Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Vedoucí pracovník pohostinství a hotelového provozu

Odborný směr:

Pohostinství a cestovní ruch

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Detailní informace

Podřízené specializace

Vedoucí stravovacího úseku , Vedoucí recepce , Vedoucí rezervačního oddělení

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102570

Datum zveřejnění

27. 9. 2012

Charakteristika

Vedoucí pracovník pohostinství a hotelového provozu řídí a zajišťuje ubytovací a stravovací služby ve větší provozní jednotce.

Pracovní činnosti

 • Řízení pracovníků rezervačního oddělení, hotelové recepce a stravovacího úseku.
 • Spolupráce na vytváření strategie a cenové politiky firmy.
 • Zabezpečování školení personálu.
 • Reprezentace hotelu při obchodních jednáních.
 • Uzavírání kontraktů a smluv na poskytování služeb.
 • Oerativních řízení provozu.
 • Řešení reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrolování správnosti účtovaných cen za služby.
 • Provádění kontroly správnosti pokladních a účetních dokladů.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Sledování úrovně a jakosti poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Sledování prodeje doplňkového sortimentu, jeho skladových zásob a evidence prodeje.
 • Provádění kontroly dodržování předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Komunikace se zákazníky v cizím jazyce.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Hotelnictví RVP 65-42-N/xx nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.