Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Nástrojař pro řezné nástroje

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

obrábění kovů, výroba nástrojů

Nadřazené povolání:

Nástrojař

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

23 000 Kč - 38 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Toolmaker,  Výrobce kovových nástrojů,  Výrobce matric,  Výrobce razidel,  Výrobce kovových měřidel

Příbuzná povolání

Strojní rytec , Nástrojař pro přípravky a měřidla , Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření , Ostřič nástrojů , Brusič nožířských výrobků , Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů , Rytec kovů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100956

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Nástrojař pro řezné nástroje se podílí na výrobě nástrojů, řezných nástrojů, vyrábí je a provádí jejich případnou montáž, úpravy, opravy a repase.

Pracovní činnosti

 • Výroba řezných nástrojů a jejich součástí.
 • Sestavování řezných nástrojů a jejich součástí.
 • Oprava, údržba a renovace řezných nástrojů a jejich součástí.
 • Sestavování technologických postupů při výrobě či opravě řezného nástroje.
 • Opracování řezných nástrojů.
 • Provádění zkoušek řezných nástrojů.
 • Měření rozměrů, jakosti povrchu, geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch řezných nástrojů s použitím běžných měřidel i optických přístrojů.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Montáž, zkoušky a zapracování nejsložitějších postupových transferových nebo samostatných lisovacích nástrojů. Součástí zapracování je provádění úprav vedoucích k dosažení požadované rovnoměrnosti dílů – výlisků. 7
Vypracovávání, sestavování a zkoušení mnohadílného skládaného blokového střihu se střižní vůlí 0,01 v toleranci IT 5. 7
Elektrojiskrové opracovávání řezných desek s několika kruhovými a tvarovými otvory slícovanými s razníky v toleranci IT 6 - 5 včetně samostatné tvorby programů na strojích se systémem CNC. 7
Sestavování forem náročných tvarů s rádiusy, plochami, úkosy, kužely, závitovými vložkami, pravidelnými i nepravidelnými dělicími rovinami s vysokými nároky na přesnost včetně zkoušení a úprav po zkouškách. 7
Sestavování sinusových křížových elektromagnetických pravítek o délce 800 mm. 7
Dopracovávání většího množství tvarových otvorů při sestavování postupových řezů v toleranci # 0,01 s kolmostí 0,005 včetně slícovávání suvného vedení bez vůle. 7
Demontáž a sestavení forem o hmotnosti 10 000 kg pro tlakové lití bloků válců včetně zhotovení a úpravy dílů. 7
Zhotovení, sestavení a seřízení velmi složitých kontrolních a svařovacích zařízení sestavených z více jak 50 pozic v rámci svařovací robotizované linky řízené počítačem v sériové výrobě automobilů, včetně zapojení pneumatických ovládacích prvků a oživení chodu linky. 7
Sestavování jednonásobných forem na výrobu přepravek z plastů v toleranci IT 8. 7
Sestavování velmi náročných postupových, blokových, sdružených a kombinovaných nástrojů a velmi přesných jednostřižných nástrojů s několika tvarovými a kruhovými razníky v toleranci IT 6 - 5. 7
Zhotovování zápustek pro kování přesných výkovků v toleranci IT 5 a dopracovávání a úprava po odzkoušení. 7
Sestavování mnohonásobných vstřikovacích forem na přesné výlisky technického a zdravotnického charakteru v toleranci IT 6. 7
Zhotovování šablon a protišablon pro měření prostorových úhlů skládajících se z několika křivek a rádiusů v toleranci # 0,01. 6
Elektrojiskrové zhotovování dvou a více otvorů nebo tvarů v toleranci IT 6 - 5. 6
Zhotovování souprav vaček na dlouhotočivé automaty včetně rasování, opracovávání a dohotovování podle výpočtových listů. 6
Sestavování svařovacích, frézovacích, vrtacích nebo upínacích přípravků složených maximálně z třiceti dílů kromě spojovacích součástek v toleranci IT 7 - 6. 6
Demontáž a montáž i ustavení protahovacích nástrojů složených z 16 až 27 ks pro vnější protahování několika dílů současně ve vyšších třídách přesnosti. 6
Elektrojiskrové opracovávání postupových nástrojů s několika kruhovými a tvarovými razníky včetně slícovávání s potřebnou vůlí v toleranci IT 7. 6
Vypracovávání vodicích a kotevních desek, raznic, stěračů a vyhazovačů s několika tvarovými a kruhovými razníky v toleranci IT 7 - 6 s kolmostí 0,01/100 mm. 6
Sestavování víceroztečových měřidel v toleranci IT 5. 6
Sestavování vícenásobných forem jednoduchých tvarů s dolícováváním a ustavováním ploch tvarových vložek proti otočení v toleranci # 0,05. 6
Zhotovení speciálního nářadí a přípravků potřebných pro montáž dílů a podkompletů při sériové výrobě automobilů, např. přípravky na seřizování geometrie kol přední a zadní nápravy, hydraulické mechanismy. 6
Sestavování postupových, blokových nebo sdružených střižních nástrojů s několika tvarovými a kruhovými razníky v toleranci IT 7 - 6 včetně nástrojů na tahání a ohýbání. 6
Vypracovávání tvarů a sestavování skládaných rotačních přetahovacích trnů na přetahování několikadrážkových profilů v toleranci IT 7. 6
Sestavování odvalovacích fréz včetně dopracovávání tvarů a slícovávání v přesnosti IT 7. 6
Vypracovávání tvarů kovacích zápustek po strojním obrábění v toleranci IT 8 - 7. 6
Sestavování jednonásobných forem složitých tvarů včetně dopracovávání funkčních ploch a tvarů ve vložkách a jádrech v toleranci IT 8 - 7. 6
Vypracovávání tvarů průtlačnic, průtlačníků nebo průvlaků po strojním obrábění v toleranci IT 8 - 7. 6
Sestavování hrotových sinusových pravítek s délkou nad 300 mm včetně zalapovávání dosedacích ploch. 6
Vypracovávání vtoků, přechodů a tvarových forem včetně slícovávání dílců v toleranci IT 8 - 7. 6
Sestavování automatických pérových hlav pro řezání závitů. 5
Zhotovování šablon a protišablon s několika rádiusy a úhly v toleranci # 0,02 s používáním profilprojektoru. 5
Vypracovávání tvarů a rádiusů obráběcích nožů na obrážení ozubení v toleranci IT 8. 5
Vypracovávání tvarů kovacích zápustek po strojním obrábění v toleranci IT 9. 5
Vypracovávání tvarů protahovacích trnů s rádiusy na bocích zubů v toleranci IT 9 - 8. 5
Vypracovávání tvarů průtlačnic, průtlačníků nebo průvlaků po strojním obrábění v toleranci IT 9. 5
Lapování kuželových měřidel a obkročáků v toleranci IT 7 - 6. 5
Elektrojiskrové zhotovování jednotlivých otvorů nebo tvarů v toleranci IT 6 - 5 nebo dvou a více otvorů nebo tvarů v toleranci IT 8 - 7. 5
Vypracovávání vtoků, přechodů a tvarů forem včetně slícovávání dílců v tolerancích IT 9 - 8. 5
Sestavení pružinového či sloučeného střihadla včetně úpravy dílů střihadla (slícování, svrtání, vymezení střižných vůlí, seřízení a vyzkoušení). 5
Sestavování postupových nebo blokových nástrojů s jedním tvarovým a několika kruhovými razníky v toleranci IT 8 - 7 včetně nástrojů na tahání a ohýbání. 5
Sestavení a seřízení frézovacích hlav s vyměnitelnými SK plátky v počtu 60 - 108 plátků včetně sestavení hlav do sad a nastavení plátků na požadovanou toleranci. 5
Sestavování křížových a elektromagnetických sinusových pravítek o délce do 300 mm. 5
Sestavování jedno- a vícenásobných forem v toleranci IT 10 - 9 s dělicí rovinou v přesnosti 0,1 mm. 5
Sestavování délkových měřidel včetně nastavování nulových poloh v toleranci IT 6. 5
Leštění funkčních ploch členitých tvarů forem na zrcadlový lesk. 5
Vypracovávání vodicích a kotevních desek, raznic, stěračů a vyhazovačů s jedním tvarovým a zastřihovacím razníkem v toleranci IT 8 - 7. 5
Sestavování svařovacích, frézovacích, vrtacích nebo upínacích přípravků složených maximálně z dvaceti dílů kromě spojovacích součástek v toleranci IT 8 - 7. 5
Sestavování jednoduchých jednonásobných vstřikovacích forem na odstřiky pravidelných tvarů a rozměrů dosažených strojním obráběním. 4
Strojní leštění vtokových kanálů a lisovacích jader na zrcadlový lesk. 4
Sestavování nožových hlav a vrtacích tyčí a lícování a zajišťování polohy nožů. 4
Vypracovávání tvarů průtlačníků, průtlačnic nebo kovacích zápustek pro frézování v toleranci IT 11 - 10. 4
Sestavování ohýbadel na součástky z plechů nebo víceúčelových ohýbadel ocelových pásků, tyčí, trubek a profilů nastavitelných do různých úhlů a tvarů. 4
Vrtání a dopracovávání chladicích otvorů a řezání závitů do desek vstřikovacích forem včetně tlakových zkoušek. 4
Svrtávání, sešroubovávání a skolíkovávání dvou a více desek s roztečemi v dílenských tolerancích. 4
Sestavování a lícování vysekávacích nástrojů na měkké materiály (např. gumu, kůži, textil, PVC apod.) včetně ostření a celkové úpravy. 4
Sestavování stříhacích nástrojů s jedním razníkem v toleranci IT 10 - 9. 4
Sestavování svařovacích, frézovacích, vrtacích nebo upínacích přípravků složených maximálně z patnácti dílů kromě spojovacích součástek v toleranci IT 10 - 9. 4
Elektrojiskrové zhotovování jednotlivých otvorů nebo tvarů v toleranci IT 8 - 7 nebo dvou a více otvorů nebo tvarů v toleranci IT 12 - 9. 4
Zhotovování šablon v toleranci IT 9 nebo jednoduchých šablon s protišablonami v toleranci IT 10. 4
Sestavení ostřihovadla pro výkovek ojnice spalovacího motoru včetně dokončení předfrézovaného tvaru. 4
Rýsování tvarů ohýbacích a řezných nástrojů. 4
Příprava měřidla před použitím. 4
Lisování vodicích a kotevních desek a raznic s razníkem v toleranci IT 9. 4
Demontáž opotřebovaných lisovacích nástrojů nebo jednoduchých forem s proměřováním všech funkčních rozměrů včetně udávání závad a deformací před jejich opravou nebo rekonstrukcí. 4
Dopracovávání tvarů nástrojů podle šablon na průsvit nebo lapování kuželů podle protimírek. 4
Lisování pouzder a vodicích čepů do základních a nosných desek lisovacích nástrojů. 4
Vypracovávání tvarů přetahovacího trnu s rádiusy na bocích zubů v toleranci IT 10. 4
Sestavování a montáž prodloužených vrtáků, výstružníků, závitníků, tvarových vrtáků a záhlubníků svrtáváním, skolíkováváním, sešroubováváním, slisováváním apod. 3
Sestavování válcových kalibrů s držáky včetně označování. 3
Elektrojiskrové zhotovování jednotlivých průchozích otvorů v toleranci IT 12 - 9. 3
Příprava a zhotovování nástrojařských polotovarů řezáním, stříháním, pilováním, odvrtáváním, odbrušováním apod. včetně rozměřování a orýsovávání. 3
Ruční úprava dílců, částí nástrojů a přípravků po strojním obrábění a dopracovávání tvarů, rádiusů, hran a profilů s požadavkem dodržování tolerovaných rozměrů. 3
Sestavování svařovacích, frézovacích, vrtacích nebo upínacích přípravků složených maximálně z deseti dílů kromě spojovacích součástek v dílenských tolerancích. 3
Sestavování jednoduchých ohýbadel jemných plechů, drátů, tyčí a tenkostěnných trubek s ohýbáním do jednoho úhlu nebo rádiusu. 3
Zhotovování jednoduchých šablon v toleranci IT 10. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce KKOV 2352H nejvhodnější
Nástrojař RVP 23-52-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce KKOV 2352E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru rytec kovů, rytecké práce KKOV 2353H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru modelář, modelářské práce KKOV 2153H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce KKOV 2356H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru nožíř KKOV 2371H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru puškař KKOV 2369H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru optik KKOV 2362H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění výpočtů rozměrů, úhlů a zaoblení strojních součástí a polotovarů
Určování opotřebení či závad nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování, údržbu a opravy nástrojů, nářadí a výrobních pomůcek
Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských, ryteckých a nožířských operací
Provádění funkčních zkoušek nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek a jejich částí
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu přípravků a měřidel s využitím profilprojektorů a mikroskopů
Zpracování a čtení výrobní dokumentace
Ostření nástrojů na nástrojových bruskách
Obsluha CNC frézek
Obsluha různých druhů ryteckých frézek, hoblovek a obrážeček
Obsluha konvenčních soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček
Obsluha soustruhů, vrtaček, vyvrtávaček a brusek
Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů
Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek
Úpravy a dokončování povrchů částí nástrojů a nářadí broušením a leštěním
Slícovávání částí nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek, jejich ustavování, sestavování, justáž a fixace
Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek
Opravování a renovace řezných a tvářecích nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologie pro tepelné zpracování kovů
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství
technologie práškové metalurgie
technologie soustružení
technologie frézování
technologie broušení
technologie vrtání a vyvrtávání
technologie zhotovování řezných a další nástrojů
technologie svařování kovů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž hlukem
Zraková zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Nástrojaři a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7222)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 569 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 246 Kč do 44 697 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 29 556 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 492 Kč do 37 832 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Nástrojaři (CZ-ISCO 72221)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 35 904 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 116 Kč do 52 162 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 30 479 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 148 Kč do 36 422 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.