Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 210

Pomocný dělník v hutnictví, kovárenství a slévárenství

Pomocný dělník v hutnictví, kovárenství a slévárenství provádí podle stanovených technologických postupů a norem pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při zpracování, tváření a úpravě kovů v hutnické a slévárenské výrobě.

Odborný směr: Hutnictví a slévárenství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Dělník v brusírně, Dělník v hutnictví a slévárenství, Dělník hutní druhovýroby, Dělník v obrobně, Pomocný pracovník v hutnictví a slévárenství, Slévárenský dělník, Hutnický dělník, Tkadlec kovových tkanin, Výrobce pružin, Hilfsarbeiter in der Metallurgie, Schmiede und Gießerei, Auxiliary worker in metallurgy, forging and foundry
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Přípravné, pomocné a manipulační práce v hutnictví a slévárenství.
 • Přípravně, pomocné a manipulační práce při výrobě surového železa a oceli.
 • Přípravné, pomocné a manipulační práce při zušlechťování kovů.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení na výrobu spojovacího materiálu.
 • Jednoduché práce při povrchových úpravách na seřízených zařízeních.
 • Ruční práce při přípravě, vážení a kompletování vsázky z jednotlivých komponentů v hutní a slévárenské výrobě.
 • Pomocné práce při obsluze pecí, tavících agregátů a odlévání.
 • Úpravárenské práce ve válcovnách a hutních lisovnách při tváření kovů.
 • Pomocné seřizovací práce podle plánu výroby.
 • Úklidové práce ve výrobním provozu v hutnictví a slévárenství.
 • Mytí a čištění strojů a výrobních prostor.

CZ-ISCO

 • 93292 - Pomocní dělníci ve výrobě
 • 9329 - Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (CZ-ISCO 9329)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 902 Kč 24 673 Kč 33 975 Kč - - -
Středočeský kraj 16 160 Kč 25 735 Kč 37 968 Kč - - -
Jihočeský kraj 16 885 Kč 26 425 Kč 37 046 Kč - - -
Plzeňský kraj 15 181 Kč 23 529 Kč 33 927 Kč - - -
Liberecký kraj 15 356 Kč 26 815 Kč 37 733 Kč - - -
Královéhradecký kraj 17 197 Kč 24 741 Kč 38 506 Kč - - -
Pardubický kraj 14 713 Kč 23 681 Kč 34 318 Kč - - -
Kraj Vysočina 15 486 Kč 20 382 Kč 32 165 Kč - - -
Jihomoravský kraj 16 843 Kč 24 154 Kč 34 457 Kč - - -
Zlínský kraj 14 912 Kč 23 621 Kč 35 393 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 15 049 Kč 23 101 Kč 32 952 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
9329 Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě 23 865 Kč 24 207 Kč
93292 Pomocní dělníci ve výrobě 21 800 Kč 24 397 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
9329 Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C9329

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 21xxJ
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru hutní výroba a druhovýroba 2143J
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru slévárenská výroba 2144J

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce 2152E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce 2155E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu xxxxJ
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxE
KKOVTypeEnum.1 Základní vzdělání v oboru základní škola 7901C
KKOVTypeEnum.3 Základní škola 7901C01

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.A.3071 Příprava surovin vysokopecní vsázky v předepsaném pořadí a množství 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.D.4001 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.6010 Manipulace s materiálem, prostředky pro manipulaci s materiálem 1 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.1043 Ruční zhotovování forem bez jader a volných částí v hutní a slévárenské výrobě 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1089 Provádění nenáročných operací tepelného zpracování kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1114 Obsluha strojů a zařízení v hutnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1062 Obsluha různých navíjecích, soukacích, sekacích, stříhacích, lisovacích, tlačných, výtlačných a kartáčovacích strojů a zařízení ve slévárenské a hutní výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.1128 Odlévání do forem ve slévárenské výrobě 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.A.1016 Základní operace ručního tváření kovů za tepla 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.2033 Zhotovování odlitků ve slévárenství a používání technologických postupů a dovedností 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4067 Seřizování, ošetřování a údržba technického vybavení pro zhotovování modelů forem pro odlévání slévárenských odlitků 1 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.A.2024 Ruční nanášení barvy na kovové odlitky, máčením nebo štětcem 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0020 základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0054 technologie tepelného zpracování kovů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0025 technologie slévárenství 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0022 technologie výroby surového železa 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0024 technologie výroby neželezných kovů a jejich slitin 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
4.1 Ochrana zařízení 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 1
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 1
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 1
4.6 Kompetence k výkonnosti 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Raynaudův syndrom
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.