Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Výrobce bižuterie

Odborný směr:

Sklářská, keramická výroba

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Výrobce skleněné bižuterie , Výrobce kovové bižuterie

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100689

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Výrobce bižuterie provádí odborné práce ve výrobě bižuterie.

Pracovní činnosti

  • Obsluha zařízení a strojů na zušlechťování polotovarů a výrobků.
  • Povrchové zušlechťování polotovarů a finálních výrobků.
  • Příprava práce pro výrobní operace.
  • Příprava, sestavování a kompletace polotovarů, skleněných výrobků, kovodílů a sklodoplňků ve výrobě bižuterie.
  • Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, polotovarů a hotových výrobků.
  • Evidence vykonané práce.
  • Navrhování a zhotovování nových vzorů bižuterních výrobků.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů RVP 28-63-H/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.