Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory plní obecné a speciální úkoly bezpečnostního charakteru, které vyplývají z bezpečnostní politiky státu, jako je obrana suverenity a územní celistvosti ČR a její bránění před vnějším napadením, ochrana celospolečenských zájmů a hodnot, ochrana právnických a fyzických osob, majetku, životů, zdraví, lidské důstojnosti, plnění a organizování úkolů požární ochrany, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a dalších.