Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Krejčí

Odborný směr:

Textilní a oděvní výroba

Odborný podsměr:

výroba oděvů

Nadřazené povolání:

Výrobce oděvů

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

23 000 Kč - 32 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Tailor,  Costum tailor,  Bespoke tailor,  Dressmaker

Příbuzná povolání

Střihač oděvů , Výrobce dámských kostýmů a plášťů , Výrobce pánských plášťů a bund , Výrobce pánských obleků , Výrobce sukní, halenek a šatů , Šička interiérového vybavení , Švadlena , Úpravář oděvů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30917

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Krejčí zhotovuje všechny druhy oděvních výrobků z různých textilních materiálů, kožešin a usní.

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu.
 • Braní míry individuálním zákazníkům, poskytování rad ve vhodnosti oděvů nebo jiných výrobků.
 • Určování a stanovení spotřeby materiálu, tvorba střihových (nářezových) plánů s ohledem na optimální využití, pokládání a vrstvení textilií a dalších materiálů ve vhodných délkách.
 • Měření, kreslení a stříhání či jiné oddělování dílů a částí výrobku (řezání, vysekávání). Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Šití a sešívání výrobků na základních i na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, zažehlování a rozžehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Zkoušení rozpracovaných oděvů a jejich přizpůsobování postavě zákazníka a požadavkům návrháře.
 • Kontrola švů, opravy chyb v šití, zjišťování materiálových a mechanických vad.
 • Dohotovování, zdobení, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství. Kontrola správné funkce strojů.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Samostatné zhotovování nejnáročnějších střihů s ohledem na různé druhy materiálů a jejich kombinace. 7
Zhotovování nejnáročnějších speciálních prototypů a modelů kostýmů a uniforem podle návrhů výtvarníků s tvůrčím uplatňováním znalostí historických vývojových etap odívání (např. uniforem, krojů apod.). 7
Kreslení matricových předloh pro hromadné střihy celého druhového a velikostního sortimentu společenských a vycházkových oděvů. 6
Kreslení střihů podle individuální míry a stříhání a zkoušení všech druhů svrchních oděvů a kostýmů (celý výrobek zhotovuje jeden pracovník). 6
Opravy sak, plášťů, fraků, smokingů, historických oděvů a kostýmů. 6
Řízení variabilního programu vyřezávacích linek pro výřez všech druhů navrstvených tkanin a poromerických materiálů. 6
Zhotovování fraků, smokingů, historických oděvů, sak a plášťů podle individuální míry v modelové a zakázkové výrobě. 6
Kreslení střihových poloh a vyřezávání jednotlivých částí společenských a vycházkových oděvů z vrstvených materiálů s prováděním náročných nástřihů a kompletace celého druhového a velikostního sortimentu. 5
Montáž rukávů do společenských a vycházkových oděvů s ohledem na rozdílnost materiálů a tvar oděvů včetně vytvarovávání průramků. 5
Vytvarovávání žádaných tvarů výrobků těžké konfekce na žehlicím zařízení. 5
Dožehlování výrobků a žehlení podšívek (sak a plášťů). 4
Kreslení matricových předloh pro hromadný střih celého druhového a velikostního sortimentu prádla. 4
Montáž hlavních dílů oděvů, zdobných prvků, švů aj. 4
Montáž límců do společenských a vycházkových oděvů, kostýmů. 4
Navrhování nových modelů prádla. 4
Opravy prádla, košil, sukní, kalhot, oděvů. 4
Předšívání krajů textilních předních dílů. 4
Příprava výrobků pro šicí dílnu. 4
Ruční zažehlování (tvarování) předních dílů sak, plášťů a kalhot. 4
Sestavování a kreslení (značkování) střihových poloh prádla. 4
Vrstvení a dělení (řezáváním na pásové pile, ručními strojky, vysekáváním) jednotlivých prádlařských výrobků podle velikostního sortimentu. 4
Zapošívání vrchních límců přes náklopní švy a průkrčníky. 4
Zhotovování kalhot (celých výrobků). 4
Zhotovování prostřižených kapes do svrchních oděvů a našívání kapes vnitřním švem včetně nákresů umístění kapes a jejich zapošívání. 4
Montáž rukávů do manžet. 3
Obsluha rychloběžnými automatickými šicích strojů s dodatečnými přídavnými aparáty. 3
Rozžehlování montážních a módních švů. 3
Samostatné vybavování zakázek pro jednotlivé odběratele podle dodacích listů s hmotnou odpovědností za správné vyskladňování výrobků. 3
Sešívání pletenin (punčochových a ostatních výrobků) na šicích strojích s řetízkovým stehem. 3
Spojování vrchových a vložkových materiálů podle předepsaných parametrů s dodržováním konstrukcí a vzorů na fixačním lisu (těžká konfekce). 3
Zažehlování krajů textilních předních dílů. 3
Zhotovování částí oděvů, např. patek, spon, příklopek apod. 3
Zhotovování košil, halenek, sukní, županů, podprsenek, pyžam, koupacích plášťů, vest, pulovrů, kombiné, elastického prádla a plavek. 3
Zhotovování montážních a módních podšívkových švů. 3
Zhotovování všech druhů rozparků. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce KKOV 3158H nejvhodnější
Krejčí RVP 31-58-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic KKOV 3159H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic KKOV 3159E vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování vhodnosti řešení oděvů a prádla (střihu a materiálu) pro zákazníka
Volba postupu práce a materiálů pro zhotovování oděvů a prádla nebo jiných šitých výrobků, popř. pro úpravu a opravu oděvů, opravu prádla apod.
Zkoušení rozpracovaných oděvů a prádla na postavě zákazníka a rozhodování o potřebných úpravách, popř. zkoušení oděvů a prádla při úpravách a opravách
Braní míry a zaznamenávání údajů pro zhotovování, úpravy a opravy oděvů a prádla, popř. zjišťování měr pro zhotovování jiných šitých výrobků
Stanovení spotřeby materiálu pro ušití oděvů a prádla
Zpracování technického nákresu a technického popisu modelu podle výtvarného návrhu návrháře
Konstruování střihů jednotlivých dílů oděvů a prádla z naměřených hodnot postavy zákazníka
Obsluha automatických šicích strojů v průmyslové výrobě oděvů a prádla
Strojní stříhání, vyřezávání a vysekávání jednotlivých dílců z textilního materiálu v průmyslové výrobě oděvů a prádla
Sešívání jednotlivých dílů oděvů a prádla na šicích strojích, montáž výrobku, ruční šití, popř. šití jiných výrobků apod.
Seřizování šicích strojů pro jednotlivé druhy stehů, výměna nití, jehel a příslušenství
Ruční stříhání jednotlivých dílů oděvů a prádla nebo jiných šitých výrobků
Tvarování dílů oděvů výztužnými materiály (žehlením a podlepováním) a tvarování oděvů a prádla, popř. žehlení jiných šitých výrobků

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
techniky zhotovování střihů pro oděvy
oděvní technologie
technologie zhotovování klobouků, baretů, čepic
průmyslové šití (činnosti šičky)
technologie zpracování kožešin

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž prachem
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Krejčí, kožešníci a kloboučníci (CZ-ISCO 7531)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 27 649 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 904 Kč do 32 092 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Krejčí (CZ-ISCO 75311)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 27 649 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 904 Kč do 32 092 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.