Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Tlumočník, překladatel

Odborný směr:

Média, publicistika a knihovnictví

Odborný podsměr:

média

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Alternativní nazvy

Translator , Interpreter

Podřízené specializace

Tlumočník , Tlumočník znakové řeči , Překladatel uměleckých textů , Soudní tlumočník a překladatel , Překladatel , Konsekutivní tlumočník , Simultánní tlumočník , Překladatel odborných textů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

25019

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Tlumočník, překladatel překládá a tlumočí z jednoho jazyka do druhého.

Pracovní činnosti

  • Písemný překlad různorodých jednoduchých a odborných textů.
  • Překlady pro mezinárodní akty, smlouvy, nóty a jiné dokumenty oficiálního mezinárodního styku.
  • Simultánní a kabinové tlumočení nebo překlady.
  • Příprava a studium jazykové a odborné terminologické.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.