Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Rytec kovů

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

obrábění kovů, výroba nástrojů

Nadřazené povolání:

Nástrojař

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

23 000 Kč - 38 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Metal engraver

Příbuzná povolání

Nástrojař pro řezné nástroje , Strojní rytec , Nástrojař pro přípravky a měřidla , Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření , Ostřič nástrojů , Brusič nožířských výrobků , Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2190

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Datum poslední aktualizace

5. 4. 2018

Charakteristika

Rytec kovů zhotovuje šablony pro pantografické frézky, provádí strojní a ruční rytí písmen, číslic, znaků, ornamentů nebo stupnic do kovů, včetně ručního rytí ornamentů do drahých kovů.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů (pantograf, gravírky).
 • Strojní rytí písmen, číslic, znaků do kovů.
 • Strojní rytí stupnic (např. do panelů měřicích strojů) nebo na obvod dělícího kroužku suportu.
 • Zhotovování šablon pro pantografické frézky.
 • Ruční rytí značek, čísel, ornamentů do kovů.
 • Ruční rytí písmen a číslic pozitivním a negativním způsobem.
 • Korektury pérových štočků v polygrafii.
 • Ruční rytí razidel pro ražení figurálních ozdob, puncovních znaků nebo mincí.
 • Ruční rytí plastických ornamentů do obecných kovů.
 • Ruční rytí plastických ornamentů do drahých kovů.
 • Zhotovení návrhů na požadované díly.
 • Praktické vkládání různých druhů materiálu.
 • Ruční rytí do dřeva (pažby).

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Zhotovování prototypů nebo chirurgických nástrojů speciálního sortimentu, např. kleští Wolf, funkčních částí a násadců mikrochirurgických a neurochirurgických nástrojů apod., podle požadavků zákazníků. 7
Ruční rytí plastických ornamentů a reliéfů do drahých kovů, perleti nebo slonoviny pro zdobení zbraní podle vlastního návrhu nebo přání zákazníka. 7
Ruční rytí plastických ornamentů v hlubokém provedení do obecných kovů (např. státních znaků, portrétů, figurálních motivů, přírodních nebo mytologických výjevů apod.). 7
Ruční rytí razidel puncovních znaků o velikosti do 1 mm. 7
Ruční rytí pracovních znaků o velikosti 1-2 mm. 6
Ruční rytí znaků mincí, medailí nebo plaket do kalitelných ocelí v pozitivu nebo negativu. 6
Ruční rytí ocelových razidel pro ražení figurálních ozdob s výškou písma do 1,5 mm. 6
Ruční rytí notových záznamů podle předloh nebo vlastního výtvarného řešení pro galvanoplastiku apod. 6
Ruční korektury autotypických štočků, válců nebo desek v polygrafické výrobě. 6
Ruční rytí plastických ornamentů a reliéfů, loveckých nebo mytologických a jiných výjevů podle předloh. 6
Ruční rytí ocelových razidel pro ražení figurálních ozdob s výškou písma nad 1,5 mm (např. razidel pro výrobu ozdobných knoflíků, spon, firemních značek nebo ozdob hudebních nástrojů apod.). 5
Ruční rytí ornamentů, znaků, ozdobných obrazců apod. do barevných kovů podle vlastních návrhů nebo přání zákazníka (např. povrchu hudebních nástrojů apod.). 5
Ruční rytí razidel puncovních znaků o velikosti nad 2 mm. 5
Ruční rytí razidel pro ražení mincí. 5
Ruční rytí písmen nebo číslic pozitivním nebo negativním způsobem do plných ploch včetně protahování sítí a škrabání ploch jedním i více směry. 5
Ruční korektury autotypických štočků v polygrafické výrobě. 5
Ruční rytí ornamentů, znaků, ozdobných obrazců nebo drobného písma do barevných kovů. 4
Strojní rytí rovných stupnic s jedním dělením v přesnosti IT 9 a vyšší (např. dílků příčného měřítka). 4
Strojní rytí stupnic na dělicím stroji s dvojím dělením (horní stupnice palcové a dolní stupnice metrické dělení) a kontrola přesného napojení stupnic mikroskopem. 4
Ruční rytí předtlačených ocelových raznic na ražení, např. jídelních příborů. 4
Ruční rytí značek a čísel do ocelových nástrojů nebo vstřikovacích forem. 4
Strojní rytí dílků na obvodu dělicího kroužku suportu v toleranci IT 9. 4
Strojní rytí kovových razítek podle nákresů s následnou retuší. 4
Zhotovování šablon pro pantografické frézky pro rytí čísel nebo písmen včetně seřizování strojů. 4
Ruční korektury a opravy pérových štočků v polygrafickém průmyslu. 4
Strojní rytí písmen, číslic, znaků apod. na nerovné plochy kovových nebo nekovových předmětů (např. kuželový povrch hudebních nástrojů z barevných kovů, vzácných dřevin apod.). 3
Ruční rytí monogramů nebo číslic do barevných kovů (např. hliníkových eloxovaných štítků podle písmovnic apod.). 3
Strojní rytí rovných stupnic s jedním dělením v přesnosti IT 10 (např. do panelů měřicích přístrojů apod.). 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru rytec kovů, rytecké práce KKOV 2353H nejvhodnější
Nástrojař RVP 23-52-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce KKOV 2352H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce KKOV 2352E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru rytec kovů, rytecké práce KKOV 2353E vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Sestavování šablon pro strojní rytí písmen, číslic, značek, ornamentů
Ruční korektury štočků pérovek a autotypií pro polygrafický průmysl
Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním
Ruční rytí písmen, číslic, značek, not, ornamentů, dezénů, předloh pro pantografické frézky do kovů a nekovových materiálů
Přenášení výtvarných předloh pro ruční rytí na předměty z různých materiálů
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader
Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro provádění ryteckých prací
Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských, ryteckých a nožířských operací
Vlastní navrhování písem, ornamentů a prvků pro zdobení šperků, zbraní, nožů, dýk a pasířských výrobků rytím
Strojní rytí písmen, číslic, značek, stupnic, ornamentů, tvaru razidel, raznic, kovových razítek, pečetidel
Upínání nástrojů a obrobků a ustavování jejich polohy pro strojní rytí na pantografických a CNC frézkách s použitím různého upínacího nářadí, pomůcek a přípravků

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie rytí do kovů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Uspokojování zákaznických potřeb
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž hlukem
Zraková zátěž
Zátěž vibracemi
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž chladem
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Nástrojaři a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7222)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 569 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 246 Kč do 44 697 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 29 556 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 492 Kč do 37 832 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.