Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Kloboučník

Odborný směr:

Textilní a oděvní výroba

Odborný podsměr:

výroba oděvů a oděvních doplňků

Nadřazené povolání:

Výrobce pokrývek hlavy

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

23 000 Kč - 32 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Hatter

Příbuzná povolání

Modistka

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2822

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Kloboučník vyrábí klobouky a čepice z různých materiálů.

Pracovní činnosti

 • Kreslení, stříhání, vyřezávání a vysekávání součástí výrobku z příslušných materiálů.
 • Výroba modelových forem.
 • Ruční nebo strojní tvarování a lisování klobouků vhodnou technologií.
 • Povrchová úprava rozpracovaných výrobků (dření, broušení, škrábání při výrobě klobouků z plsti).
 • Obsluha strojů a zařízení v procesu tvarování, resp. šití.
 • Zhotovování ozdob na kloboučnické výrobky.
 • Vnitřní a vnější vybavení a zdobení klobouků a čepic.
 • Dokončovací práce, úprava a kontrola výrobku, odstraňování vad.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Ruční tvarování kloboučnických modelů k ověření technologie pro sériovou výrobu. 5
Modelování a navrhování nejsložitějších druhů dámských klobouků a čepic z různých materiálů. 5
Kompletní zhotovování tvarově nejsložitějších klobouků a čepic na zakázku. 5
Zhotovování složitých modelů tvůrčím způsobem bez předlohy (profilovaných klobouků v hlavě i okraji). 5
Krájení a roztřiďování vrchových dílů z usně na čepice a klobouky. 4
Kompletní zhotovování jednoduchých klobouků a čepic na zakázku. 4
Dotvarovávání (konečná povrchová úprava) složitých tvarů klobouků (hladký velur, zámiš apod.). 4
Aranžování a ruční šití celých klobouků z různých materiálů. 4
Ruční tvarování kloboučnických výrobků. 4
Získávání efektů kloboučnických výrobků na speciálních kloboučnických strojích pomocí žraločí kůže a dřecích papírů. 4
Zhotovování modelů dámských a dětských klobouků pro průmyslovou výrobu. 4
Zakreslování ploch s propočtem spotřeby a odpadu, kopírování a rozmnožování střihů. 4
Ustalování tvarů kloboučnických plstěných polotovarů strojním utvářením a dotvarováváním v páře. 4
Tvarování ozdob z různých materiálů na dámské klobouky. 4
Tvarování kloboučnických výrobků z termoplastických materiálů na speciálních vyhřívacích a hliníkových formách. 4
Ruční tvarování a žehlení módních čepic a brigadýrek. 3
Ruční tvarování a formování baretů za vlhka na speciální formy s náročným vytahováním okrajů. 3
Ruční modelování náročných tvarů dámských klobouků včetně přišívání a zpevňování sámků. 3
Příprava lemů u náročných tvarů výrobků z více dílů, širokých okrajů, různě klopených stříšek apod. 3
Přežehlování hlav a okrajů po štepování na pomocné tvárnici s ručním dotvarováváním. 3
Lisování okrajů na pískových lisech s ručním dotvarováváním. 3
Lisování kloboučnických výrobků na hydraulických lisech. 3
Krájení ozdobných doplňků čepic z usně. 3
Konečné zušlechťování speciálních velurových polotovarů včetně žehlení. 3
Konečná úprava a dohotovování jednoduchých tvarů klobouků (mysliveckých, toček, baretů apod.). 3
Dření a maštění okrajů hlav na vibračních strojích. 3
Dekatování polotovarů a klobouků pro fixaci tvaru a tisku v tlakovém dekatovacím kotli. 3
Broušení zámišových polotovarů a klobouků. 3
Broušení hladkých a speciálních velurových výrobků univerzálním dřecím strojem. 3
Ruční tvarování okrajů plstěných kloboučnických výrobků náročných tvarů odstřiháváním. 3
Ruční vytvarovávání a vypínání materiálu štítků nebo krčků včetně ručního všívání pevných vložek. 3
Vyškrabávání povrchu velurových a speciálních velurových klobouků na rychloobráběcích kloboučnických strojích. 3
Vysekávání a řezání dílů kloboučnických a čepičářských výrobků z různých materiálů (např. usní, kožišin, plyšů, syntetických materiálů apod.). 3
Vypracovávání a ruční šití vícedílných podšívek do tvarově náročných dámských výrobků z textilních materiálů. 3
Všívání stříšek k brigadýrkám bez stehování. 3
Všívání postranních dílků a výpustek dýnka brigadýrky. 3
Tvoření vzorů skládáním polotovarů před barvením druhů TIE-DYE, BATIC s rozvolněním po barvení, potisk. 3
Tvarování fezů parou na speciálních strojích. 3
Škrabání polotovarů a klobouků na pásech (dohotovovací dílny). 3
Strojní žehlení speciálních velurů před ručním tiskem. 3
Strojní tvarování pánských klobouků na tvarovacích strojích zvláštní speciální úpravárenské konstrukce. 3
Složité zdobení a ruční aranžování dámských klobouků. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kloboučník, kloboučnické práce KKOV 3162H nejvhodnější
Výrobce pokrývek hlavy RVP 31-62-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic KKOV 3159H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce KKOV 3154H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce KKOV 3154E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce KKOV 3158H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kloboučník, kloboučnické práce KKOV 3162E vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Ruční tvarování baretů za vlhka na speciální formy s náročným vytahováním okrajů
Ruční tvarování módních čepic a brigadýrek vypínáním materiálu štítků a žehlením
Příprava kloboučnických polotovarů zakreslováním ploch, kopírováním a rozmnožováním střihů
Příprava materiálů pro zhotovování pokrývek hlavy stříháním, řezáním a vysekáváním
Ruční zhotovování kloboučnických modelů a jiných pokrývek hlavy tvůrčím způsobem bez předlohy
Ruční a strojové šití pokrývek hlavy, zhotovení a přišívání podšívek včetně vnitřního vybavení
Povrchové úpravy polotovarů a klobouků a následné dotvarovávání a zdobení pokrývek hlavy
Ruční tvarování a zdobení pokrývek hlavy (srstěných, vlněných, šitých a jiných) včetně dohotovení okrajů
Seřizování, ošetřování a běžná údržba strojů a zařízení pro výrobu pokrývek hlavy
Obsluha tvarovacích, lisovacích a žehlicích strojů pro zhotovování pokrývek hlavy
Obsluha obráběcích, vysekávacích a ořezávacích strojů ve výrobě pokrývek hlavy

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin
kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
techniky zhotovování střihů pro oděvy
technologie zhotovování klobouků, baretů, čepic
technologie zpracování kožešin
kožešiny a usně, druhy, vlastnosti, vady

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž vibracemi
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž chladem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Krejčí, kožešníci a kloboučníci (CZ-ISCO 7531)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 27 649 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 904 Kč do 32 092 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená (CZ-ISCO 8159)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 25 981 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 068 Kč do 33 847 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.