Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Operátor digitálních tiskových strojů

Odborný směr:

Polygrafie

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Podřízené specializace

Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů , Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102405

Datum zveřejnění

31. 8. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Operátor digitálních tiskových strojů připravuje a kontroluje datové soubory pro proces digitálního tisku podle příslušných normativů, produkuje tištěné materiály na velkoformátových digitálních strojích od formátu A1 nebo větších a jedno a vícebarvových digitálních strojích do formátu B2. Produkuje náhledy a schválené kontrolní nátisky na digitálních nátiskových strojích.

Pracovní činnosti

  • Převzetí datových souborů a dokumentů pro výrobu tištěných materiálů, náhledů, nátisků zpracovávaných digitálními tiskovými technologiemi.
  • Mezioperační kontrola a aplikace datových souborů a dokumentů za pomoci příslušných grafických a kontrolních softwarů podle platných předpisů a norem pro výstup na digitální tiskový stroj.
  • Zhotovení digitální archové montáže v příslušných elektronických programech.
  • Obsluha řídící jednotky RIP včetně periférií velkoformátových a jedno a vícebarvových digitálních strojů.
  • Příprava základních materiálů, včetně inkoustů a tekutých tonerů pro inkoustový a elektrografický proces digitální tisku.
  • Příprava tisku a seřízení digitálních tiskových strojů k bezchybné produkci.
  • Výroba tištěných materiálů na produkčních a nátiskových digitálních zařízeních.
  • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
  • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
  • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Tiskař na polygrafických strojích RVP 34-52-H/01 nejvhodnější
Tiskař na polygrafických strojích RVP 34-52-L/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.