Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Zemědělský technik

Odborný směr:

Zemědělství a veterinární péče

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Podřízené specializace

Zemědělec farmář , Inseminační technik , Rostlinolékařský technik , Hodnotitel koní , Zootechnik , Agronom , Zemědělský mechanizátor

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

6072

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Zemědělský technik zajišťuje ucelené technologické postupy v chovech zvířat a při pěstování plodin v semenářství, zelinářství a ovocnářství.

Pracovní činnosti

  • Stanovování technologických postupů v zemědělské výrobě.
  • Určování a zajišťování technologických postupů v chovech zvířat.
  • Řízení živočišné výroby a zajišťování návazností na další úseky výroby.
  • Stanovování způsobů pěstování plodin na stanovených půdních plochách.
  • Stanovování způsobů chovu, krmných dávek, kontroly technologických režimů.
  • Řízení provozu, seřizování, zajišťování oprav mechanizačních nebo automatických strojů a zařízení.
  • Sledování vývoje ekonomiky.
  • Zajišťování pracovních a obchodních činností.
  • Vedení a zpracovávání provozní dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Agropodnikání RVP 41-41-M/01 nejvhodnější
Chovatelství RVP 41-43-M/02 nejvhodnější
Zahradnictví RVP 41-44-M/01 nejvhodnější
Zahradnictví RVP 41-44-L/51 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.