Typ JP ID
Specializace 2822

Kloboučník

Kloboučník vyrábí klobouky a čepice z různých materiálů.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba oděvů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Hatter
Nadřízené povolání: Výrobce pokrývek hlavy
Příbuzné specializace: Modistka
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kreslení, stříhání, vyřezávání a vysekávání součástí výrobku z příslušných materiálů.
 • Výroba modelových forem.
 • Ruční nebo strojní tvarování a lisování klobouků vhodnou technologií.
 • Povrchová úprava rozpracovaných výrobků (dření, broušení, škrábání při výrobě klobouků z plsti).
 • Obsluha strojů a zařízení v procesu tvarování, resp. šití.
 • Zhotovování ozdob na kloboučnické výrobky.
 • Vnitřní a vnější vybavení a zdobení klobouků a čepic.
 • Dokončovací práce, úprava a kontrola výrobku, odstraňování vad.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 75313 - Kloboučníci
 • 81592 - Obsluha strojů na výrobu klobouků (včetně obsluhy strojů na výrobu forem na klobouky)
 • 7531 - Krejčí, kožešníci a kloboučníci
 • 8159 - Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Krejčí, kožešníci a kloboučníci (CZ-ISCO 7531)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 24 192 Kč 28 754 Kč 32 155 Kč
Jihomoravský kraj - - - 25 490 Kč 28 276 Kč 34 039 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 23 278 Kč 26 780 Kč 31 682 Kč

Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená (CZ-ISCO 8159)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Královéhradecký kraj 21 773 Kč 26 097 Kč 32 036 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 15 910 Kč 20 697 Kč 31 836 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7531 Krejčí, kožešníci a kloboučníci - 27 649 Kč
8159 Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená 25 981 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Ruční tvarování kloboučnických modelů k ověření technologie pro sériovou výrobu. 5
Kompletní zhotovování tvarově nejsložitějších klobouků a čepic na zakázku. 5
Modelování a navrhování nejsložitějších druhů dámských klobouků a čepic z různých materiálů. 5
Zhotovování složitých modelů tvůrčím způsobem bez předlohy (profilovaných klobouků v hlavě i okraji). 5
Tvarování kloboučnických výrobků z termoplastických materiálů na speciálních vyhřívacích a hliníkových formách. 4
Tvarování ozdob z různých materiálů na dámské klobouky. 4
Ustalování tvarů kloboučnických plstěných polotovarů strojním utvářením a dotvarováváním v páře. 4
Zakreslování ploch s propočtem spotřeby a odpadu, kopírování a rozmnožování střihů. 4
Zhotovování modelů dámských a dětských klobouků pro průmyslovou výrobu. 4
Získávání efektů kloboučnických výrobků na speciálních kloboučnických strojích pomocí žraločí kůže a dřecích papírů. 4
Aranžování a ruční šití celých klobouků z různých materiálů. 4
Dotvarovávání (konečná povrchová úprava) složitých tvarů klobouků (hladký velur, zámiš apod.). 4
Kompletní zhotovování jednoduchých klobouků a čepic na zakázku. 4
Ruční tvarování kloboučnických výrobků. 4
Krájení a roztřiďování vrchových dílů z usně na čepice a klobouky. 4
Konečná úprava a dohotovování jednoduchých tvarů klobouků (mysliveckých, toček, baretů apod.). 3
Vysekávání a řezání dílů kloboučnických a čepičářských výrobků z různých materiálů (např. usní, kožišin, plyšů, syntetických materiálů apod.). 3
Strojní tvarování pánských klobouků na tvarovacích strojích zvláštní speciální úpravárenské konstrukce. 3
Strojní žehlení speciálních velurů před ručním tiskem. 3
Škrabání polotovarů a klobouků na pásech (dohotovovací dílny). 3
Tvarování fezů parou na speciálních strojích. 3
Ruční tvarování a formování baretů za vlhka na speciální formy s náročným vytahováním okrajů. 3
Ruční modelování náročných tvarů dámských klobouků včetně přišívání a zpevňování sámků. 3
Tvoření vzorů skládáním polotovarů před barvením druhů TIE-DYE, BATIC s rozvolněním po barvení, potisk. 3
Příprava lemů u náročných tvarů výrobků z více dílů, širokých okrajů, různě klopených stříšek apod. 3
Všívání postranních dílků a výpustek dýnka brigadýrky. 3
Všívání stříšek k brigadýrkám bez stehování. 3
Vypracovávání a ruční šití vícedílných podšívek do tvarově náročných dámských výrobků z textilních materiálů. 3
Vyškrabávání povrchu velurových a speciálních velurových klobouků na rychloobráběcích kloboučnických strojích. 3
Dření a maštění okrajů hlav na vibračních strojích. 3
Přežehlování hlav a okrajů po štepování na pomocné tvárnici s ručním dotvarováváním. 3
Lisování okrajů na pískových lisech s ručním dotvarováváním. 3
Lisování kloboučnických výrobků na hydraulických lisech. 3
Krájení ozdobných doplňků čepic z usně. 3
Ruční vytvarovávání a vypínání materiálu štítků nebo krčků včetně ručního všívání pevných vložek. 3
Ruční tvarování okrajů plstěných kloboučnických výrobků náročných tvarů odstřiháváním. 3
Ruční tvarování a žehlení módních čepic a brigadýrek. 3
Broušení hladkých a speciálních velurových výrobků univerzálním dřecím strojem. 3
Broušení zámišových polotovarů a klobouků. 3
Dekatování polotovarů a klobouků pro fixaci tvaru a tisku v tlakovém dekatovacím kotli. 3
Konečné zušlechťování speciálních velurových polotovarů včetně žehlení. 3
Složité zdobení a ruční aranžování dámských klobouků. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž vibracemi x x
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce pokrývek hlavy 31-62-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kloboučník, kloboučnické práce 3162H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic 3159H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce 3154H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce 3154E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce 3158H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kloboučník, kloboučnické práce 3162E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kloboučník/kloboučnice (31-014-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.A.1044 Ruční tvarování baretů za vlhka na speciální formy s náročným vytahováním okrajů 3 Nutné
e21.A.1045 Ruční tvarování módních čepic a brigadýrek vypínáním materiálu štítků a žehlením 3 Nutné
e21.A.1030 Příprava kloboučnických polotovarů zakreslováním ploch, kopírováním a rozmnožováním střihů 3 Nutné
e21.A.1031 Příprava materiálů pro zhotovování pokrývek hlavy stříháním, řezáním a vysekáváním 3 Nutné
e21.A.1041 Ruční zhotovování kloboučnických modelů a jiných pokrývek hlavy tvůrčím způsobem bez předlohy 3 Výhodné
e21.A.1042 Ruční a strojové šití pokrývek hlavy, zhotovení a přišívání podšívek včetně vnitřního vybavení 3 Nutné
e21.A.2041 Povrchové úpravy polotovarů a klobouků a následné dotvarovávání a zdobení pokrývek hlavy 3 Nutné
e21.B.4021 Seřizování, ošetřování a běžná údržba strojů a zařízení pro výrobu pokrývek hlavy 3 Nutné
e21.B.1041 Obsluha tvarovacích, lisovacích a žehlicích strojů pro zhotovování pokrývek hlavy 3 Nutné
e21.B.1042 Obsluha obráběcích, vysekávacích a ořezávacích strojů ve výrobě pokrývek hlavy 3 Nutné
e21.A.1043 Ruční tvarování a zdobení pokrývek hlavy (srstěných, vlněných, šitých a jiných) včetně dohotovení okrajů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 3 Nutné
e24._.0003 kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 Nutné
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 Nutné
e22._.0022 techniky zhotovování střihů pro oděvy 3 Výhodné
e21._.0024 technologie zhotovování klobouků, baretů, čepic 3 Nutné
e24._.0043 technologie zpracování kožešin 3 Nutné
e24._.0004 kožešiny a usně, druhy, vlastnosti, vady 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.