9,7 x 24 mm z diasměsí nebo ze slinutých karbidů v toleranci # 0,2 mm včetně navažování materiálů. 3
Kalibrování článků u délkově zkoušených závěsných a kladkostrojových řetězů o průměru použitého materiálu do 7 mm na kalibrovacím stroji. 3
Hrotování trubek o průměru od 5 mm do 20 mm, tloušťce stěny od 0,50 mm do 1,20 mm a o délce do 8 m na kladívkové hrotovačce včetně seřizování. 3
Hrotování trubek a trubkových profilů o průměru do 114 mm a o délce do 8 m na hrotovacích strojích (KIESELING) zastudena. 3
Broušení čelních ploch pružin na seřízených poloautomatických bruskách (např. typu M8L, ZPN, ESBK apod.) včetně doseřizování na požadovaný průměr. 3
Spolupráce při stříhání plechů a odpadů z AL a jeho slitin na tabulových nůžkách. 3
Skaní kovových drátů do vícepramenných lanek pro výrobu papírenských sít. 3
Strojní broušení průvlaků pro tažení drátu. 3
Stříhání kotoučů na okružních nůžkách. Lisování kotoučů. 3
Třídění kruhů drátů o hmotnosti nad 15 kg podle výsledků mechanických zkoušek včetně vážení, sestavování materiálů podle zakázek a zapisování do produkčních lístků. 3
Tvarování všech druhů pružin zastudena na výstředníkových a hydraulických lisech včetně stříhání konců pružin, vystřihování mezer tvarových pružin a ok tažných pružin apod. z drátů o průměru do 7 mm. 3
Úprava a vázání drátů o hmotnosti kruhů nad 15 kg, nakládání a přemisťování kruhů a kontrola povrchu drátů. 3
Vsázení materiálu a přísad do všech druhů tavicích pecí. 3
Základní práce při hutním lisování, např. příprava polotovarů k lisování s případnou kontrolou povrchu, dozor u ohřívacích pecí, příprava lisovacích nástrojů apod. 3
Základní práce při výrobě oceli a ferroslitin např. příprava a manipulace se surovinami a přísadami, spolupráce při obsluze pecního agregátu a odlévání oceli a ferroslitin. 3
Základní práce při výrobě surového železa (např. příprava přísad, dozor při spékání aglomerační vsázky apod.). 3
Navíjení pružin na ručních navíječkách z drátů čtvercového profilu nad šířku 2,5 mm do 4 mm a obdélníkového průřezu nad 6 mm2 do 15 mm2 nebo z profilových drátů. 3
Základní práce ve válcovnách a hutních lisovnách, např. příprava kalibrů a pomůcek. 3
Obsluha automatických strojů na pletení ostnatého drátu dvoj- nebo čtyřšpičkového různých typů (např. YOWA, GLIDE, DADRO apod.) s různou roztečí ostnů. 3
Řezání konců trubek a špiček a dělení tyčové oceli a profilů rozbrušováním (gumovkou). 3
Provádí pomocné práce při přípravě surovin. 3
Provádí pomocné práce při výrobě surového železa, oceli. 3
Provádí pomocné práce ve válcovnách. 3
Provádí základní operace při třídění válc. materiálu. 3
Přípravné a pomocné práce při tkaní kovových tkanin. 3
Rovnání a úprava tlačných šroubových pružin na délku, rovinnost a kolmost z drátů do průměru 5 mm nebo z profilů do průřezu 18 mm2 a speciálních tlačných pružin. 3
Ruční cídění odlitků (např. ocelovým kartáčem, sekáčem, škrabákem, pilníkem, ruční bruskou apod.). 3
Obsluha emulzního hospodářství válcovacích stolic. 3
Ruční zhotovování forem s rovnou dělicí rovinou o objemu do 40 dm3 bez jader a volných částí. 3
Pletení provazců pro lanové vložky z textilních přízí, juty, sisalu nebo kordu. 3
Paketování odpadového drátu různých jakostí na válcovém navíjecím zařízení s ručním vkládáním materiálu a vázání a vytahování navinutých balíků. 3
Ovládání a obsluha tlačných a výtlačných zařízení pro posun předvalků v průběžné peci. 3
Odstraňování a úklid okují a odpadu na válcovacích tratích. 3
Obsluha výsypek soustavy zásobníků a dopravních pásů při skladování a přepravě hutních surovin. 3
Obsluha vlečníků a dopravníků v úpravnách. 3
Obsluha sekacích strojů na výrobu ocelového písku z patentovaných drátů včetně přepravy kruhů drátů o hmotnosti nad 15 kg. 3
Obsluha kartáčovacího stroje na kartáčování Al plechů. 3
Čištění a uvolňování průvlaků a pouzder nahříváním a leštěním tvrdokovových průvlaků pro tažení včetně přípravy čisticí emulze a obsluhy elektrické pece a hydraulického lisu. 2
Soukání kovových drátů, lanek, monofilů a umělých hmot z cívek na mečíky nebo jiná tělíska vkládaná do člunků. 2
Ruční zhotovování atmosférických jader. 2
Ruční tvarování pružin a stavění ok z drátů o průměru nad 0,5 mm do 2,5 mm z páskové oceli o tloušťce do 1,5 mm. 2
Ruční cídění odlitků z hliníkových slitin odlitých pod tlakem. 2
Vnější a vnitřní odhrotovávání pružin, zabrušování a odhrotovávání pružin drátů a zaoblování a podbrušování konců pružin na stojanových bruskách nebo ručně. 2
Obsluha seřízených poloautomatických a automatických strojů při dokončování výroby hřebů a podkovárenských výrobků. 2
Navíjení pružin tažných, skrutných, dvojskrutných a hnacích a bovdenových spirálek na strojní navíječce. 2

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce KKOV 2155E nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce KKOV 2152E nejvhodnější
Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list KKOV xxxxC vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Obsluha plynových zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 21/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Ruční zhotovování forem bez jader a volných částí v hutní a slévárenské výrobě
Ruční cídění odlitků z hliníkových slitin, tvarování pružin, zhotovování atmosférických jader
Ruční navíjení ocelových pružin na ručních navíječkách
Příprava surovin vysokopecní vsázky v předepsaném pořadí a množství
Ruční nanášení barvy na kovové odlitky, máčením nebo štětcem
Obsluha různých navíjecích, soukacích, sekacích, stříhacích, lisovacích, tlačných, výtlačných a kartáčovacích strojů a zařízení ve slévárenské a hutní výrobě
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž chladem
Zátěž prachem
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Raynaudův syndrom.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (CZ-ISCO 9329)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 222 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 993 Kč do 29 759 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 18 839 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 547 Kč do 25 302 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Pomocní dělníci ve výrobě (CZ-ISCO 93292)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 19 443 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 12 133 Kč do 29 052 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.