Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Jaká další povolání mohu se svým vzděláním vykonávat, třeba i mimo dosavadní obor působení

U každého popisu povolání je uvedena nejvhodnější nebo také vhodná školní příprava a je možné, že vás dosud nenapadlo, že vzhledem ke svému vzdělání, můžete vykonávat opravdu nejrůznější profese. Pokud jste na profesní křižovatce, chcete změnu, nebo se změnila nabídka zaměstnavatelů ve Vašem regionu, podívejte se, pro jaká další povolání máte kvalifikaci.

Ve vyhledávacím poli vyberte nejvyšší dosažený stupeň vašeho vzdělání (např. střední odborné vzdělání s výučním listem, vyšší odborné vzdělání).

Dále můžete do vyhledávacího pole zadat obor studia, který jste úspěšně ukončili (např. obchodní akademie, elektronika, kuchař - číšník , informatika, pedagogika apod. Najdete ho například na svém diplomu, vysvědčení, výučním listu.

Zajímá vás aktuální nabídka volných míst v těchto navržených povoláních, využijte přímo portál MPSV


Další způsoby využití Národní soustavy podovolání

Jaká další povolání mohu vykonávat v oboru, kde mám již zkušenosti

Jaká další povolání mohu vykonávat v oboru, kde mám již zkušenosti
Více informací

Chci podle dosavadní praxe doporučit další povolání, kde je možné získané znalosti a zkušenosti uplatnit

Chci podle dosavadní praxe doporučit další povolání, kde je možné získané znalosti a zkušenosti uplatnit
Více informací

Zajímají mně bližší informace o povolání - potřebné vzdělání, nutné znalosti a dovednosti, výše platu, zdravotní omezení

Zajímají mně bližší informace o povolání - potřebné vzdělání, nutné znalosti a dovednosti, výše platu, zdravotní
        omezení
Více informací