Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Instruktor skupinových kondičních a funkčních cvičení

Odborný směr:

Věda, vzdělávání, sport

Odborný podsměr:

sport

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101753

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Datum poslední aktualizace

3. 4. 2024

Charakteristika

Instruktor skupinových kondičních a funkčních cvičení vede lekce skupinových cvičení zaměřených na zlepšení pohybových dovedností, posilování a formování těla a získání vytrvalosti a síly s cílem zlepšit celkovou fyzickou i psychickou kondici člověka.

Pracovní činnosti

 • Komplexní analýza fyzické kondice – držení těla v postoji i pohybech a analýza pohybových stereotypů.
 • Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci aerobních a tanečních forem cvičení.
 • Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci posilovacích forem cvičení.
 • Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci indoor cyclingu.
 • Správné předvedení prvků aerobní a taneční lekce, technika provedení pohybu včetně korekce nesprávného provedení.
 • Správné vysvětlení a předvedení posilovacích prvků, technika provedení pohybu včetně korekce nesprávného provedení.
 • Správné vysvětlení a předvedení techniky jízdy Rovina, Kopec.
 • Vedení skupinové lekce aerobních a tanečních forem cvičení.
 • Vedení skupinové lekce posilovacích forem cvičení.
 • Vedení skupinové lekce indoor cyclingu.
 • Správné nastavení kola a dodržování zásad bezpečnosti při indoor cyclingu.
 • Modifikace cvičebního programu aerobních a tanečních forem cvičení pro specifické cílové skupiny (těhotné, po porodu, děti, senioři).
 • Modifikace cvičebního programu posilovacích forem cvičení pro specifické cílové skupiny (těhotné, po porodu, děti, senioři).
 • Modifikace cvičebního programu indoor cyclingu pro specifické cílové skupiny (těhotné, po porodu, děti, senioři).
 • Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu.
 • Publikační činnost v rámci propagace zdravého životního stylu.
 • Poskytování první pomoci.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Gymnázium se sportovní přípravou RVP 79-42-K/x1 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.